Tellimisinfo 

Müük Rakvere kolledžis
rakvere@tlu.ee
 
Müük Tallinna Ülikoolis
TLÜ Teabekeskus (Astra maja 1. korrus)
Avatud: 10.00-15.00
Sirje-Mai Pihlak
tel.6409108
e-mail: sirjemai@tlu.ee

Arve koostamiseks vajalikud andmed:

  • nimi
  • isikukood
  • aadress
  • telefoninumber
  • e-posti aadress 

Tellides postitamisega lisandub postikulu! Hinnad sisaldavad käibemaksu! 


laste päev täis rahvajutte

„Laste päev täis rahvajutte" - Jelizaveta Lauri

See raamat on metoodiline materjal, mis toetab koolieelse lasteasutuse õpetajate tööd mitmekultuurilises rühmas läbi rahvajuttude. Samuti võivad materjalist ideid leida ka lapsevanemad, kelle mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keelt koolieelses lasteasutuses. Rahvajutud on olnud läbi aegade heaks õppemeetodiks, mille abil saab äratada lastes huvi ning viia see huvi edasi õppe- ja kasvatustöösse.

Kogumik koosneb kolme levinud rahvajutu mugandusest: „Naeris“, „Kakuke“ ja „Tare-tareke“ ning vastavate rahvajuttude tõlgetest nii vene keeles kui ka inglise keeles.

Iga rahvajutu kohta on esitatud valdkondade kaupa võimalikud õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, erinevad mõtlemisülesanded, vajalikud taust- teadmised, liikumismängud, meisterdamise juhised ja lavastusvõimalused.

Iga tegevust ja mängu saab mugandada vastavalt laste huvidele, võime­tele, vanusele, kultuurilisele ja keelelisele taustale. Seetõttu on kogumik heaks ideepangaks igale täiskasvanule, kes soovib toetada lapse fantaa­siarikast tutvumist keelega läbi rahvajuttude.

„Mitmekultuurilisuse temaatika põimimine kultuurilise kontekstiga läbi rahvajuttude on huvitav lähenemisviis ja toetab Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava rakendamist. Metoodilist materjali „Laste päev täis rahvajutte" võib pidada oma teemakäsituselt alushariduses uudseks."

Tiia Õun, Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi dotsent

82 lk

HIND: 13 EUR 
 

vahvapaber

„Vahva paber“ - Maia Mägi

Käsiraamat „Vahva paber“ on "Tasku tarkmehe" sarja kuuluv juhendite kogu, kus õpetatakse lihtsate vahendite ja töövõtetega pabermassis esemeid valmistama ja voolima. Raamat sobib kõigile, kellele meeldib käepärastest vahenditest midagi meisterdada, pakkudes ühtlasi ka vahvaid kingiideid nii suurtele kui väikestele. 

Pabermassist esemete valmistamiseks vajalikud materjalid on igas majapidamises olemas, paberiribasid saab ka kontoritest, kus on paberipurustaja. Kasutamiseks kõlbavad ka rämpspost, ajalehed, kataloogid, kingipaki paberid jmt.

Täiskasvanu leiab raamatust esialgsed näpunäited, mis teevad alustamise kergemaks. Samm sammult juhendite järgi tehes saavad selgeks esialgsed töövõtted ja tuleb materjalitunnetus. Katsetades ja edasi nuputades sünnivad isikupärased kunstitööd ja tarbeesemed. Raamat on kingiideede poolest rikas. Käsiraamatus olevad juhendid on lihtsad ja ka lastele arusaadavad, mistõttu on raamat eriti sobiv lasteajatöötajatele. 

Raamatu autor Maia Mägi kirjeldab raamatus kajastuvate paberimassi kasutamise juhendite täiustamist ja arendamist ise järgnevalt: „Eelkõige pidasin silmas lasteaiaõpetajaid, seega juhendeid kirjutades järgisin põhimõtteid, et kõik tööd peavad olema lasteaias teostatavad, vajama võimalikult vähe vahendeid ja inspireerima lapsi.“

96 lk

HIND: 8,50 EUR

 

kus mu poial

Kogumik "Kus mu pöial?" - Erika Kalamees

RAAMATU KORDUSTRÜKK Tegemist on Tasku Tarkmehe sarja avaköitega, mis on välja kasvanud TLÜ Rakvere kolledži eelkooli- ja esiõpetuse eriala lõpetanud Erika Kalamehe lõputööst «Näpumängud ja mängitused».

Tasku Tarkmehe väljaanded tahavad olla toeks ja abiks lapsevanemale, lasteaia õpetajale, aga ka algklassiõpetajale ning üliõpilasele, kes alles õpib õpetajaks. Lastega õues õppetegevusi läbi viies ei ole alati käepärane kasutada suurtesse mappidesse kogutud materjali. Paraja mõõduga raamatukese saab aga alati taskus või käekotis kaasa võtta. Kui oma peas saab mõte otsa, pakub Tasku Tarkmees abi – sealt leiab pähekulunud mängudele, võtetele ja trikkidele lisa.

Abiks on raamat kindlasti ka toas toimetades. Käed on mänguasjad, mis on alati varrukast võtta. Lisaks on need mängud tõelised imerelvad. Lapsel on probleeme mälu ja meelespidamisega... Poisid on rahutud ja ei keskendu... Üks laps ei söanda kõva häälega rääkida... Teine ei julge kaaslastega koos olla... Kolmanda pea ei jaga matemaatikat... Mõni ei pea rütmi... Selle kõige puhul aitab näpumängude mängimine. 

 «Kus mu pöial?» on raamat, milles põhjalikumalt lahti seletatud mängude kõrvale on paigutatud nende variante ja teisendusi. Sama mäng mitmes sõnastuses annab tugeva loomingulise tõuke laste keeletajule, teisalt annab variantide kasutamine toreda võimaluse vana mängu sissetoomiseks pisut uuel kujul. Kogumiku tekstide sõnastus ei ole ainuvõimalik, õpetajal ja lastel enestel on õigus tekste pikendada, lühendada, suupärasemaks muuta või ümbergi teha. 

129 lk

HIND: 10,50 EUR

ouesope

"Õuesõppe pedagoogika kui teadmiste allikas - lähiümbrusest saab õpiõu" - Anders Szcepanski

Toimetajad Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid ja Anders Szczepanski Tõlkijad Inkari Lindve ja Chris Paulus

Raamatu kandev idee on, et vastastikused seosed inimeste ja nendele koduks oleva maastiku vahel pakuvad rikkalikke võimalusi õppimiseks. Teoses on argumenteeritud, et õppimine võidaks sellest oluliselt, kui väljas maastikul veedetaks rohkem aega.

Vabas õhus ühendatakse õppimise erinevad dimensioonid: keelelised, motoorsed, esteetilised, tunnetuslikud, bioloogilised ja kultuurilised. Kõiki kooliaineid ja -teemasid saab mingis ulatuses õues käsitleda. Õuesõppe keskkond alandab samal ajal õppijate stressitaset.

Raamatus käsitletakse veel sellist teemat nagu suhe ruumilise kuuluvuse ning ökoloogilise teadlikkuse vahel jpm.

225 lk

HIND: 10 EUR

vanakoolimaja

"Rakvere ajalooline vaimsus hariduses ja kultuuris - Vana koolimaja Pikk40" - Kadri Koha ja Mare Vassiljev

Pika tänava vanal koolimajal on tähelepanuväärne ajalugu, mis kannab endas paarisaja aasta vanust väärikust ja haridustraditsioone. 

1805. aastal sai Pikk tänav 40 hoones alguse Rakverele kuulsust toonud kreiskool, sama sajandi lõpus alustas majas tegevust linnakool. Peamiselt need kaks õppeasutust hoone varasemast ajaloost on olnud eriti viljakad tänaseks päevaks suurmeesteks kujunenud isikute poolest. Käesolev raamat heidabki pilgu minevikku ning loob seoseid hoones omal ajal õppinute ning tänapäeva vahel. Eesti ajalukku läinud haridus- ja kultuurielu edendajate elulood jõuavad lugejani tänasel päeval hoones tegutseva TLÜ Rakvere Kolledziga seotud autorite kirjutiste kaudu. 

Eesti rahvuseepose "Kalevipoeg" kavandaja Friedrich Robert Faehlmann ja looja Friedrich Reinhold Kreutzwald, rahvusliku liikumise juht ja õpetaja Juhan Kunder, väljaspool Eestit kuulsust kogunud maalikunstnik Carl Timoleon von Neff, kunstnikud Paul ja Kristjan Raud kreiskooli päevilt ning riigivanem Otto Strandman, poliitik Mihkel Juhkam, kirjanik Jüri Parijõgi ning Eesti hariduse teenäitaja Peeter Põld linnakooli ajast - on valitud osa nendest Eesti elu mõjutanud inimestest, kelle haridustee on Pika tänava koolimajaga ristunud ning kelle elulood on käesoleva raamatu kaante vahele on saanud. 

Rakvere kolledzil on olnud au seitse lühikest aastat sellest hoone üle kahesaja-aastasest haridusajaloost vahetult osa saada, nende seinte vahel kõrgharidust pakkuda ning maja õppimist soodustavat aurat kogeda. 

92 lk

HIND: 12.50 EUR

Õpik Poliitika ja valitsemise alused kaanepilt

Poliitika ja valitsemise alused. Kõrgkooliõpik 

Esimene põhjalik eestikeelne poliitika ja valitsemise kõrgkooliõpik annab tervikliku ja tänapäevase ülevaate riigiteaduste põhiküsimustest Lääne õpikutes tavaks saanud viisil ja mõisteraamistikus, kujundab emakeelse põhimõistete süsteemi ja sobib nii üliõpilastele kui eneseharimiseks. On algupärane: kirjutatud eesti autorite poolt eesti keeles ja Eesti lugejat arvestades. Õpik on valminud riikliku kõrgkooliõpikute programmi raames Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi kaheksa teadlase ja õppejõu ühistöös.

Raamat koosneb 24-st peatükist, millest igaüks tegeleb ühe riigiteaduste lõiguga. Peatükid on koondatud kolme ossa. Neist esimene tutvustab üldmõisteid, teine keskendub poliitika ja kolmas valitsemise võtmeteemadele ja kolmas valitsemisele. Esimeses osas on lahti seletatud, millega tegelevad poliitika- ja valitsemisteadused, kuidas suhestuvad riigid ja kodanikud, kuidas toimivad võim, demokraatia ja poliitilised ideoloogiad. Teine osa keskendub poliitikale: kodanikeühiskond, poliitiline osalus, erakonnad ja valimised, poliitiline kultuur ja kommunikatsioon, rahvusriik ning mitmekultuurilisus. Kolmandas osas tutvustatakse valitsemiskorraldust ja poliitikakujundamist tervikuna, samuti avaliku võimu institutsioone täpsemalt; eraldi käsitletakse poliitikat ja valitsemist nii riigist kitsamal kui riigist laiemal tasandil.

Lisaks ülikooli põhiõpikuks olemisele on poliitika ja valitsemise alused ka hea käsiraamat üldhariduskoolide õpetajatele, poliitikutele, juhtidele ja poliitikahuvilistele. Vähendatud mahus sobib õpik ka rakenduskõrgkoolidele ning kaugematele erialadele. Õpikut toetab elektrooniline sõnaraamat, sisupeatükkide järel on aruteluküsimused, samuti viited kasulikele internetiallikatele. Läänelikku mõisteraamistikku muudavad lähedasemaks Eesti näited, mis peaks lihtsustama põhiteadmiste kiirendatud omandamist tööalaste või muude vajaduste tõttu. See teeb otstarbekaks õpiku kasutamise ka täiendkoolitusel, sealhulgas ametnike koolitamisel.

Toimetajad Leif Kalev, Anu Toots

Autorid on Riigiteaduste Instituudi õppejõud Mari-Liis Jakobson, Leif Kalev, Ott Lumi, Rein Rutsoo, Tõnis Saarts, Georg Sootla, Anu Toots ja Raivo Vetik.

600 lk

Hind: 15 EUR

kus mu vaikeats

„Kus mu väikeats!“ - Erika Kalamees

„Väga paljudega meist on vanemad või ka vanavanemad näpumänge mänginud ja sõrmesalme lugenud. Enda lapsepõlvest meenub vanaisa Toomas, kes õpetas selgeks „Tii-tii, tihane“ ja lõbustas lapselapsi kõdimängudega. Ta kõndis sõrmedega mööda kõdihellasid kohti ja luges kõndimise rütmis kas „Punga-pungat“ või siis „Pögöli-pögölit“,“ räägib sarjas Tasku Tarkmees nüüd juba teise näpumängukogumiku „Kus mu väikeats!“ koostanud Erika Kalamees.

2006. aastal ilmunud „Kus mu pöial?“ osutus vajalikuks ja populaarseks. Erika Kalameest kutsuti erinevatesse kohtadesse sõrmesalme mängima-tutvustama. „Andes teistele, saad ka ise,“ on ta kogenud. „Nii läheb asi tummisemaks ja mõnusamaks.“ Kursuslasi omavahel suhtlema, jagama pannes on autorini jõudnud uusi näpumänge või juba tuttavate teisendusi, millest nii mõnigi ka käesolevasse kogumikku jõudnud. 

Kogumikus on nii rahvaluulearhiivist pärit kui ka kindla autori poolt välja mõeldud mänge. Mõni näpumäng on suust suhu liikudes raamatu koostajani jõudnud ning vahepeal autorinime ära kaotanud, suuliseks pärimuseks saanud. Näpumäng on elus!

Tiina Ervald, eesti keele õpetaja ja selle raamatu keeletoimetaja

152 lk

HIND: Otsas!

lapsevanem

"Lapsevanem ja õpetaja lapse arengu toetajana". "Mõtteid lapsevanematele ja õpetajatele" - Lehte Tuuling

Selle kogumiku idee sündis TLÜ Rakvere Kolledži esimese kasvatuskonverentsi päevil. Konverentsi teemaks oli “Lapsevanem ja õpetaja lapse arengu toetajana”. Lapse kasvatamisel on ju väga oluline kõigi omavaheline koostöö. Lapse peamised kasvatajad on vanemad, õpetajad lasteaias ja koolis on neile toeks.

Konverentsi eesmärk oli lähendada erinevaid osapooli kasvatamisprotsessis. Räägiti lapsest, kasvatusest ja sellega kaasnevatest rõõmudest ja muredest. Kogumiku esimeses osas on artiklid, mille kirjutamist ajendas just kasvatuskonverents Rakveres.

TLÜ Rakvere Kolledži erialaainete lektor Lehte Tuuling annab esimeses artiklis nõu lapsevanematele soodsa ja arengut toetava keskkonna loomisel lapsele. TLÜ magister Mare Tuisk arutleb laste käitumisraskuste põhjuste üle. Ükski laps ei ole paha, laste väära käitumise põhjused on kusagil mujal kui lapses endas. Tagamaad võivad peituda näiteks peresuhetes või läbisaamises kaaslastega. Õpetaja ja lapsevanema õigused ja kohustused lapse arengu toetamisel on Tartu Ülikooli õppejõu Jüri Ginteri artikli teema. Teise ossa on koondatud ülevaated kolledži alushariduse eriala I ja II lennu üliõpilaste lõputöödest. Valiku aluseks on olnud soov pakkuda mõtteid lapse arengu toetamiseks nii lapsevanemale kui ka lasteaiaõpetajale. Lapsele kõige loomulikumaks arengu keskkonnaks on teda ümbritsev loodus, on ju inimene osake keerukast ja seni veel hästi toimivast looduse süsteemist.

Eha Ritso ja Heli Lippingu artiklid annavad ülevaate looduseõpperaja kasutamise võimalustest lastele loodusalaste teadmiste vahendamisel. Koolieelses eas on lapse põhitegevuseks mäng. Mängides õpitakse tundma ümbritsevat maailma, kontrollitakse ja mõtestatakse omandatud teadmisi ning suhestatakse neid olemasolevate teadmistega.

Mängu teemat käsitlevad Erika Kalamehe, Liilia Eriku ja Liivi Küti artikkel.

Tiia Savasoni artiklist leiab ülevaate loovuse ja koolivalmiduse seostest, Ene Vaher käsitleb lugemiseelduste kujunemist koolieelses eas.

Õie Miku artiklist leiame viiteid selle kohta, kuidas lapse huvisid ja võimeid hästi tundes luua talle parimaid arengutingimusi.

TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi lektor magister Ene-Silvia Sarve artiklitest leiate mõtteid oma igapäevaseks tegevuseks lastega õpetaja või lapsevanemana. Head lugemist!

111 lk

HIND: Otsas!

isanaolemasolla

„Isana olemas olla“ - Mare Vassiljev ja Marika Luik

Issi peab veerema oma kohustuste keeglirennis hällist hauani. Ideaalis olevat "issilepsia" siiski magus haigus nii seda põdevale lapsele kui ka issile endale. Vahel, taas ideaalis, on päris selline tunne, et see haigus võiks igavesti kesta, nagu ka soe suvi. Aga tegelikult on see igavene kevad, just nagu armastus.

HIND: OTSAS