Toetust on õigus taotleda TLÜ üliõpilasel, kes:

  

  • õpib PRÕMi juhtnõukogu poolt kinnitatud õppekaval (loetelu);
  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või ta viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • õpib täis- või osakoormusega;
  • ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  • sooritab praktikat väljaspool Tallinna või Tartu linna;
  • sooritab praktikat väljaspool õppeasutuse ning enda elukoha maakonda;
  • ei õpi töökohapõhises õppevormis (õpe lõppeb kutseeksamiga).

Sõidu- ja majutustoetuse taotlemiseks tuleb üliõpilasel ühendust võtta Maris Saagpakiga.

Loe täpsemalt PRÕMI sõidu- ja majutustoetuse korrast.