Konkursi tulemused

 

Konkurssi korraldatakse igal aastal ning sellega püütakse Tallinna Ülikooli töötajaid motiveerida kõrgetasemeliseks uurimus- ja loometööks ning ergutada neid tutvustama oma erialaseid saavutusi.

Konkursile esitati sel aastal kokku 43 võistlustööd seitsmes kategoorias.

Ekspertkomisjoni koosseisu kuulusid professor Liisi Keedus humanitaarteaduste instituudist, professor Krista Loogma haridusteaduste instituudist, professor Peeter Selg ühiskonnateaduste instituudist, dotsent Sille Kapper Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudist, dotsent Pille Eslon digitehnoloogiate instituudist ja nooremteadur Martin Küttim loodus- ja terviseteaduste instituudist.

 

Ekspertkomisjon otsustas preemiad jagada järgmiselt:

 

  1. Parim monograafia

Ants Hein (2018). Vanaaja pulm. Valitud tekste ja pilte 16. sajandi keskpaigast 19. aastasaja viimase veerandini. Tallinn: Tänapäev.

 

Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem (2018). Ajalugu pildis – pilt ajaloos: Rahvuslik ja rahvusülene minevik Eesti kunstis. Tallinn: Kumu kunstimuuseum.

 

  1. Parim üldharidus- või kõrgkooliõpik

Kaarel Orviku (2018). Rannad ja rannikud. Õpik kõrgkoolidele. Tallinn: TLÜ Kirjastus.

 

  1. Parim loominguline projekt

Renee Nõmmik, Tiina Ollesk, Elo Unt (2018). Tantsulavastus „Jaaniöö müsteerium“ (Gaudeamus 2018).

 

  1. Parim humanitaarteaduste-alane artikkel

Aivar Põldvee (2018). Käsu Hansu kirjad – Tuna. Ajalookultuuri ajakiri.

 

Natalja Netšunajeva, Aleksei Netšunajev (2018). On the Classification of Slavic Menaia Manuscripts Dated from the 11th to 14th Centuries. – Digital Medievalist.

 

  1. Parim sotsiaalteaduste-alane artikkel

Kersti Kriisk (2018). Distribution of Local Social Services and Territorial Justice: the Case of Estonia. – Journal of Social Policy.

 

  1. Parim loodusteaduste-alane artikkel

Mihkel Saluri, Margit Kaldmäe, Rando Tuvikene (2018).  Extraction and quantification of phycobiliproteins from the red alga Furcellaria lumbricalis – Algal Research.

 

  1. Parim täppisteaduste-alane artikkel

Mart Abel (2018). About the density property in the space of continuous maps vanishing at infinity. – Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Physics. – Mathematics.

 

 

Õnnitleme kõiki võitjaid!

Last updated 19.03.2019 kell 12:23