Kõiki koolitusi saab tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale või kliendi poolt valitud kohta.

Moodulkoolitusi saab läbida ka osaliselt ehk moodulite kaupa.


Täienduskoolitused Rakvere kolledžis

 • Õpetaja-abi roll lasteaias. 40t (moodulid) Sihtgrupp: õpetajaabi
 • Õuesõpe lasteaias teooriast praktikasse Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad
 • Lapse arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös
 • Süsteemne meeskonnatöö lasteaias
 • Pedagoogiline dokumenteerimine ja lapse õpiprotsessi tagasisidestamine selle toel Sihtgrupp: õpetajaabid, lasteaiaõpetajad, lasteaia juhtkond
 • Meeskonnatöö lasteaias.
 • Lapsest lähtuva kasvatuse põhimõtete rakendamine lasteaias
 • Sotsiaalpedagoogika õppe- ja kasvatustegevuses
 • Väärtuskasvatus lasteaias ja koolis
 • Erivajadustega ja käitumisprobleemidega laps rühmas / klassis
 • Sotsiaalpedagoogi roll meeskonnas
 • Meeskonna sisemine jõud
 • Eneseabi ja toimetuleku strateegiad
 • Töösõprus – selle leidmine ja hoidmine Organisatsiooni sisekoolitus
 • Meediakasvatus lasteaias. Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, õpetajaabi
 • Eelkooliealise lapse mõtte- ja käitumismudelid. Loengusari 12 teemat „Kui ma ükskord…“
 • Laagrikasvataja koolitus Sihtgrupp: noorsootöötajad, noortega tegelevad täiskasvanud
 • Õppimine ja õpetamine muuseumikeskkonnas
 • Vestlused inglise keeles edasijõudnutele
 • Tööalane inglise keel edasijõudnutele I ja II
 • Loovuskoolitused – pakume vastavalt küsimisele.

Kui koolituste loetelus ei ole Teile sobiva teema või mahuga koolitust, siis võta ühendust: rakvere@tlu.ee.

Koolitaja valikul ja koolituskava koostamisel arvestame Teie ettevõtte spetsiifikat. 
Koolituse toimumise aeg ja koht määratakse kokkuleppel tellijaga.