Õppekavavälised ained ei kuulu ühegi Tallinna Ülikooli tasemeõppe õppekavasse, kuid nende eesmärgiks on toetada üliõpilaste toimetulekut ülikooliõpingutega. Ainete hulka kuuluvad eesti keele süvaõpe, võõrkeeled, arvutiõpe, emakeelne väljendusoskus jms.

 

Õppekavaväliste ainete loetelu:

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Ainekood Nimetus EAP Hindamine
BFM6183.FK Mängufilmi režii projekt 10 E

Digitehnoloogiate instituut 

Ainekood Nimetus EAP Hindamine
IFI7017.DT Informaatika pedagoogiline praktika 3 E


Haapsalu kolledž

Ainekood Nimetus EAP Hindamine
HKI5083.HK Arvuti töövahendina 3 E


Humanitaarteaduste instituut

Ainekood Nimetus EAP Hindamine
AIE7330.HT

Erialaseminar ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktikast

4 E
EKE6315.HT Eesti keele kirjalik väljendusoskus 6 E
EKE7001.HT Emakeeledidaktika alused 3 E
EKE7003.HT Kirjanduse õpetamise metoodika     4 E
EKE7004.HT Eesti keele ja kirjanduse õpetamine mitmerahvuselises klassis 3 E
EKE7047.HT Erikursus ainedidaktikast: tekstikeskse emakeeleõpetuse metoodika   2 E
EKE7048.HT Erikursus ainedidaktikast: emakeele õpiraskused 3 E
EKV7001.HT Eesti keele kui võõrkeele õpetamise alused   5 E
EKV7002.HT Eesti keele kui teise keele metoodika ja didaktika I   3 E
EKV7003.HT Eesti keele kui teise keele metoodika ja didaktika II 3 E
EKV6331.HT Eesti keel B2.1 6 A
EKV6332.HT Eesti keel B2.2 6 E
EKV6333.HT Eesti keel C1.1 6 A
EKV6334.HT Akadeemiline eesti keel C1.2 6 E
EKY6101.HT Praktiline eesti keel A1 6 E
EKY6102.HT Praktiline eesti keel A2 6 E
EKY6103.HT Praktiline eesti keel B1.1 6 A
EKY6104.HT Praktiline eesti keel B1.2 6 E
GRA7667.HT Inglise keele ainedidaktika 15 E
GRS7024.HT Erikursus ainedidaktikast 3 A
HIL6680.HT Türgi keel A1-A2 6 E
HIL6673.HT Türgi keel B1 6 E
HIL6675.HT Türgi keel B2.1 6 A
HIL6676.HT HIL6676.HT 6 E
LCE6311.HT Inglise keel A1 6 E
LCE6312.HT Inglise keel A2 6 E
LCE6323.HT Inglise keel B1.1 6 A
LCE6324.HT

Inglise keel B1.2

6 E
LCE6321.HT Inglise keel B2.1 6 A
LCE6322.HT Inglise keel B2.2 6 E
LCE6331.HT Inglise keel C1.1 6 A
LCE6332.HT Inglise keel C1.2 6 E
LCE7003.HT Võõrkeelte õpetamise didaktika 3 E
LCE7006.HT Pedagoogiline praktika 3 A
LCD6311.HT Saksa keel A1 6 E
LCD6312.HT Saksa keel A2 6 E
LCR6311.HT Vene keel A1 6 E
LCR6312.HT Vene keel A2 6 E
LCR6323.HT Vene keel B1.1 6 A
LCR6324.HT Vene keel B1.2 6 E
LCR6321.HT Vene keel B2.1 6 A
LCR6322.HT Vene keel B2.2 6 E
LCA6311.HT Rootsi keel A1 6 E
LCA6312.HT Rootsi keel A2 6 E
LCA6323.HT Rootsi keel B1.1 6 A
LCA6324.HT Rootsi keel B1.2 6 E
LCA6321.HT Rootsi keel B2.1 6 A
LCA6322.HT Rootsi keel B2.2 6 E
LCP6311.HT Portugali keel A1 6 E
LCP6312.HT Portugali keel A2 6 E
LCP6323.HT Portugali keel B1.1 6 A
LCP6324.HT Portugali keel B1.2 6 E
LCP6321.HT Portugali keel B2.1 6 A
LCP6322.HT Portugali keel B2.2 6 E
LCP6331.HT Portugali keel C1.1 6 A
LCP6332.HT Portugali keel C1.2 6 E
SKS7032.HT Uuenduslikud võtted ja infotehnoloogia vene keele tunnis 4 A
HIO6001.HT Korea keel A1 6 E
HIO6002. HT Korea keel A2 6 E

Muud üksused

Ainekood Nimetus EAP Hindamine
CIC6041.CI Praktiline hiina keel I 6 A
CIC6042.CI Praktiline hiina keel II 6 A
CIC6043.CI Praktiline hiina keel III 6 A
CIC6044.CI Praktiline hiina keel IV 6 E
CIC6028.CI Hiina ärikeel ja kultuur 3 E
CIC6029.CI Hiina ärikeel ja kultuur II 3 E
CIC6019.CI Hiina kalligraafia teoorias ja praktikas 3 A
CIC6027.CI Hiina tušimaal 4 A
CIC6121.CI Hiina maalikunst 4 A
YMK6003.YK Tuutorteenistus kõrgkoolis 4 A
YID6002.YM ELU projekti juhendamine 6 A
CIC6051.CI Hiina meditsiin 4 A
CIC6122.CI Hiina teekultuur 4 A
CIC6123.CI Hiina meditsiin I ja kaasaegsed tervisepraktikad 4 A
CIC6124.CI Hiina keel C1.1 6 E
CIC6125.CI Hiina keel C1.2 6 E