Kolledži üks missioone on pakkuda piirkonnas elukestva õppe võimalusi. Rakveres tegutsetud 17 aasta jooksul on pakutud taseme- ja täiendõpet nii gümnaasiumilõpetajatele kui ka töötavatele inimestele, kuid eakatele pole seni tähelepanu osutatud.

Eakate ette tuuakse akadeemilise taustaga põnevaid persoone ja lektoreid, kes räägivad huvitavatel ja päevakohastel, aga ka praktilistel teemadel.

Hõbeakadeemia loengutel osalemiseks ei pea kuulaja olema kõrgharidusega, oluline on aktiivne huvi ümbritseva ja teadmiste vastu.

Loengud toimuvad kord kuus kolledži ajaloolises õppehoones aadressil Pikk tn 40, Rakvere. Hooaja lõpus saavad loengusarja kuulajad ka vastava tunnistuse.

UUS HOOAEG algab 28. septembril.

Loe eelmise hooaja viimase loengu kohta Postimehest või Facebookist.


Info:
Tel (+372) 5344 1820
E-post rakvere@tlu.ee