Üldained on õpingute läbimiseks vajalikke laiemaid teadmisi ja oskusi, kasutavatat üldterminoloogiat või teiste valdkondade baasteadmisi esitavad õppeained, mis pakuvad üliõpilasele võimaluse omandada laiapõhjaline maailmapilt.

Tugiainete eesmärgiks on toetada üliõpilaste toimetulekut ülikooliõpingutega. Tugiainete hulka kuuluvad võõrkeeled, arvutiõpe, eesti keel vene koolide lõpetanutele, emakeelne väljendusoskus jms.

ÜLDAINED
TUGIAINED 2017/2018