Projektide talitus

  • hangib ja levitab informatsiooni teadus- ja arendustegevuste rahastamis- ja partnerlusvõimaluste kohta;
  • nõustab ja toetab teadus- ja arendusprojektide taotlejaid ja elluviijaid kogu projekti elutsükli vältel;
  • haldab teadus- ja arendusprojektide lepinguid Ülikooli dokumendihaldussüsteemis ning kannab teadusprojektid Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS);
  • korraldab valdkonda puudutavaid infopäevi ja koolitusi;
  • tegeleb ülikooli teadusrahastuse taotlemise kompetentsi suurendamisega;
  • arendab teadus- ja arendusprojektide taotlemise ja elluviimise tugisüsteemi lähtudes Ülikooli streteegilistest eesmärkidest.

Kõikide projektide taotluse ja elluviimisega seotud küsimuste korral palume pöörduda projektide talituse poole. Täpsem info (sh rahastusvõimaluste kohta) on leitav ülikooli siseveebist > Tugiteenused > Teadus.

E-post: projektid@tlu.ee

Asume Mare hoone (Uus-Sadama 5) 6. korrusel ruumis M-642.

Võta ühendust:

Madis Saluveer
Teadustegevuse eelarvestamise ja aruandluse korraldamine. Teadus- ja arendusprojektide rahastusega seotud ülikoolisisene ja –väline arendustegevus, projektide taotlemise ja elluviimise tugisüsteemi arendamine ja eestvedamine.
ETIS-e alane nõustamine, kasutajakontode loomine, peaadministraator.
E-post: madis.saluveer@tlu.ee
Telefon: 640 9249

Iulii Selianko
Projektide kirjutaja-nõustaja. Ülikooli suurte T&A valdkonna projektide ettevalmistamine ning kirjutamises osalemine; projektikirjutamise teenuse loomine ülikoolis; projektijuhtide ja-meeskondade nõustamine kogu projekti elutsükli vältel; uute rahastusvõimaluste info levitamine.
E-post: iulii.selianko@tlu.ee
Telefon: 640 9148

Sandra Räim
projektide tehniline nõustaja (WebDesktop; ETIS) 
E-post: sandra.raim@tlu.ee
Telefon: 640 9147