KORDAMISKÜSIMUSED

Vali õiged vastused!
Mis on erivajadus?
Erivajadus tingib vajaduse kohandada keskkonda ja tegevusi
Erivajadus on puue
Erivajaduse mõiste on seotud õpi – või arenduskeskkonna eripäragaKas järgnev väide on õige või väär?


Sügav puue on inimesel, kelle igapäevases tegutsemises või ühiskonnaleus osalemises esineb raskusi

Tõene Väär     
Kas järgnev väide on õige või väär?


Kognitiivne areng  ehk tunnetuslik areng on taju, mõtlemise, mälu ja tähelepanu areng

Tõene Väär     
Vali õiged vastused!
Motoorika jaguneb
Üldmotoorika
Tasakaal / koordinatsioon
Vastupidavus
PeenmotoorikaKas järgnev väide on õige või väär?


Erikehakultuur   on vastavalt indiviidi erivajadusele, füüsilisele ja / või vaimsele võimekusele kohandatud või modifitseeritud kehaline tegevus, mis sobib ainult temale

Tõene Väär