Vilistlaslood

Marko Torm ootab Suur-Rakveret

Marko Torm, tänavu Tallinna Ülikooli silmapaistva vilistlase tiitli pälvinud mees, tunnistab, et tema ülikoolitee ei olnud lihtne. „Sarnaselt paljudele teistele õppisin ja harisin end valdkonnas, milles mul praktilist kogemust polnud,“ selgitab riigiteaduste magister. „Kohalik omavalitsus ja selle institutsioonid või valitsemisega seotud tegevused tundusid olevat kui teadmised teisest maailmast.“

Marko Torm

Nüüd, aastaid hiljem, töötab Torm aga õpitud valdkonnas, tegeleb igapäevaselt riigi- ja kohaliku omavalitsuse korraldusega. Ta on olnud Rakvere linnavolikogu esimees ja Lääne-Viru maavanem ning on tänulik selle eest, et tal on avanenud võimalus teha midagi suuremat – panustada oma kodukoha ja -kandi heaolusse, olgu siis europrojektide rahastamise eest võitlemisel või haldusreformi läbiviimise toetamisel.

Ideaalset pilti kodukohast on tal siiski keeruline ette kujutada. „Mulle meeldivadki asjad, mis ei ole päris lõpuni paigas ja kus on veel omajagu leiutamist. Küll aga usun sellesse, et Lääne-Virumaale sobituks praeguse 8 valla/linna asemele üks – Suur-Rakvere,“ kõneleb Torm.

Aastate jooksul on ta ju näinud praktiliselt kõikides valdkondades alates kultuurikorraldusest ja turismist kuni ettevõtluse edendamiseni, kui suur takistus on juhtimise killustatus. „Üks juhtimine, parem haldussuutlikkus, suurem investeerimisvõimekus ja tugevam positsioon suhtlemisel keskvalitsusega,“ pakub ta lahenduse. „Me jõuame veel sinna. Ma teen kõik endast oleneva ja püüan innustada ka teisi.“

Rakvere kolledžist, kus Torm õppis, on tal väga head mälestused. „Eriliselt hindan seda, et vaatamata keerulisele eluperioodile ja nõudlikule päevatööle õnnestus kool lõpetada ja ennast arendada,“ nendib ta. „Suur abi oli kogu kolledži personalist. Eriliselt soojade tunnetega tuletan meelde Sirjet ja Küllit. Õppejõududest jäid enim meelde Viola Soiver, Georg Sootla ja Leif Kalev. Tänu neile kõigile.“

Oma suurimaks saavutuseks peab Torm siiski pereisaks olemist. „Mul on kaunis ja andekas abikaasa ning armas pojake, kes alustas just kooliteed,“ kirjeldab ta.