bänner

Esita avaldus 1. oktoobrist - 1. novembrini infosüsteemis SAIS!

 

Sel sügisel on võimalik kandideerida kahele ingliskeelsele magistriõppe kavale.

Vastuvõtueksamid toimuvad 4. - 10. november.

Magistriõppe vastuvõtueksamite info

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Interaktsioonidisain

10. novembril videokõne teel (suure kandidaatide hulga puhul ka 9. novembril). Täpne kellaaeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. Elulookirjeldus (kuni 2 lk) peaks andma ülevaate kandidaadi varasematest kogemustest ja oskustest akadeemilisel ja professionaalsel tasemel. Elulookirjeldusega samasse dokumenti võib lisada varasemate tööde portfoolio, mis sisaldab kuni 5 iseseisvat tööd koos lühikirjeldusega. Lisatud tööd peavad esindama kandidaadi parimaid oskusi. Portfoolios esitatud töö kirjeldus peab sisaldama lühikest kokkuvõtet ja asjakohast taustteavet. Juhul kui mõni töö on loodud meeskonna poolt, peaks kandidaat oma panuse selgelt välja tooma.
2. Motivatsioonikiri (kuni 1 lk) peab selgelt näitama kandidaadi motivatsiooni õppekavale kandideerimiseks. Motivatsioonikiri peab keskenduma sellele, miks kandidaat soovib interaktsioonidisaini magistriõppes õppida, millised on tema teadusalased huvid ning mida ta loodab oma õpingutega saavutada. Kandidaat võib osutada konkreetsetele akadeemiliste ja teadustööga seotud huvipakkuvatele valdkondadele ning varasemale kogemusele, mis on olulised. Ruumi kokkuhoiuks on võimalik viidata CV-le.
3. Vastuvõtuintervjuu viiakse läbi videokõne kaudu. Vastuvõtuintervjuu toimub inglise keeles. Vestluse käigus peab kandidaat tutvustama ennast ja andma lühikese ülevaate oma eelnevatest õpingutest ja töökogemusest seoses interaktsioonidisaini valdkonnaga, esitlema oma portfooliot, kirjeldama motivatsiooni tulla õppima interaktsioonidisaini erialale ning tutvustama võimaliku magistritöö teemat. 

Sisseastujate inglise keele tase peab olema vähemalt B2.

lävendipõhine
Heaolu ja tervisekäitumine

Vastuvõtueksam toimub 10. novembril ruumis S-219. Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, kus hinnatakse ka esitatud CVd ja motivatsioonikirja, mille osana soovime ülevaadet varasema uurimistöö läbiviimise kogemusest ning magistritöö esmane kavand või teema lühikirjeldus. Sisseastujate inglise keele tase peab olema vähemalt B2. Vestluse aeg teatatakse kandidaadile pärast avalduste esitamise perioodi lõppu.

lävendipõhine

Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta

  • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja või mobiili ID. Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead, mis su PIN 1 on. Pangad enam uusi paroole ei väljasta.
  • Avalduse saab esitada ühele konkursile.
  • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
  • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.

Lisainfo

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135