noored

Stardipauk toimub 26. - 30. augustil 2019. Sellel nädalal saab vastne tudeng teavet ja toetust ülikooliõpingute alustamiseks. 

Eriala infotund on vastse tudengi jaoks kõige olulisem ning osalemine on vajalik. Infotunnis saab ülevaate õppekavast ja konkreetse õppekava õppekorraldusest. Kui akadeemiline üksus ei korralda oma infotundi, siis selgitatakse infotunnis ka ülikooli õppekorralduse  olulisemaid põhimõtteid. Juhul kui eriala infotundi ei toimu, siis jagatakse vajalikku infot akadeemilise üksuse infotunnis. Toimumisajad ja ruumid leiad allolevast jaotusest.

Akadeemilise üksuse infotunnis selgitatakse Tallinna Ülikooli ja konkreetse akadeemilise üksuse õppekorralduslikke põhimõtteid. Toimumisajad ja ruumid leiad samuti allolevast jaotusest.

Võõrkeele oskuse tõendamine on kohustuslik. Kõigil eestikeelsetel bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse ja magistriõppe üliõpilastel (va. õpetajakoolitus) on kohustus läbida õpingute jooksul erialase võõrkeele aine. Stardipaugu nädalal läbiviidava keeletesti eesmärgiks on paigutada tudengid sobivasse õpperühma või suunata nad täiendavalt võõrkeelt omandama, juhul kui keeletase ei vasta miinimumnõuetele. Toimumisajad ja ruumid leiad allolevast jaotusest. Täpsem info võõrkeele õppe kohta on leitav kodulehelt.

NB! Ajaloo (BA), Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride, Eesti filoloogia (eesti keele ja kirjanduse peaeriala), Vene filoloogia ning Aasia uuringute õppekava erialase võõrkeelenõue on täpsemalt kajastatud õppekavas. Lisainfo oma õppenõustajalt.

Üliõpilane, kellel on kahe viimase aasta jooksul saadud tõend inglise keele oskuse kohta kindlal tasemel, ei pea paigutustesti läbima, vaid ta määratakse õpperühma tõendil märgitud taseme alusel. Selleks tuleb saata tõend e-posti aadressile keeletase@tlu.ee hiljemalt 29.08.2019. Tõendina aktsepteeritakse Eesti ülikoolis läbitud inglise keele tasemekursusi ja rahvusvaheliste eksamite tulemusi (rahvusvaheliste eksamitena tunnustame: IELTS, Cambridge English, TOEFEL, PTE). Üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusel ta peab end kuulajaks registreerima.  NB! Õppekavad, mille ajakavas ei ole kohustuslikku keeletesti, ei pea keeletesti sooritama. 

Venekeelne infotund on suunatud üliõpilastele, kelle põhiline suhtluskeel on vene keel. Infotunnis selgitatakse TLÜ õppekorralduslikke põhimõtteid. Infotund toimub 30.08.2019 kell 9.00 ruumis A-543.

Eesti keele test on kohustuslik kõigile neile üliõpilastele, kelle varasemalt läbitud õppetase või -aste ei ole olnud täielikult eesti keeles (sh kõik üliõpilased, kes sooritasid eesti keele kui teise keele riigieksami). Vastavalt ülikoolis kehtivale korrale on ülikooli lõpetamisel kohustus tõendada oma eesti keele oskust vähemalt Euroopa keelemapi tasemel C1. Testi eesmärgiks on määrata üliõpilase eesti keele oskuse tase ning soovitada üliõpilasele õpingute jätkamist, talle sobivalt tasemelt. Täpsem info eesti keele õppe kohta on leitav koduleheltTest toimub 30.08.2019 kell 10.00 ruumis A-543.

28.08.2019 toimub välisõppe infotund. Tutvustatakse erinevaid välismaal õppimise ja praktika sooritamise võimalusi nii Euroopas kui mujal maailmas. Üritus toimub kahes osas. I osas ehk infotunnis räägitakse võimalustest, tingimustest, protseduuridest ning kuidas välismaal õppimine/praktika tegemine tuleb kasuks edasipidises elus. Infotund toimub kell 16.00 - 17.00 ruumis A-222. II osa, mis on kohe infotunni järel, kell 17.00 - 18.00 ruumis M-218 avaneb värsketel tudengitel vabamas õhustikus võimalus kohtuda juba välisõppes käinud üliõpilastega, kes heal meelel suupistete kõrvale oma kogemusi jagavad. NB! Üritus toimub eelregistreerimisega siin kuni 25.08.2019!

27.08.2019 kell 16.00 ruumis A-007 toimub erivajadustega üliõpilase infotund. Infotund on suunatud erivajadustega üliõpilastele, andes ülevaate tugiteenustest kõrgkooli õppe ajal, erivajadustega õppijate stipendiumitest, kohandustest õppes ja füüsilisest ligipääsust linnakus.

IT-abi eesmärk on aidata luua TLÜ kasutajakontot. Kodulehelt saab kasutajakonto loomise kohta lugeda siit. Abi saab järgmistel aegadel:

  • 28.08.2019 kell 10.00 - 16.00 ruumis S-338
  • 29.08.2019 kell 10.00 - 16.00 ruumis S-338
  • 30.08.2019 kell 10.00 - 16.00 ruumis S-338

Õppeaasta avaaktus toimub 30. augustil kell 12. Vt täpsemat infot aktuse ja parklapeo kohta siin.

Kui Sul on küsimusi, millele sellelt lehelt vastust ei leia, siis palun pöördu oma õppekava õppenõustaja  poole. 

 

PS! Õppeaasta alguses toimuvad ka kohe õppekorraldust puudutavad infotunnid ja seda järgnevatel aegadel: 

6. september kell 15.00 - 16.00. Teemad: õpingukava koostamine, õppekoormus, õppekulude hüvitamine.
10. september 14.00 - 15.00.  Teemad: õpingukava koostamine, õppekoormus, õppekulude hüvitamine.

Registreerimine oppeosakond@tlu.ee !
 

 

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Ajakirjandus

Eriala infotund 29.08. kl 11.00 ruumis N-207

Kohustuslik keeletest 30.08 kl 10.00 ruumis M-218

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Eriala infotund 29.08. kl 14.00 ruumis N-207

Kohustuslik keeletest 30.08 kl 10.00 ruumis M-218

Audiovisuaalne meedia  Eriala infotund 28.08. kl 14.00 ruumis N-207
Ristmeedia filmis ja televisioonis Eriala infotund 29.08. kl 14.00 ruumis N-307
Reklaam ja suhtekorraldus

Eriala infotund 28.08. kl 11.00 ruumis N-207 

Kohustuslik keeletest 30.08. kl 10.00 ruumis M-218

Magistriõpe  Sündmus, aeg, koht
Kommunikatsioonijuhtimine  Eriala infotund 28.08. kl 15.00 ruumis N-315
Koreograafia 

Eriala infotund 29.08. kl 12.00 ruumis N-416

Kohustuslik keeletest 30.08. kl 10.00 ruumis M-218

Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Eriala infotund 29.08 kl 16.30 EKA 

Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Eriala infotund 26.08. kl 15.00 ruumis T-314

Nüüdismeedia (meediakultuur, meediamajandus ja juhtimine, ajakirjandus)

Eriala infotund 30.08. kl 14.00 ruumis N-306

Kohustuslik keeletest 30.08. kl 10.00 ruumis M-218

 

Digitehnoloogiate instituut

Bakalaureuseõpe Sündmus, aeg, koht
Informaatika

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kl 12.00 ruumis A-543

Kohustuslik keeletest 27.08. kl 14.00 ruumis A-543

Eriala infotund 27.08. kl 15.00 ruumis A-543

Infoteadus 

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kl 12.00 ruumis A-543

Kohustuslik keeletest 27.08. kl 14.00 ruumis A-402

Eriala infotund 27.08. kl 15.00 ruumis A-402

Matemaatika, majandusmatemaatika, andmeanalüüs

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kl 12.00 ruumis A-543

Kohustuslik keeletest 27.08. kl 14.00 ruumis A-402

Eriala infotund 27.08. kl 15.00 ruumis T-409

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Avatud ühiskonna tehnoloogiad Eriala infotund 29.08. kl 13.00 ruumis A-402
Digitaalsed õpimängud Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis A-402
Haridustehnoloogia

Kohustuslik keeletest 28.08. kl 14.00 ruumis A-543

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 15.00 ruumis A-543

Informaatikaõpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 15.00 ruumis A-543

Infoteadus

Kohustuslik keeletest 28.08. kl 14.00 ruumis A-543

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 15.00 ruumis A-543

Eriala infotund 28.08. kl 16.30 ruumis A-447

Infotehnoloogia juhtimine

Kohustuslik keeletest 28.08. kl 14.00 ruumis A-543

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 15.00 ruumis A-543

Inimese ja arvuti interaktsioon Eriala infotund 29.08 kl 10.00 ruumis A-402
Matemaatikaõpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 15.00 ruumis A-543

Eriala infotund 28.08. kl 16.30 ruumis T-409

 

Haridusteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Päevaõpe

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kl 10.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 27.08. kl 12.00 ruumis M-134

Eriala infotund 27.08. kl 13.00 ruumis M-342

Sessioonõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 26.08. kl 9.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 26.08. kell 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 26.08. kl 12.00 ruumis M-342

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 26.08. kl 9.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 26.08. kell 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 26.08. kl 12.00 ruumis M-213

Eripedagoogika 

Päevaõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kl 10.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 27.08. kl 12.00 ruumis M-134

Eriala infotund 27.08. kl 13.00 ruumis S-333

Sessioonõpe:

Akadeemilise üksuse infotund 26.08. kl 9.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 26.08. kell 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 26.08. kl 12.00 ruumis T-209

Klassiõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218 

Akadeemilise üksuse infotund 27.08. kl 10.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 27.08. kl 12.00 ruumis M-134

Eriala infotund 27.08. kl 13.00 ruumis M-439

Kutsepedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 9.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 26.08. kell 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 26.08. kl 12.00 ruumis S-422

Noorsootöö 

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 9.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 26.08. kell 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 26.08. kl 12.00 ruumis T-416

Pedagoogika

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Akadeemilise üksuse infotund 27.08 kl 10.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 27.08 kl 12.00 ruumis M-134

Eriala infotund 27.08. kl 13.00 ruumis M-134

Sotsiaalpedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 9.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest 26.08. kell 11.00 ruumis M-134

Eriala infotund 26.08. kl 12.00 ruumis M-421

   
Magistriõpe 

Sündmus, aeg, ruum

Alushariduse pedagoog

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 30.08 kl 14.00 ruumis S-333

Kohustuslik keeletest on sooritatud vastuvõtueksami käigus.

Andragoogika 

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 30.08 kl 14.00 ruumis M-213

Kohustuslik keeletest on sooritatud vastuvõtueksami käigus.

Eripedagoog-nõustaja

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 30.08 kl 14.00 ruumis M-134

Kohustuslik keeletest on sooritatud vastuvõtueksami käigus.

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Eriala infotund 30.08 kl 10.00 ruumis T-410

Kohustuslik keeletest on sooritatud vastuvõtueksami käigus.

Hariduse juhtimine 

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 30.08 kl 14.00 ruumis T-416

Kohustuslik keeletest on sooritatud vastuvõtueksami käigus.

Kasvatusteadused 

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 30.08 kl 14.00 ruumis M-342

Kohustuslik keeletest on sooritatud vastuvõtueksami käigus.

Mitme aine õpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 30.08 kl 14.00 ruumis S-422

Kohustuslik keeletest on sooritatud vastuvõtueksami käigus.

Noorsootöö korraldus

Akadeemilise üksuse infotund 30.08. kl 10.00 ruumis M-134

Eriala infotund 06.09. kl 10.15 ruumis T-416

Kohustuslik keeletest on sooritatud vastuvõtueksami käigus.

 

 

 

Humanitaarteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht

Aasia-uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 11.00 ruumis M-218

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 12.00 ruumis A-325

Antropoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 11.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 12.00 ruumis M-135

Eesti filoloogia: Referent-toimetaja, Eesti keel ja kirjandus 

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 11.00 ruumis A-002 (ainult Referent-toimetaja peaeriala)

Eriala infotund 29.08. kl 12.00 ruumis S-240

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: itaalia keel ja kultuur 

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 11.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: prantsuse keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 11.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: hispaania keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 11.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: inglise keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 11.00 ruumis A-222

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: saksa keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 11.00 ruumis A-222

Filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 11.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 12.00 ruumis M-136

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales

Eriala infotund 29.08 kl 10.00 ruumis S-428

Kultuuriteadus

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 11.00 ruumis  A-002

Eriala infotund 29.08 kl 12.00 ruumis A-543

Vene filoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 10.00 ruumis A-002

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 11.00 ruumis  S-116 (eesti k paigutustest)

Eriala infotund 29.08 kl 12.00 ruumis S-403

Magistriõpe  Sündmus, aeg, koht
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 11.00 ruumis A-002

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 12.00 ruumis A-002

Eriala infotund  29.08. kl 13.00 ruumis A-325

Aasia uuringud: Jaapani uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 12.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08. kl 13.00 ruumis A-325

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Eriala infotund 26.08. kl 15.00 ruumis S-417

Ajalugu

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 11.00 ruumis A-002

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 12.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis S-422

Antropoloogia  Eriala infotund 27.08. kl 16.00 ruumis S-428
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Eriala infotund 26.08. kl 15.00 ruumis S-240

Kohustuslik keeletest 26.08. kl 16.00 ruumis S-240

Eesti uuringud  Eriala infotund 30.08 kl 11.00 ruumis S-428
Keeleteadus ja keeletoimetamine

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 11.00 ruumis A-002

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 12.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis S-240

Kirjalik tõlge 

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 12.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis M-218

Kirjandusteadus 

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 12.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis S-417

Kohustuslik keeletest toimub 29.08. kl 11.00 ruumis A-002.

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) Eriala infotund 30.08. kl 10.00 ruumis M-328
Kultuuriteooria ja filosoofia 

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 11.00 ruumis A-002

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 12.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis A-543

Slaavi keeled ja kultuurid 

Akadeemilise üksuse infotund 29.08 kl 12.00 ruumis A-002

Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis S-403

Vene keele ja kirjanduse õpetaja  Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218
Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja)

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Eriala infotund 26.08. kl 15.00 ruumis S-403

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Bakalaureuseõpe

Sündmus, aeg, koht
Bioloogia (kõrvalerialaga) 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 28.08 kl 14.00 ruumis A-544

Kohustuslik keeletest 28.08 kl 16.00 ruumis M-225

Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geograafia)

Akadeemilise üksuse infotund 29.08. kl 14.00 ruumis S-116

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis S-116

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 16.00 ruumis M-225

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

Kohustuslik keeletest 03.09 kl 11.30 Rä-406

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 03.09 kl 12.30 Rä-406

Kehakultuur

Päevaõpe: 

Kohustuslik keeletest 03.09. kl 11.30 Rä-406

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 03.09. kl 12.30 Rä-406

Sessioonõpe: 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 26.08 kl 12.30 Rä-406

Kohustuslik keeletest 26.08. kl 13.30 Rä-406

Keskkonnakorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 29.08 kl 14.00 ruumis S-116

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis S-232

Kohustuslik keeletest 29.08. kl 16.00 ruumis M-225

Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

Kohustuslik keeletest 28.08. kl 16.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 30.08 kl 10.00 ruumis S-116

Rekreatsioonikorraldus 

Kohustuslik keeletest 03.09. kl 11.30 Rä-406

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 03.09. kl 12.30 Rä-406

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

Akadeemilise üksuse infotund vt Õpetajakoolituse infopäeva aega.

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis A-507

Võivad osaleda kõigis LTI keeletestide tundides soovi korral

Kehakultuuriõpetaja 

Akadeemilise üksuse infotund vt Õpetajakoolituse infopäeva aega.

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08. kl 12.30 Rä-216

Võivad osaleda kõigis LTI keeletestide tundides soovi korral

Keskkonnakorraldus

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis A-507

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 16.00 ruumis M-225

Kunstiteraapiad

Akadeemilise üksuse infotund 27.08 kl 11.00 Rä-317

Eriala infotund 27.08 kl 11.30 Rä-317

Kohustuslik keeletest 27.08 kl 12.30 Rä-317

Linnakorraldus 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumi A-507

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 16.00 ruumis M-225

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Kohustuslik keeletest 28.08 kl 16.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 28.08. kl 17.00 ruumis A-507

Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele)

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 16.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 29.08 kl 17.00 ruumis M-225

Psühholoogia 

Kohustuslik keeletest 28.08 kl 16.00 ruumis M-225

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 30.08 kl 13.00 ruumis A-507

Rekreatsioonikorraldus 

Kohustuslik keeletest 03.09. kl 11.30 Rä-406

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 03.09. kl 12.30 Rä-406

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja (käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunad)

Akadeemilise üksuse infotund vt Õpetajakoolituse infopäeva aega.

Õpetajakoolituse infopäev 26.08. kl 10.00-15.00 ruumis M-218

Eriala infotund 27.08 kl 10.00 ruumis Rä-407

Võivad osaleda kõigis LTI keeletestide tundides soovi korral

 

Ühiskonnateaduste instituut

Bakalaureuseõpe Sündmus, aeg, koht
Haldus- ja ärikorraldus

Eriala infotund 29.08 kl 10.00 ruumis A-346

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 11.00 ruumis A-346

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (Liberal Arts in Social Sciences) Eriala infotund 29.08 kl 13.00 ruumis A-242
Poliitika ja valitsemine (Politics and Governance) Eriala infotund 29.08. kl 10.00 ruumis S-236
Riigiteadused Eriala infotund 27.08 kl 10.00 ruumis S-236
Sotsiaaltöö

Eriala infotund 26.08 kl 10.00 ruumis S-420

Kohustuslik keeletest 26.08 kl 11.00 ruumis S-420

Sotsioloogia

Eriala infotund 26.08 kl 9.00 ruumis S-236

Kohustuslik keeletest 26.08 kl 11.00 ruumis A-346

Õigusteadus  Eriala infotund 26.08. kl 10.00 ruumis A-242
Õigusteadus (Law)

Päevaõpe Tallinnas: 

Eriala infotund 29.08 kl 10.00 ruumis A-242

Sessioonõpe Helsingis: 

Eriala infotund 30.08. kl 11.00 1A, 1B, Hel

Magistriõpe  Sündmus, aeg, koht
Politoloogia 

Kohustuslik keeletest 30.08 kl 17.00 ruumis A-242

Eriala infotund 30.08 kl 18.00 ruumis A-242

Sotsioloogia 

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis S-236

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 17.00 ruumis A-222

Rahvusvahelised suhted (International Relations)

Erialane infotund 28.08 kl 15.00 ruumis A-242

Riigiteadused

Kohustuslik keeletest 30.08 kl 17.00 ruumis A-242

Eriala infotund 30.08 kl 18.00 ruumis A-242

Sotsiaalne ettevõtlus (Social Entrepreneurship)

Eriala infotund 28.08 kl 15.00 ruumis S-236

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse 

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis S-420

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 17.00 ruumis A-222

Sotsiaaltöö 

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis S-420

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 17.00 ruumis A-222

Õigusteadus

Eriala infotund 29.08 kl 15.00 ruumis A-242

Kohustuslik keeletest 29.08 kl 17.00 ruumis A-222

 

Haapsalu Kolledz

Bakalaureuseõpe  
Käsitöötehnoloogiad ja disain

29.08.2019 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00-10.30 Aktus

10.30-11.30 Eriala infotund 

11.45- 13.00 Arvutitest

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.15 Õppekorraldusest

15.30-16.45 Kohustuslik keeletest

17.00-18.15 IT-töötuba: TLU konto, tunniplaan, printimine, ÕIS

Liiklusohutus

29.08.2019 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00-10.30 Aktus

10.30-11.30 Eriala infotund 

11.45-13.00 Õppekorraldusest

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.15 Arvutitest

15.30-16.45 IT töötuba: TLU konto, tunniplaan, printimine, ÕIS

17.00-18.15 Kohustuslik keeletest

Rakendusinformaatika

29.08.2019 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00-10.30 Aktus

10.30-11.30 Eriala infotund 

11.45-13.00 Kohustuslik keeletest 

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.15 IT töötuba: TLU konto, tunniplaan, printimine, ÕIS

15.30-16.45 Õppekorraldusest

17.00-18.15 Arvutitest

Tervisejuht

29.08.2019 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00-10.30 Aktus

10.30-11.30 Eriala infotund 

11.45-13.00 IT töötuba: TLU konto, tunniplaan, printimine, ÕIS

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.15 Kohustuslik keeletest

15.30-16.45 Arvutitest

17.00-18.15 Õppekorraldusest

 

Lisainfo:

Telefon: 640 9131
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: oppeosakond@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00 - 15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti