Osalevad riigid

  • Erasmus+ programmis osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid: Austria, Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia, sh endiselt ka Suurbritannia.
    Programmiga on liitunud ka Türgi, Islandi, Liechtensteini, Norra ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariik.

Partnerkõrgkooli leidmine

Vaata kõiki ülikooli partnerlepinguid siit.