Stardipauk 2018 toimub 27.- 31. august 2018. Sellel nädalal saab vastne tudeng teavet ja toetust ülikooliõpingute alustamiseks.

NB! Ajakava on esialgne ning seda täiendatakse jooksvalt.

Eriala infotund on vastse tudengi jaoks kõige olulisem ning osalemine vajalik. Infotunnis saab ülevaate õppekavast ning konkreetse õppekava õppekorraldusest. Kui akadeemiline üksus ei korralda oma infotundi, siis selgitatakse infotunnis ka ülikooli õppekorralduse  olulisemaid põhimõtteid. Juhul kui eriala infotundi ei toimu, siis jagatakse vajalikku infot akadeemilise üksuse infotunnis. Toimumisajad ja ruumid leiad allolevast jaotusest.

Akadeemilise üksuse infotunnis selgitatakse Tallinna Ülikooli ja konkreetse akadeemilise üksuse õppekorralduslikke põhimõtteid.Toimumisajad ja ruumid leiad allolevast jaotusest.

Võõrkeele testil osalemine on kohustuslik. Kõigil eestikeelsetel bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse -ja magistriõppe üliõpilastel (va. õpetajakoolitus) on kohustus läbida õpingute jooksul erialase võõrkeele aine. Testimise eesmärgiks on paigutada tudengid sobivasse õpperühma või suunata nad täiendavalt võõrkeelt omandama, juhul kui keeletase ei vasta miinimumnõuetele. Toimumisajad ja ruumid leiad allolevast jaotusest. Täpsem info võõrkeele õppe kohta on leitav kodulehelt õpingud- õppeinfo jaotusest.

Eesti keele test on kohustuslik kõigile neile üliõpilastele, kelle varasemalt läbitud õppetase või -aste ei ole olnud täielikult eesti keeles (sh kõik üliõpilased, kes sooritasid eesti keele kui teise keele riigieksami). Vastavalt ülikoolis kehtivale korrale on ülikooli lõpetamisel kohustus tõendada oma eesti keele oskust vähemalt Euroopa keelemapi tasemel C1. Testi eesmärgiks on määrata üliõpilase eesti keele oskuse tase ning soovitada üliõpilasele õpingute jätkamist, talle sobivalt tasemelt. Täpsem info eesti keele õppe kohta on leitav kodulehelt õpingud-õppeinfo jaotusest. Test toimub 31.08.2018 kell 9.30 ruumis A-543.

Venekeelne infotund on suunatud üliõpilastele, kelle põhiline suhtluskeel on vene keel. Infotunnis selgitatakse TLÜ õppekorralduslikke põhimõtteid. Infotund toimub 31.08. kell 10.30 ruumis A-543.

Õppekorralduse infolaud on avatud Astra õppehoone teadlaste foorumis igal päeval. Infolauas saab esmast infot õppekorraldust puuduvate küsimuste kohta või suunatakse vastuse saamiseks pädevate isikute poole. Infolaud on avatud järgmistel kellaaegadel:

 • 27.08.2018 kell 9.00- 16.00
 • 28.08.2018 kell 9.30- 16.00
 • 29.08.2018 kell 9.30- 14.00
 • 30.08.2018 kell 9.30- 16.00
 • 31.08.2018 kell 9.00- 12.00

Välisüliõpilastele suunatud "Orientation Days" toimub pralleelselt Stardipaugu nädalaga, täpsem info leitav ülikooli ingliskeelselt kodulehelt.

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Bakalaureuseõpe
Sündmus, aeg, koht
Ajakirjandus

Eriala infotund 30.08. kell 11.00 ruumis N-307

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 15.00

Filmikunst

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 15.00

Eriala infotund 30.08. kell 16.30 ruumis N-406

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Eriala infotund 30.08. kell 12.00 ruumis T-314

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 15.00

Koreograafia

Eriala infotund 30.08. kell 12.00 ruumis T-305

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 15.00

Audiovisuaalne meedia

Eriala infotund 30.08. kell 12.00 ruumis N-207

Ristmeedia filmis ja televisioonis

Eriala infotund 29.08. kell 16.00 ruumis N-207

Reklaam ja suhtekorraldus

Eriala infotund 30.08. kell 13.00 ruumis N-307

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 15.00

Magistriõpe
Sündmus, aeg, koht
Dokumentaalfilm

Eriala infotund 30.08. kell 10.00 ruumis N-207

Kommunikatsioon

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 15.00

Eriala infotund 30.08. kell 16.30 ruumis N-307

Nüüdismeedia

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 15.00

Eriala infotund 30.08. kell 16.00 ruumis N-207

Kunstiõpetaja (ühisõppekava EKA-ga)

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 12.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08. kell 13.30 ruumis T-314

Muusikaõpetaja (ühisõppekava EMTA-ga)

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 12.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08. kell 15.00 ruumis T-314

Kommunikatsioonijuhtimine Eriala infotund 30.08. kell 15.00 ruumis M-135

 

Digitehnoloogiate instituut

Bakalaureuseõpe
Sündmus, aeg, koht
Informaatika

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kell 10.00 ruumis A-543

Kohustuslik keeletest 28.08. kell 12.30 ruumis A-543

Eriala infotund 28.08.

Infoteadus

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kell 10.00 ruumis A-543

Kohustuslik keeletest 28.08. kell 12.30 ruumis A-543

Eriala infotund 28.08.

Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kell 10.00 ruumis A-543

Kohustuslik keeletest 28.08. kell 12.30 ruumis A-543

Eriala infotund 28.08.

Magistriõpe
Sündmus, aeg, koht
Digitaalsed õpimängud Eriala infotund
Haridustehnoloogia

Kohustuslik keeletest 29.08. kell 15.00 ruumis A-543

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kell 16.00 ruumis A-543

Eriala infotund

Informaatika õpetaja, kooli infojuht

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kell 16.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 13.00 ruumis A-543

Infoteadus

Kohustuslik keeletest 29.08. kell 15.00 ruumis A-543

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kell 16.00 ruumis A-543

infotehnoloogia juhtimine

Kohustuslik keeletest 29.08. kell 15.00 ruumis A-543

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kell 16.00 ruumis A-543

Inimese ja arvuti interaktsioon Eriala infotund
Matemaatikaõpetaja

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kell 16.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 13.00 ruumis A-543

 

Haridusteaduste instituut

Bakalaureuseõpe
Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Päevaõpe:

 • Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis M-342
 • Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis M-225
 • Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 15.00 ruumis M-225

Sessioonõpe/tsükliõpe:

 • Kohustuslik keeletest 27.08. kell 9.00 ruumis M-225
 • Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-225
 • Eriala infotund 27.08. kell 12.00 ruumis M-342
Andragoogika

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 27.08. kell 12.00 ruumis T-209

Eripedagoogika

Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis M-225

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis M- 225

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 15.00 ruumis M- 225

Klassiõpetaja

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis M-439

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 15.00 ruumis M-225

Kutsepedagoogika

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis S-422

Noorsootöö

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 31.08. kell 10.00 ruumis T-416

Pedagoogika

Eriala infotund 27.08. kell 12.00 ruumis S-116

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 15.00 ruumis M- 225

Magistriõpe
Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Kohustuslik keeletest 31.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 31.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 ruumis T-209

Andragoogika

Kohustuslik keeletest 31.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 31.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 ruumis T-412

Eripedagoog- nõustaja

Kohustuslik keeletest 31.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 31.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 ruumis M-225

Hariduse juhtimine

Kohustuslik keeletest 31.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 31.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 ruumis T-416

Haridusinnovatsiooni juhtimine Eriala infotund 30.08 kell 10.00 ruumis M-439
Kasvatusteadused

Kohustuslik keeletest 31.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 31.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 M-131

Kutseõpetaja (ühisõppekava TTÜ-ga)

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 13.00 ruumis A-543

Akadeemilise üksuse infotund 31.08.2018 kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 ruumis T-420

Mitme aine õpetaja

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 13.00 ruumis A-543

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 ruumis S-422

Noorsootöö korraldus

Kohustuslik keeletest 31.08. kell 9.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse infotund 31.08. kell 10.00 ruumis M-225

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 ruumis T-415

 

Humanitaarteaduste instituut

Bakalaureuseõpe
Sündmus, aeg, koht
Aasia uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis S-116

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis S-232

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Antropoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis S-235

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Eesti filoloogia:
Referent-toimetaja, Eesti keel ja kirjandus

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 S-240

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: Inglise keel ja kultuur; itaalia keel ja kultuur; Prantsuse keel ja kultuur; Saksa keel ja kultuur; Hispaania keel ja kultuur;

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis A-543

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis S-420

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - artes liberales

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis S-416

Kultuuriteadus

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis M-226

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Vene filoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis S-403

Magistriõpe
Sündmus, aeg, koht
Aasia uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 11.00 ruumis M-218

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis M-227

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 12.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08. kell 13.00 ruumis S-417

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis S-417

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 12.00 ruumis A-543

Keeletes 30.08. kell 13.00 ruumis S-428

Eriala infotund 30.08. kell 14.00 ruumis S-428

Eesti uuringud Eriala infotund 27.08. kell 12.00 ruumis S-416
Keeleteadus ja keeletoimetamine

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis S-240

Kirjalik tõlge

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis S-420

Kirjandusteadus

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis S-415

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava koostöös EKA-ga) Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis S-416
Kultuuriteooria ja filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 13.00 ruumis  M-226

Suuline tõlge

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 12.00 ruumis  S-529

Slaavi keeled ja kultuurid (MA)

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 10.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kell 12.00 ruumis  S-335

Vene keele ja kirjanduse õpetaja

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 12.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08 kell 13.00 ruumis S-326

Võõrkeeleõpetaja

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 12.00 ruumis A-543

Eriala infotund 30.08 kell 13.00 ruumis S-412

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Bakalaureuseõpe
Sündmus, aeg, koht
Bioloogia (kõrvalerialaga)

Eriala infotund 27.08. kell 11.00 ruumis A-544

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 12.00 ruumis S-116

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 13.30 ruumis S-116

Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geoökoloogia, jätkusuutlik areng ja infotehnoloogia loodusteadustes)

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 12.00 ruumis S-116

Eriala infotund 30.08. kell 12.30 ruumis S-116

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 13.30 ruumis S-116

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö (käsitöö ja kodunduse suund, töö- ja tehnoloogiaõpetuse suund)

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 12.00 ruumis S-116

Eriala infotund 04.09. kell 12.30 ruumis Rä-406

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 13.30 ruumis S-116

Kehakultuur

Eriala infotund:

 • sessioonõpe/tsükliõpe 27.08 kell 12.30 ruumis Rä-406
 • päevaõpe 04.09. kell 12.30 ruumis Rä-406

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 12.00 ruumis S-116

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 13.30 ruumis S-116

Keskkonnakorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 12.00 ruumis S-116

Eriala infotund 30.08. kell 12.30 ruumis A-507

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 13.30 ruumis S-116

Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 16.00 ruumis M-134

Akadeemilise üksuse infotund 31.08. kell 13.00 ruumis A-121

Eriala infotund 31.08. kell 13.30 ruumis A-121

Rekreatsioonikorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 12.00 ruumis S-116

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 13.30 ruumis S-116

Eriala infotund 04.09. kell 12.30 ruumis Rä-406

Magistriõpe
Sündmus, koht, aeg
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 13.00 ruumis A-543

Eriala infotund 6. või 7. september

Kehakultuuriõpetaja

Eriala infotund 27.08 kell 14.15 ruumis Rä-406

Õpetajakoolituse üldine infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 13.00 ruumis A-543

Keskkonnakorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 15.00 ruumis S-116

Eriala infotund 30.08. kell 15.30 ruumis S-116

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 16.30 ruumis S-116

Kunstiteraapia

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kell 10.00 ruumis Rä-317

Eriala infotund 28.08. kell 10.30 ruumis Rä-317

Kohustuslik keeletest 28.08. kell 11.30 ruumis Rä-317

Linnakorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 15.00 ruumis S-116

Eriala infotund 30.08. kell 15.30 ruumis S-116

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 16.30 ruumis S-116

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 15.00 ruumis S-116

Eriala infotund 30.08. kell 15.30 ruumis A-507

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 16.30 ruumis S-116

Organisatsioonikäitumine

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 16.00 ruumis M-134

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kell 17.00 ruumis M-134

Eriala infotund 30.08. kell 17.30 ruumis M-134

Psühholoogia

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 16.00 ruumis M-134

Akadeemilise üksuse infotund 31.08. kell 15.00 ruumis A-121

Eriala infotund 31.08. kell 15.30 ruumis A-121

Rekreatsioonikorraldus

Eriala infotund 27.08. kell 14.15 ruumis Rä-406

Kohustuslik keeletest 30.08. kell 13.30 ruumis S-116

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (MA)

Eriala infotund 28.08 kell 11.00 ruumis Rä-407

Õpetajakoolituse infotund 30.08. kell 10.00 ruumis A-543

Õpetajakoolituse õpikeskkonna eDidaktikum praktikum 30.08. kell 13.00 ruumis A-543

 

Ühiskonnateaduste instituut

Bakalaureuseõpe
Sündmus, aeg, koht
 
Haldus- ja ärikorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 12.00 ruumis A-222

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08. kell 10.15 ruumis A-346

NB! Esimene õppenädal 30.-31.08!

 
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused – Artes Liberales

Eriala infotund 30.08. kell 12.00 ruumis S-403

 
Poliitika ja valitsemine

Eriala infotund 30.08. kell 14.00 ruumis S-236

 
Riigiteadused

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 12.00 ruumis A-222

Eriala infotund 31.08. kell 13.00 ruumis S-236

 
Sotsiaaltöö

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 12.00 ruumis A-222

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis A-222

Eriala infotund 27.08. kell 15.15 ruumis S-420

 
Sotsioloogia

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 12.00 ruumis A-222

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis A-222

Eriala infotund 30.08. kell 10.00 ruumis S-236

 
Õigusteadus (õppetöö toimub eesti keeles)

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kell 12.00 ruumis A-222

Eriala infotund 28.08. kell 10.00 ruumis S-403

 
Õigusteadus
(õppetöö toimub inglise keeles
Tallinnas ja Helsingis)

Tallinnas:

 • Eriala infotund 30.08. kell 14.00 ruumis S-403

Helsingis:

 • Eriala infotund 31.08. kell 10.30 
 
Magistriõpe
Sündmus, aeg, koht
 
Politoloogia

Eriala infotund ja kohustuslik keeletest 31.08. kell 17.00 ruumis S-403

 
Sotsioloogia

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis A-222

Eriala infotund 06.09. kell 9.00 ruumis S-236

 
Rahvusvahelised suhted Eriala infotund 30.08. kell 10.00 ruumis S-403  
Riigiteadused

Kohustuslik keeletest 27.08 kell 14.00 ruumis A-222

Eriala infotund 27.08. kell 15.00 ruumis A-222

 
Sotsiaalne ettevõtlus Eriala infotund 31.08. kell 15.00 ruumis A-236  
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse Eriala infotund ja kohustuslik keeletest 31.08. kell 12.00 ruumis S-428  
Sotsiaaltöö Eriala infotund ja kohustuslik keeletest 31.08. kell 14.00 ruumis S-412  
Õigusteadus

Kohustuslik keeletest 27.08. kell 14.00 ruumis A-222

Eriala infotund 28.08. kell 15.00 ruumis S-232

 

 

Haapsalu Kolledž

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Käsitöötehnoloogiad ja disain  
Liiklusohutus

 

Rakendusinformaatika

 

Tervisejuht  

 

   

 

 

Lisainfo

Telefon: 640 9131
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: oppeosakond@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti