KASUTATUD KIRJANDUS

KASUTATUD KIRJANDUS:

 • Alushariduse raamõppekava. Kinnitatud Vabariigi Valistuse 15. Oktoobri määrusega nr. 315 - RT I 1999
 • Daniels, E.R.; Stafford, K. 1999. Erivajadusega lapse kaasamine. Tartu: Hea Algus, OÜ Tartumaa Trükikoda
 • Finnie,N.R. 1997. Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home. UK
 • Hemofiilia klassiruumis. Hemofiiliaga seotud juhised õpetajale. BAXTER
 • Häidkind, P., Kuusik, Ü. 2008. Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses. Lapse arengu hindamine ja toetamine. Tallinn: REKK
 • Kõrgessaar, J. 2002. Sissejuhatus hariduslike erivajaduste käsitlusse. Tartu: TÜ
 • Selikowitz, M. 2003. Downi sündroom. Müüdid ja tegelikkus. Tallinn: Vaimupuudega Laste Vanemate Ühing
 • Sherill,C. 2003. Adapted Physical Activity, Receration, and Sport, Six Edition. USA
 • Vaimupuudelaste õpetamise metoodikamaterjalid : motoorika . 1996. EV Sotsiaalministeerium. Tallinn
 • Vaimupuudelaste õpetamise metoodikamaterjalid : kommunikatsioon . 1996. EV Sotsiaalministeerium. Tallinn
 • Vaimupuudelaste õpetamise metoodikamaterjalid : sotisaalsed oskused . 1996. EV Sotsiaalministeerium. Tallinn
 • Winnick,J.P. 2011. Adapetd Physical Education and Sport.Human Kinetics, USA.

Kasutatud veebileheküljed ja lisainfo :