Õppeainete eest toimub tasumine ainepunktide alusel vastavalt õppeaine mahu ja registreeritud ainepunktidele. Ainepunktitasu suurus sõltub instituudist ning õppekavast. Lõpetamisega seotud juhendamistasu ning lõputöötasu/kaitsmistasu summa on üleülikooliliselt sama suur. Eksternil ei ole võimalik saada õppeteenustasu hüvitamiseks pikendust.

2018/19 õppeaastaks kehtestatud ainepunktitasudega saab tutvuda siin.