• Doktoranditoetus on rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
  • Doktorandi erialastipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi.
  • Dora Pluss toetuse eesmärgiks on kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsus ja järelkasv.