telefon ja käsi

Esimeste nädalate jooksul 

 • Tutvu õppekava ja selles olevate ainetega.
 • Tutvu akadeemilise kalendriga, et teada, millal on olulised tähtajad.
 • Tee endale selgeks ülikoolilinnak, et vältida äraeksimist.
 • Uuri välja, kes kes on sinu instituudi/kolledži õppenõustaja.
 • Tee endale pärast immatrikuleerimist veebikeskkonnas TLÜ kasutajakonto ja tlu.ee e-posti aadress.
 • Kui sa ei plaani kasutada TLÜ e-posti aadressi, suuna kirjad kindlasti isiklikule aadressile. 
 • Tutvu ASIOS oma tunniplaaniga. 
 • Registreeru õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu sügissemestri kursustele (vt ka ÕISi kasutusjuhendeid).
 • Veendu, et oled oma kursuse postiloendi liige (küsi selle kohta lisa oma õppenõustajalt).
 • Ole teadlik, milline on sinu keeleoskuse tase ning osale kindlasti eelnädalal võõrkeele testimisel.
 • Kui sul on puue (nägemis-, kuulmis-, liikumispuue) ja sellest tingitud erivajadusi, siis tutvu erivajadusega õppija infoga.

Esimese kuu jooksul 

 • Seadista ÕISis teadete saamise e-posti aadress, et kõik ÕISi teated jõuaksid õigel ajal sinuni.
 • Registreeru raamatukogu lugejaks.
 • Telli endale internetist üliõpilaspilet
 • Tutvu Tallinna ülikooli õppekorraldusega.
 • Tutvu Üliõpilaskonna, üliõpilasnõukogude ning erialade ja huvialade ühendustega, soovi korral astu liikmeks.
 • Registreeru grant-listi ja career-listi liikmeks.