Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž avas uksed 1999. aasta 1. septembril. Regionaalse kolledžina on Rakvere kolledži missiooniks tasemehariduse ja elukestva õppe võimaluste loomine piirkonnas, toetades regiooni arengut koolitus-, uurimis- ja arendustegevuse kaudu.

TLÜ Rakvere Kolledž olnud oma asutamisest alates õpetajakoolituse traditsiooni edasikandja piirkonnas. Asutati ju Õpetajate Seminar Rakveres juba 1912. aastal ja Rakvere Pedagoogikakool 1972. aastal. Õpetajakoolituse traditsioon on tugev ja jätkusuutlik ka tänapäeval, mil kolledž koolitab nii alushariduse pedagooge, sotsiaalpedagooge kui pakub ka täienduskoolitust juba töötavale õpetajale või haridustöötajale. Kõigi õppekavade osas on areng ja muudatused toimunud lähtuvalt maakonna ja Eesti vajadustest.

Alates 2002. sügisest toimub kolledži õppetöö ajaloolises hoones Rakvere vanalinnas, Pikal tänaval. Hoones on läbi aegade tegutsenud erinevad haridusasutused. 1805. aastal alustas selles majas tööd Rakvere palju kuulsust toonud kreiskool, kus õppisid ka näiteks F.R. Kreutzwald, F.R.Faehlmann, C.T. Neff.

Hetkel on kolledžil kaks aktiivset bakalaureusetaseme õppekava:

Alushariduse pedagoog (2001 –tänapäev) - Vastuvõtt toimub alates 2019. aastast Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis

Sotsiaalpedagoogika (2008 – tänapäev) - Vastuvõtt toimub alates 2019. aastast Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudis

Varasemalt on kolledžis kõrgharidust antud järgmistel õppekavadel:

Haldus- ja ärikorraldus spetsialiseerumisega keskkonnakorraldusele (2012 – 2017)

Rakenduslik sotsiaaltöö (MA) (vastuvõtt 2011/12 õppeaasta)

Sotsiaaltöö (1999 – 2011)

Inglise keele õpetaja (1999 – 2007)

Riigiteadused (MA) (2004 - 2012)

Uudised

Kõik uudised