Lõputööde esitamine:

Alushariduse pedagoog | Sotsiaalpedagoogika

  • lõputööde esitamise kuupäev: 21. mai 2018
  • mälupulgal või e-kirjana: PDF-failina terviktöö, st kogu töö koos lisadega ühes failis (faili suurus maksimaalselt 12 MB), digiallkirjastatuna üliõpilase ja juhendaja poolt. Lihtlitsents asub tiitellehe järel. Lihtlitsents kättesaadav dokumentide ja juhendite alt
    Faili nimeks on – kaitsmise aasta, üliõpilase perekonnanimi, eesnimi  (nt MaasikasMari), töö pealkiri kirjatähtedes (suurtähed seal kus vaja).
  • üks eksemplar esitada paberkandjal: spiraalköites, värviliste joonistega, prindituna kahepoolsena. Töö tagastatakse peale kaitsmist. Spiraalköitmine on võimalik kolledžis.

Lõputööde kaitsmiste ajad:

Alushariduse pedagoog 4.-5. juuni 2018

Sotsiaalpedagoogika 6.-7. juuni 2018