teretulemast

Stardipauk toimub 24.-30. augustil 2020. Sellel nädalal saab vastne tudeng teavet ja toetust ülikooliõpingute alustamiseks. 31. augustil oled oodatud sisehoovis toimuvale avaaktusele ja hoovipeole.

Stardipaugu nädalal toimuvad infotunnid

Eriala infotund on vastse tudengi jaoks kõige olulisem ning osalemine on vajalik. Infotunnis saab ülevaate õppekavast ja konkreetse õppekava õppekorraldusest. Kui akadeemiline üksus ei korralda oma infotundi, siis selgitatakse infotunnis ka ülikooli õppekorralduse olulisemaid põhimõtteid. Juhul kui eriala infotundi ei toimu, siis jagatakse vajalikku infot akadeemilise üksuse infotunnis või vastupidi. Toimumisajad ja ruumid leiad lehekülje lõpus olevast menüüst.

Akadeemilise üksuse infotunnis selgitatakse Tallinna Ülikooli ja konkreetse akadeemilise üksuse õppekorralduslikke põhimõtteid. Toimumisajad ja ruumid leiad samuti lehekülje lõpus olevast menüüst.

26.08.2020 kell 17-19.00 ruumis A-222 toimub välisõppe infotund. Tutvustatakse erinevaid välismaal õppimise ja praktika sooritamise võimalusi nii Euroopas kui mujal maailmas. Üritus toimub kahes osas. I osas ehk infotunnis räägitakse võimalustest, tingimustest, protseduuridest ning kuidas välismaal õppimine/praktika tegemine tuleb kasuks edaspidises elus. II osa, mis on kohe infotunni järel, avaneb värsketel tudengitel vabamas õhustikus võimalus kohtuda juba välisõppes käinud üliõpilastega, kes heal meelel suupistete kõrvale oma kogemusi jagavad.NB! Üritus toimub eelregistreerimisega - palun registreeri end välisõppe infotundi hiljemalt 23.08 SIIN

25.08.2020 kell 17.00 ruumis A-007 toimub erivajadustega üliõpilase infotund. Infotund on suunatud erivajadustega üliõpilastele, andes ülevaate tugiteenustest kõrgkooli õppe ajal, erivajadustega õppijate stipendiumitest, kohandustest õppes ja füüsilisest ligipääsust linnakus. Küsimuste korral pöördu erivajadustega üliõpilaste nõustaja Maarja Jõgioja poole. 

27.08. 2020 kell 10-15.00 toimub Zoomis kõikidele õpetajakoolituse erialadele õpetajakoolituse infopäev. Vastav märge on toodud erialati ka allolevas instituutide ja erialade infotundide ajagraafikus. Infopäeva eesmärk on anda arusaam õpetajaks õppimisest; selgitada praktilist õpetajakoolitust ja praktika korraldust; tutvuda kaasüliõpilaste ja õppejõududega ja anda ülevaade e-Didaktikumist. Infopäeva kontaktiks on Merlin Linde

Vene emakeelega üliõpilaste sujuvamaks ülikoolieluga kohanemiseks oleme koostanud vene keelsed õppekorraldust puudutavad infoslaidid . Slaidid annavad ülevaate TLÜ õppekorralduslikest põhimõtetest. 

Keelenõuded õppimise ajal

Võõrkeel

Võõrkeele oskuse tõendamine on kohustuslik.  Eestikeelsetel bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse ja magistriõppe üliõpilastel (va õpetaja koolituse õppekavad) on kohustus läbida õpingute jooksul erialase võõrkeele aine. Stardipaugu nädalal läbiviidava võõrkeele (ingl k ) paigutustesti eesmärgiks on paigutada tudengid sobivasse õpperühma või suunata nad täiendavalt võõrkeelt omandama, juhul kui keeletase ei vasta miinimumnõuetele. Täpsem info võõrkeele õppe kohta on leitav kodulehelt.

NB! Paigutustestil ei pea osalema järgmiste õppekavade üliõpilased:

  • ingliskeelsete õppekavade üliõpilased;
  • õpetaja koolituse õppekavade üliõpilased va Eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja Kutseõpetaja õppekava üliõpilased, kellel on võõrkeele läbimine õppekavas kohustuslik  ja seega ka paigutustestil osalemine. Teiste õpetaja koolituse õppekavade ehk Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga); Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga); Informaatikaõpetaja; Matemaatikaõpetaja; Mitme aine õpetaja; Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja;  Vene keele ja kirjanduse õpetaja; Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja; Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja) ja Kehakultuuri õpetaja õppekava üliõpilastele kohustuslikku keeletaseme tõstmise nõuet õpingute jooksul ei ole, kuid kui on soovi õpingute jooksul oma võõrkeelt vabaainena õppida ning taset parandada võib soovi korral testimisel osaleda.  
  • Ajaloo (BA), Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride, Eesti filoloogia (eesti keele ja kirjanduse peaeriala), Vene filoloogia ning Aasia uuringute õppekava erialase võõrkeele nõue on täpsemalt kajastatud õppekavas. Palun täpsusta üle oma õppenõustajalt
  • Riigiteadused (BA) ja Õigusteadus (BA) õppekavade üliõpilaste võõrkeele taseme kontroll toimus vastuvõtu käigus. 
  • üliõpilased, kes on viimase kahe aasta jooksul sooritanud inglise keeles rahvusvahelise tasemeeksami (CAE, IELTS, TOEFEL) - keelerühma taseme teadasaamiseks tuleb saata rahvusvahelise tasemeeksami tunnistus e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 28.08.2020.  Õpperühm määratakse dokumendil märgitud taseme alusel ning üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusele ta peab end kuulajaks registreerima.
  • üliõpilased, kes on eelmisel õppeaastal lõpetanud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse- või magistriõppe ja läbinud selle käigus erialase inglise keele kursuse -  keelerühma taseme teadasaamiseks tuleb saata akadeemiline õiend e-posti aadressil keeletase@tlu.ee hiljemalt 28.08.2020.  Õpperühm määratakse dokumendil märgitud taseme alusel ning üliõpilane saab vastusena teada, millisele inglise keele kursusele ta peab end kuulajaks registreerima.
OLULINE INFO: PAIGUTUSTESTILE REGISTREERIMINE 

Paigutustesti sooritamiseks on vaja liituda Moodle keskkonnaga, juhend Moodle keskkonnaga liitumiseks asub SIIN!  Samuti tuleb paigutustestidele registreerida, HILJEMALT 17.08! Registreeri paigutustestile SIIN!  Ruumid selguvad 18.-20. augustil. Palume tulla 5 minutit enne testi algust ja kaasa võtta isikut tõendav dokument. Sessioonõppekavade üliõpilastele soovitame sooritada testi esmaspäeval, 24.08 - siis saab juba teisipäeval liituda vastava rühmaga. 
NB! Teatud erialade üliõpilastele (Haridusteaduste instituudi BA õppekavad; Kehakultuuri BA sessioonõppe ja Kunstiteraapiad MA õppekava) on määratud juba kindel võõrkeele paigutustesti aeg ja sellisel juhul ennast ise enam paigutustestile registreerima ei pea. Konkreetne paigutustesti aeg on nimetatud erialade puhul välja toodud lehekülje all olevas infotundide ajagraafikus. Kui konkreetset aega ei ole, tuleb ise registreerida paigutustestile.

Eesti keel

Eesti keele test on kohustuslik kõigile neile üliõpilastele, kelle varasemalt läbitud õppetase või -aste ei ole olnud täielikult eesti keeles (sh kõik üliõpilased, kes sooritasid eesti keele kui teise keele riigieksami). Vastavalt ülikoolis kehtivale korrale on ülikooli lõpetamisel kohustus tõendada oma eesti keele oskust vähemalt Euroopa keelemapi tasemel C1. Testi eesmärgiks on määrata üliõpilase eesti keele oskuse tase ning soovitada üliõpilasele õpingute jätkamist, talle sobivalt tasemelt. Täpsem info eesti keele õppe kohta on leitav koduleheltTest toimub 28.08.2020 kell 10.00 ruumis A-222.

Paigutusteste puudutavate lisaküsimuste korral pöörduge: keeletase@tlu.ee  

Ülikooli kasutajakonto

Eelnädalal saad endale luua  ülikooli kasutajakonto. IT-abi eesmärk on kasutajakonto loomisel sind aidata. Üliõpilased, kellel on ID-kaart või mobiil-ID saavad al 24.08.2020 kasutajakonto ise luua keskkonnas: passwd.tlu.ee ning kodulehelt kasutajakonto loomise kohta täpsemalt lugeda. Vajadusel saab aga abi ka kohapeal ja seda järgmistel aegadel:

  • 26.08.2020 kell 10.00 - 16.00 Astra maja garderoobi alal
  • 27.08.2020 kell 10.00 - 16.00 Astra maja garderoobi alal
  • 28.08.2020 kell 10.00 - 16.00 Astra maja garderoobi alal

PS!  Kes on varem õppinud/töötanud Tallinna Ülikoolis, nende konto on arhiivis olemas ja selle taastamiseks ei ole vaja kohale tulla vaid piisab e-kirjast, kontaktiks Kaili Muru (kaili.muru@tlu.ee). 

Õppeaasta avaaktus

Õppeaasta avaaktus toimub 31. augustil kell 11.00. Loe avaaktuse kohta rohkem SIINHaapsalu Kolledži avaaktus toimub 27. augustil kell 10.00

Õppekava õppenõustaja

Kui Sul on eriala puudutavaid küsimusi, millele sellelt lehelt vastust ei leia, siis palun pöördu oma õppekava õppenõustaja  poole!  

Õppekorraldust puudutavad infotunnid

Õppeaasta alguses toimuvad lisaks Stardipaugu nädalal toimuvatele akadeemiliste üksuste- ja eriala infotundidele ka eesti keelsed õppekorraldust puudutavad infotunnid, kus on võimalus küsida õpingukavade koostamise, õppekoormuse või õppekulude hüvitamise kohta. Infotunnid toimuvad järgmistel aegadel: 25.08 kl 11.-12.00 või 03.09 kl 15-16.00 - ruum selgumisel. Infotunnis osalemise soovil palun registreerida kirjutades oppeosakond@tlu.ee

 

Vaata oma akadeemilise üksuse ja eriala infotundide aegu (info täienemisel): 

Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Ajakirjandus

Eriala infotund 25.08. kl 10.00 ruumis N-207

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia

Eriala infotund 27.08. kl 10.00 ruumis V-402 A/B

Koreograafia Eriala infotund 27.08. kl 14.00 ruumis N-307
Audiovisuaalne meedia  Eriala infotund 31.08. kl 10.00 ruumis N-307
Ristmeedia  Eriala infotund 26.08. kl 14.00 ruumis V-402 A/B
Filmikunst Eriala infotund 29.08. kl 10.00 ruumis N-207
Reklaam ja suhtekorraldus

Eriala infotund 26.08. kl 12.00 ruumis N-207 

Magistriõpe    Sündmus, aeg, koht
Kommunikatsioonijuhtimine Eriala infotund 26.08. kl 14.15 ruumis N-315
Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund 27.08 kell 17.00 ruumis A-046

Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund 25.08. kl 12.30 ruumis V-402

Nüüdismeedia (meediauuringud ja televisioon) Eriala infotund 27.08. kl 16.00 ruumis N-207
Dokumentaalfilm Eriala infotund 31.08. kl 11.00 ruumis N-307

Digitehnoloogiate instituut

Bakalaureuseõpe Sündmus, aeg, koht
Informaatika

Eriala infotund 26.08. kl 11.00 ruumis A-543

Infoteadus  Eriala infotund 27.08. kl 11.00 ruumis A-402
Matemaatika, majandusmatemaatika, andmeanalüüs

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis A-402

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Digitaalsed õpimängud Eriala infotund 28.08. kl 10.00 ruumis A-402/Google Meet
Haridustehnoloogia Eriala infotund 27.08. kl 15.00 zoomis
Informaatikaõpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund 27.08. kl 15.00 zoomis

Infoteadus

Eriala infotund 27.08. kl 15.00 zoomis

Infotehnoloogia juhtimine Eriala infotund 27.08. kl 15.00 zoomis
Inimese ja arvuti interaktsioon Eriala infotund 26.08. kl 15.00 A-402/ Google Meet
Matemaatikaõpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund  27.08. kl 15.00 zoomis

Interaktsioonidisain

Infotunnid selgumisel

Haridusteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Päevaõpe

Akadeemilise üksuse infotund 26.08. kl 11.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 26.08. kl 16.00 ruumis A-002

Eriala infotund 26.08. kl 12.30 ruumis M-446

Sessioonõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 24.08. kl 9.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 24.08. kl 13.00 ruumis A-406

Eriala infotund 24.08. kl 10.15 ruumis M-342

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 24.08. kl 9.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 24.08 kl 13.00 ruumis A-213

Eriala infotund 24.08. kl 10.15 ruumis T-415

Eripedagoogika 

Päevaõpe: 

Akadeemilise üksuse infotund 26.08. kl 11.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 26.08. kl 16.00 ruumis A-002

Eriala infotund 26.08. kl 12.30 ruumis T-209

Sessioonõpe:

Akadeemilise üksuse infotund 24.08. kl 9.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 24.08 kl 13.00 ruumis S-338

Eriala infotund 24.08. kl 10.15 ruumis T-209

Klassiõpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 26.08. kl 11.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 26.08. kl 16.00 ruumis T-302

Eriala infotund 26.08. kl 12.30 ruumis S-238

Kutsepedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 9.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 24.08 kl 12.00 ruumis A-406

Eriala infotund 24.08. kl 10.15 ruumis M-439

Noorsootöö 

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 9.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 24.08 kl 13.00 ruumis T-302

Eriala infotund 24.08. kl 10.15 ruumis S-235

Pedagoogika

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 26.08 kl 11.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 26.08. kl 16.00 ruumis A-213

Eriala infotund 26.08. kl 12.00 ruumis S-235

Sotsiaalpedagoogika

Akadeemilise üksuse infotund 24.08 kl 9.00 ruumis A-002 - kohapeal jääb ära, info saadetakse videona!

Kohustuslik keeletest 24.08. kl 12.00 ruumis A-406

Eriala infotund 24.08. kl 10.15 ruumis M-133

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Alushariduse pedagoog

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 14.00 zoomis + kohapeal (ruumis M-134)

Eriala infotund 28.08 kl 15.30 zoomis

Andragoogika

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 14.00 zoomis + kohapeal (ruumis M-134)

Eriala infotund 28.08 kl 15.30 zoomis

Eripedagoog-nõustaja

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 14.00 zoomis + kohapeal (ruumis M-134)

Eriala infotund 28.08 kl 15.30 zoomis

Hariduse juhtimine

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 14.00 zoomis + kohapeal (ruumis M-134)

Eriala infotund 28.08 kl 15.30 zoomis

Kasvatusteadused

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 14.00 zoomis + kohapeal (ruumis M-134)

Eriala infotund 28.08 kl 15.30 zoomis

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaülikooliga)

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 14.00 zoomis + kohapeal (ruumis M-134)

Eriala infotund 28.08 kl 18.00 zoomis

Mitme aine õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 14.00 zoomis + kohapeal (ruumis M-134)

Eriala infotund 28.08 kl 15.30 zoomis

Noorsootöö korraldus

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 14.00 zoomis + kohapeal (ruumis M-134)

Eriala infotund 28.08 kl 15.30 ruumis M-226

Humanitaarteaduste instituut

Bakalaureuseõpe  Sündmus, aeg, koht

Aasia-uuringud: Jaapani uuringud, Hiina uuringud, Lähis-Ida uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis S-428

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis S-420

Antropoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis M-227

Eesti filoloogia: Referent-toimetaja, Eesti keel ja kirjandus 

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis S-240

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: itaalia keel ja kultuur 

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis M-218

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: prantsuse keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis M-218

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: hispaania keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis M-218

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: inglise keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis M-218

Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid: saksa keel ja kultuur

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis M-218

Filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis S-415

Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales

Eriala infotund 28.08 kl 15.00 ruumis S-403

Kultuuriteadus

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis M-328

Vene filoloogia

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 13.00 ruumis S-333

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-226

Aasia uuringud: Jaapani uuringud

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-226

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund 27.08 kl 15.00 NB! infotund toimub zoomis

Ajalugu

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis S-420

Antropoloogia Eriala infotund 28.08. kl 14.00 ruumis M-133
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja
 

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund 27.08. kl 15.00 NB! infotund toimub zoomis

Eesti uuringud Eriala infotund 28.08. kl 11.00 ruumis S-235
Keeleteadus ja keeletoimetamine

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis S-240

Kirjalik tõlge

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis S-232

Kirjandusteadus

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis S-235

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga) Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-135
Kultuuriteooria ja filosoofia

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis M-328

Slaavi keeled ja kultuurid

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis S-333

Suuline tõlge

Akadeemilise üksuse infotund 28.08. kl 11.00 ruumis M-218

Eriala infotund 28.08. kl 12.00 ruumis S-529

Vene keele ja kirjanduse õpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund 27.08. kl 15.00 NB! infotund toimub zoomis

Võõrkeeleõpetaja (inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja)

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund 27.08. kl 15.00 NB! infotund toimub zoomis

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Bakalaureuseõpe

Sündmus, aeg, koht
Bioloogia (kõrvalerialaga) 

Akadeemilise üksuse infotund 27.08 kl 12.00 ruumis M-225

Eriala infotund 27.08 kl 14.00 ruumis A-544

Integreeritud loodusteadused (bioloogia, füüsika, keemia, geoökoloogia, jätkusuutlik areng ja infotehnoloogia loodusteadustes)

Akadeemilise üksuse infotund 27.08 kl 12.00 ruumis M-225

Eriala infotund 27.08 kl 13.00 ruumis T-202 

Kehakultuur

Päevaõpe: 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 31.08 kl 14.30 Rä-406

Sessioonõpe: 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 24.08 kl 12.30 Rä-406

Kohustuslik keeletest 24.08 kl 13.30 Rä-406

Keskkonnakorraldus

Akadeemilise üksuse infotund 27.08 kell 12.00 ruumis M-225

Eriala infotund 27.08 kell 13.00 ruumis S-235

Psühholoogia (psühholoogia suund, inimeseõpetuse suund)

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 28.08 kl 10.00 ruumis M-225

Rekreatsioonikorraldus 

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 31.08 kl 14.30 Rä-406

 

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Eriala infotund 26.08 kell 12.00 ruumis A-507

Kehakultuuri õpetaja 

Õpetajakoolituse infopäev 27.08. kl 10.00-15.00 zoomis

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 25.08 kl 12.30 Rä-216

Keskkonnakorraldus Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 27.08 kl 17.00 (aeg muutunud)ruumis A-544
Kunstiteraapiad

Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 25.08 kl 10.00 Rä-317

Kohustuslik keeletest 24.08. kl 9.00 Rä-307

Linnakorraldus Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 27.08 kl 17.00 (aeg muutunud) ruumis A-544
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 27.08 kl 16.30 ruum A-507
Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 27.08 kl 17.00 ruum M-225
Psühholoogia Akadeemilise üksuse ja eriala infotund 28.08 kl 13.00 ruum M-225

Ühiskonnateaduste instituut

Bakalaureuseõpe Sündmus, aeg, koht
Haldus- ja ärikorraldus

Eriala infotund 27.08 kl 11.00 ruumis A-346

Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused (Liberal Arts in Social Sciences) Eriala infotund 28.08 kl 14.00 ruumis A-242
Poliitika ja valitsemine (Politics and Governance) Eriala infotund 24.08. kl 15.00 ruumis A-222
Riigiteadused Eriala infotund 27.08 kl 10.00 ruumis A-222
Sotsiaaltöö

Eriala infotund 24.08 kl 10.00 ruumis S-236

Sotsioloogia

Eriala infotund 25.08 kl 10.00 ruumis A-222

Õigusteadus  Eriala infotund 02.09 kl 11.00 ruumis A-242
Õigusteadus (Law)

Päevaõpe Tallinnas: 

Eriala infotund 25.08 kl 14.00 ruumis A-242

Sessioonõpe Helsingis: 

Eriala infotund 26.08. kl 10.00 tbc

Magistriõpe Sündmus, aeg, koht
Inimõigused digitaalses ühiskonnas (Human Rights in the Digital Society) Eriala infotund 27.08 kell 12.00 zoomis.
Politoloogia Eriala infotund 28.08 kl 15.00 ruumis A-346
Sotsioloogia Eriala infotund 03.09 kl 9.00 ruumis S-236
Rahvusvahelised suhted (International Relations) Eriala infotund 26.08 kl 15.00 ruumis A-222
Riigiteadused Eriala infotund 27.08 kl 15.00 ruumis A-121
Sotsiaalne ettevõtlus (Social Entrepreneurship) Eriala infotund 25.08 kl 15.00 ruumis A-222
Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse  Eriala infotund 28.08 kl 12.00 ruumis A-242
Sotsiaaltöö  Eriala infotund 28.08 kl 12.00 ruumis A-242
Õigusteadus Eriala infotund 04.09 kl 11.00 ruumis A-242

Haapsalu Kolledz

Bakalaureuseõpe  
Käsitöötehnoloogiad ja disain

27.08.2020 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00-10.30 Aktus

10.30-11.30 Eriala infotund 

11.45- 13.00 Arvutioskuste test

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.15 Õppekorraldusest

15.30-16.45 Kohustuslik keeletest

17.00-18.15 IT-töötuba: TLU konto, tunniplaan, printimine, ÕIS

Liiklusohutus

27.08.2020 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00-10.30 Aktus

10.30-11.30 Eriala infotund 

11.45-13.00 Õppekorraldusest

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.15 Arvutioskuste test

15.30-16.45 IT töötuba: TLU konto, tunniplaan, printimine, ÕIS

17.00-18.15 Kohustuslik keeletest

Rakendusinformaatika

27.08.2020 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00-10.30 Aktus

10.30-11.30 Eriala infotund 

11.45-13.00 Kohustuslik keeletest 

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.15 IT töötuba: TLU konto, tunniplaan, printimine, ÕIS

15.30-16.45 Õppekorraldusest

17.00-18.15 Arvutioskuste test

Tervisejuht

27.08.2020 STARDIPÄEVA ajakava:

10.00-10.30 Aktus

10.30-11.30 Eriala infotund 

11.45-13.00 IT töötuba: TLU konto, tunniplaan, printimine, ÕIS

13.00-14.00 Lõuna

14.00-15.15 Kohustuslik keeletest

15.30-16.45 Arvutioskuste test

17.00-18.15 Õppekorraldusest

 

Oleme koondanud kokku nimekirja erinevatest tegevustest, mida pead kindlasti semestri esimeste nädalate jooksul tegema lisaks esmakursuslase lehele! 

 

Lisainfo:

Telefon: 640 9131
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: oppeosakond@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00 - 15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti