Senati valimised 2020

Senati koosseisu kuuluvad rektor, prorektorid, akadeemiliste üksuste ja asutuse direktorid ning akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste esindajad. Akadeemiliste töötajate esindajad moodustavad 2/5 ja üliõpilaste esindajad 1/5 senati koosseisust. Akadeemiliste töötajate esindajad valitakse senatisse akadeemiliste töötajate valimise eeskirja järgi.

10. märtsil kuulutas rektor välja akadeemiliste töötajate esindajate valimise senatisse ajavahemikuks 1. september 2020 kuni 31. august 2023.

Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 11. mail. Kandidaadi võisid esitada vähemalt 20 korralist akadeemilist töötajat ühiselt ja akadeemilise üksuse või asutuse nõukogu. 14-le akadeemiliste töötajate esindaja kohale esitati 17 kandidaati, neist 10 instituutide nõukogude poolt ja seitse akadeemiliste töötajate ühisavaldustega.

Valimised Tallinna Ülikooli senatisse toimuvad 2. juunil 2020 kell 9.00–16.00. Seekord selguvad senati liikmed elektroonilise hääletamisega. Hääleõiguslikud on kõik ülikooli korralised akadeemilised töötajad valimise väljakuulutamise päeva (10. märts 2020) seisuga.

Kandidaadid ja nende platvormid 2. juunil toimuvatel valimistel on järgmised:

Airi-Alina Allaste - tutvu tema ideedega
Maria Erss – tutvu tema ideedega
Aigi Heero – tutvu tema ideedega
Tiina Hiob  – tutvu tema ideedega
Indrek Ibrus  tutvu tema ideedega
Leif Kalev – tutvu tema ideedega
Vaike Kiik-Salupere – tutvu tema ideedega
Kairi Koort – tutvu tema ideedega
Karel Kulbin – tutvu tema ideedega
Uku Lember – tutvu tema ideedega
Timo Tobias Ley – tutvu tema ideedega
Kadi Liik – tutvu tema ideedega
Hannes Palang – tutvu tema ideedega
Tõnis Saarts  – tutvu tema ideedega
Kairit Tammets – tutvu tema ideedega
Jaanus Terasmaa – tutvu tema ideedega
Piret Viires – tutvu tema ideedega