Stipendiumit määratake üheks (5 kuud) või kaheks semestriks (10 kuud). Stipendiumi suurus sõltub üliõpilase puude liigist ja raskusastmest ning on 60-510 eurot kuus. Stipendiumi maksmine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise tingimused” kehtestatud tingimustele.

Riiklikku erivajadustega üliõpilaste stipendiumit on õigus taotleda üliõpilasel, kes:

  • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
  • ta õpib täis- või osakoormusega õppes või kui viibib akadeemilisel puhkusel.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas - septembris ja veebruaris. 2020/21. õppeaastaks taotluste esitamise tähtaeg on 23. september 2020  ja 20. veebruar 2021. NB! Mitu korda õppeaasta jooksul taotlust esitada ei saa (23. septembril toimub taotlemine terveks õppeaastaks ja 20. veebruaril kevadsemestriks).

Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna.Taotlusvoorud avanevad 1 kuu enne märgitud tähtaega. Taotlusvoor avatakse 20. jaanuar 2019.

Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi kontaktisikuks Haridus-ja Noorteametis on Liis Uulman (e-mail: liis.uulman@harno.ee, tel   699 9395).