Avatud on Tallinna Ülikooli silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkurss

Konkursi eesmärgiks on motiveerida Tallinna Ülikooli töötajaid kõrgetasemeliseks uurimis- ja loometööks ning innustada neid senisest enam tutvustama oma erialaseid saavutusi ja rakendama uurimistöö tulemusi õpikute koostamisel.

Vastavalt konkursi statuudile on tööde laekumise tähtaeg 16. veebruar 2019.

Auhinnafond on 650 eurot ühe valdkonna kohta ja eripreemia suuruseks on 65 eurot, millele lisanduvad tööandja poolt tasutavad maksud.

Konkursil selgitatakse välja:

  • parim monograafia;
  • paim humanitaarteadustealane artikkel;
  • parim loodusteadustealane artikkel;
  • parim sotsiaalteadustealane artikkel;
  • parim täppisteadustealane artikkel;
  • parim üldharidus- või kõrgkooli õpik;
  • parim loominguline projekt (lavastus, kontsert, erialanäitus vms).

Konkursil osalemiseks tuleb autori(te)l hiljemalt 16. veebruariks esitada teadusosakonda järgmised materjalid:

  • hindamisele esitatav töö (monograafia, artikli ja õpiku korral);
  • vabas vormis avaldus, kuhu on märgitud, millises kategoorias esitatud töö kandideerib ning monograafia ja õpiku korral lisatud selgitus (kuni üks lk), millistele uurimustele esitatud töö tugineb. Publikatsioonil, õpikul ja loomingulisel projektil peab olema selge viide autori(te) seosele ülikooliga;
  • hindamisele kuuluva publikatsiooni, õpiku või loomingulise projekti kirjeldus.

Materjalidele on soovitatav lisada esitatud töid käsitlevaid (eelkõige avalikus pressis ilmunud) retsensioone ja artikleid.

 

Parima publikatsiooni konkursi statuut.

 

Lisainfo:

Margit Lillemets

Teadusosakond

Tallinna Ülikool

Telefon  6409 245

margit.lillemets@tlu.ee

Last updated 14.01.2019 kell 15:58