Lapsevanem ja õpetaja lapse arengu toetajana

Lehte Tuuling

Lapsevanem ja õpetaja lapse arengu toetajana ja Mõtteid lapsevanematele ja õpetajatele

Rohkem infot

Toodet pole enam laos

3,00 €

Lisa soovinimekirja

Lisainfo

Kõrgus 21 cm
Laius 15 cm
Sügavus 2 cm
Kaal 300g
ISBN 9789985585924
Lehekülgi 111
Köide Pehme köide
Ilmumisaasta 2008

Rohkem infot

Selle kogumiku idee sündis TLÜ Rakvere Kolledži esimese kasvatuskonverentsi päevil. Konverentsi teemaks oli “Lapsevanem ja õpetaja lapse arengu toetajana”. Lapse kasvatamisel on ju väga oluline kõigi omavaheline koostöö. Lapse peamised kasvatajad on vanemad, õpetajad lasteaias ja koolis on neile toeks. Konverentsi eesmärgiks oli lähendada erinevaid osapooli kasvatamisprotsessis. Räägiti lapsest, kasvatusest ja sellega kaasnevatest rõõmudest ja muredest. Kogumiku esimeses osas on artiklid, mille kirjutamist ajendas just kasvatuskonverents Rakveres. TLÜ Rakvere Kolledži erialaainete lektor Lehte Tuuling annab esimeses artiklis nõu lapsevanematele soodsa ja arengut toetava keskkonna loomisel lapsele. TLÜ magister Mare Tuisk arutleb laste käitumisraskuste põhjuste üle. Ükski laps ei ole paha, laste väära käitumise põhjused on kusagil mujal kui lapses endas. Tagamaad võivad peituda näiteks peresuhetes või läbisaamises kaaslastega. Õpetaja ja lapsevanema õigused ja kohustused lapse arengu toetamisel on Tartu Ülikooli õppejõu Jüri Ginteri artikli teema. Teise ossa on koondatud ülevaated kolledži alushariduse eriala I ja II lennu üliõpilaste lõputöödest. Valiku aluseks on olnud soov pakkuda mõtteid lapse arengu toetamiseks nii lapsevanemale kui ka lasteaiaõpetajale. Lapsele kõige loomulikumaks arengu keskkonnaks on teda ümbritsev loodus, on ju inimene osake keerukast ja seni veel hästi toimivast looduse süsteemist. Eha Ritso ja Heli Lippingu artiklid annavad ülevaate looduseõpperaja kasutamise võimalustest lastele loodusalaste teadmiste vahendamisel. Koolieelses eas on lapse põhitegevuseks mäng. Mängides õpitakse tundma ümbritsevat maailma, kontrollitakse ja mõtestatakse omandatud teadmisi ning suhestatakse neid olemasolevate teadmistega. Mängu teemat käsitlevad Erika Kalamehe, Liilia Eriku ja Liivi Küti artikkel. Tiia Savasoni artiklist leiab ülevaate loovuse ja koolivalmiduse seostest, Ene Vaher käsitleb lugemiseelduste kujunemist koolieelses eas. Õie Miku artiklist leiame viiteid selle kohta, kuidas lapse huvisid ja võimeid hästi tundes luua talle parimaid arengutingimusi. TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi lektor magister Ene-Silvia Sarve artiklitest leiate mõtteid oma igapäevaseks tegevuseks lastega õpetaja või lapsevanemana.

13 toodet samas kategoorias