Ainekursusele registreerimine
 • Ainekursusele registreerimine toimub akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu (v.a üksuste poolt kehtestatud erandjuhtudel).
 • Elektrooniliseks registreerimiseks on vajalik Tallinna ülikooli kasutajakonto. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
 • Nelja tööpäeva jooksul pärast elektroonilise registreerimise lõppu on võimalik ainekursusele registreerida ka koduüksuses, juhul kui selleks on olemas ainekursust õpetava üksuse kooskõlastus (aluseks üliõpilase kirjalik avaldus).
 • Registreerida saab ainekursusele, millele pole kehtestatud eeldusaineid või mille puhul on eeldusained läbitud ja muud akadeemilise üksuse poolt seatud nõuded täidetud.
 • Järgmise semestri ainekursustele registreerimise eelduseks on kursuste tagasisideküsitluste kohustuslikule osale vastamine.
 • Tasulisel kohal õppival üliõpilasel peavad olema kõik eelmise semestri arved makstud.
 • Kui üliõpilane ei registreeri end ühegi ainekursuse kuulajaks, siis tuleb tal esitada ÕISis õpingukava, kus ei ole ühtegi ainekursust (nö null-deklaratsiooniga).
 • Kui ainekursuse osalejate arvule on seatud piirangud ja üliõpilane kuulajate nimekirja ei mahu, siis on võimalik end lisada ootelehele. Kui koht vabaneb, siis saadetakse üliõpilasele ÕISi kaudu teade ja ta registreeritakse ainekursuse kuulajaks.

NB! Ainekursusele registreerimisega võtad endale kohustuse sooritada vastavas õppeaines eksam või arvestus.

Registreerimise tühistamine
 • Kuni registreerimine on ÕISis avatud, saab registreerimist ÕISi kaudu ka tühistada.
 • Nelja tööpäeva jooksul pärast elektroonilise registreerimise lõppu on võimalik registreerimist ainekursusele tühistada ka koduüksuses, juhul kui selleks on olemas ainekursust õpetava üksuse kooskõlastus (aluseks üliõpilase kirjalik põhjendusega avaldus).
 • Akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilane, kellel on õigus akadeemilisel puhkusel olles õppida, saab registreeringute tühistamist taotleda koos akadeemilise puhkuse avaldusega.
 • Akadeemilisele puhkusele siirdunud üliõpilane, kellel ei ole õigust akadeemilisel puhkusel olles õppida, kustutatakse kõigi samal semestril registreeritud ainekursuse kuulajate nimekirjast juhul, kui üliõpilasel ei ole aines positiivset või negatiivset sooritust.
 • Kustutada ei saa ainekursuse sooritajate nimekirjast, mille kontaktõppe/sooritamise periood on lõppenud või lõpeb akadeemilise puhkuse avalduse esitamise nädalal (erandiks on dekreet- või lapsehoolduspuhkusega akadeemilisel puhkusele siirduvad üliõpilased, kes saavad tühistada samal semestril alanud ainekursuste registreerimised).

NB! Kui ainekursusel ei ole võimalik osaleda, siis tuleb registreerimine aegsasti tühistada.