ELU õppeaine loob õppejõule mitmeid võimalusi professionaalseks enesearenguks nii seminaride, välislähetuste kui ka kolleegidega õpetamispraktikate jagamise näol. ELU kohtumistele ja üritustele on oodatud kõik huvilised. Üks põnevamaid kollegiaalseid ürituste sarju on ELU toad.

ELUtuba on enamasti kord kuus toimuv eelkõige ELU juhendajatele ja juhendamisest huvitujatele mõeldud õpetamiskogemuste vahetamiseks, info jagamiseks ja aruteluks. 

KesKustELU tuba toimub kord kuus ning kuhu on oodatud kõik Tallinna Ülikooli akadeemilised ja mitte akadeemilised töötajad. KesKustELUtubade sarja eesmärk on toetada interdistsiplinaarse projekt- ja probleemipõhist õpetamist. Kõigis KesKustELU toas on külalisesineja. 

Kevadsemester 2019 ELU toad (nimekiri täieneb jooksvalt):

aeg ja koht
Teema ja läbiviija

20.02 kell 10-14.00 ELUala Mare III korrus

27.02 kell 10-14.00 ELUala Mare III korrus

KesKustELU tuba: "Konfliktide lahendamise töötuba" Arno Baltin

Praktilise töötoa raames saad teada:

  • kuidas mõlemat osapoolt ära kuulates selgusele jõuda milles tüli seisneb;
  • millised on kõige sagedamini tüli tekitavad asjaolud (panuse väärtustamine, autonoomia, õiglus, omaksvõtmine, eduvõimalus, austus);
  • millised on olulised edasise suhtluse teemad.
7.03 kell 9.30-11.00 ELUala Mare III korrus

ELUtuba: "ELU kui andeid väärtustav ainekursus" Halliki Põlda

Registreeri ELU tuppa!

Toimunud ELU toad 2019

KesKustELU toad:

Pille Pruulmann-Vengerfeldt "Õpiväljundite hindamine ja kaasav kursuseprogramm"  (11.02.2019) - arutleti kuidas demokraatia ja kaasamise põhimõtteid klassiruumis rakendada, selliselt, et suureneks üliõpilase vastutus oma õppimise eest. Vaadati üle ainekava põhilised elemendid ja arutleti, kuidas kaasavaid meetodeid klassiruumis kasutada, millised on ohud ja võimalused. Tutvu ka Pille Pruulmann-Vengerfeldti poolt kirjutatud artikliga teemal:"Kaasava ainekava kujundamine: õpetamiskogemuse refleksioon"

ELUtoad: 

Last updated 18.02.2019 kell 09:53