Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Nimi Ametinimetus
Vilja Messer Rakvere Linnavalitsus, hariduse peaspetsialist, nõukogu esimees
Silver Pramann TLÜ Rakvere kolledž, direktori kt
Priit Reiska TLÜ rektoraat, akadeemiline prorektor
Triin Tohver TLÜ Rakvere kolledž, sotsiaalpedagoogika eriala üliõpilane
Annika Nässi TLÜ Rakvere kolledž, alushariduse pedagoogi eriala üliõpilane
Marje Lepanen TLÜ Rakvere kolledž, õppejuht
Aivi Must Lääne-Viru Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Kristel Mänd TLÜ Rakvere kolledž, arendusjuht
Lehte Tuuling TLÜ Rakvere kolledž, lektor
Tiia Õun TLÜ Haridusteaduste instituut, eelkoolipedagoogika dotsent

Nõukogu ülesanded

Kolledži nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva kolledži arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võtab vastu kolledži eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab kolledži tegevuskava;
 • annab hinnangu kolledži tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid kolledži teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid kolledži teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • valib kolledži korralised õppejõud välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida kolledži auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid kolledži põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi