https://www.tlu.ee/akadeemia

Õpilasakadeemia tegevust suunab Õpilasakadeemia nõukogu.

Õpilasakadeemiat toetab:

harmin.jpg