õpilasakadeemia

 

Sel sügisel saad Õpilasakadeemias valida kuue kursuse vahel, millest üks on inglise keeles.

Registreerimine on avatud kuni 27.septembrini!

Tule uuri, mida Sinu tulevane eriala endast kujutab!

 

Kursusele registreerimiseks klikka lahti endale huvipakkuv kursus ning leia registreerimislink.

NB. Arve kursuse eest saadetakse registreerimisel märgitud maksja emailile peale registreerimistähtaja lõppu. 

 

2020 SÜGISSEMESTRIL TOIMUVAD KURSUSED:

 

Teadmisi antropoloogiast: uurides kaasaegseid kultuure (osaliselt inglise keeles)

Kursuse jooksul tutvustatakse antropoloogia eriala tähendust ja olulisust kaasaegses maailmas. Erinevad õppejõud ja endised tudengid jagavad oma kogemusi ning nägemust sellest, miks just antropoloog on üha hinnatum spetsialist erinevatel töökohtadel. Arutletakse, miks just antropoloogina on meil juurdepääs inimeste väga isiklikele eluaspektidele, samas aga ka oskus märgata ja analüüsida laiemaid ühiskonnaprobleeme.

Õppejõud käsitlevad erinevaid teemasid, sidudes neid oma spetsiifiliste välitöökogemustega mitmetes maailma paikades.

 • Arutletakse inimese ja keskkonna vaheliste suhete üle ning selle üle, milline on inimese roll keskkonnaprobleemide tekkes ning nende lahendamisel erinevates ühiskondades.
 • Arutletakse, kuidas uurida inimese kogemust, sealhulgas religioosset kogemust.
 • Uuritakse, kuidas kasutada etnograafilist filmi ja ka helisalvestusi erinevate ühiskondade uurimisel.
 • Avastatakse, kuidas uurida arvutimänge ning nende mängijaid  antropoloogiliselt.
 • Räägitakse ka pagulasteemast Eestis ja Euroopa immigratsioonipoliitikast antropoloogilises võtmes.

Ja lõpuks arutletakse ka selle üle, kuidas antropoloogiaõpe aitab meil põnevaid töökohti leida.

NB. Kursus on osaliselt inglise keelne.

REGISTREERI END KURSUSELE

Kursuse kava

Kuupäev Kellaaeg Ruum Loengupidaja Teema
3.10.2020 12:15-15:45 A-325 Marje Ermel, MA antropoloogias, antropoloogia lektor Mis on antropoloogia ja kuidas uurida inimkogemust: antropoloogina Hare Krishna kogukonnas Lääne-Bengaalis.
10.10.2020 12:15-15:45 A-325 Joonas Plaan, antropoloogia lektor Antropoloogi pilk ning inimeste ja keskkonna vaheliste koosmõjude uurimine
24.10.2020 12:15-15:45 A-325 Eeva Kesküla, antropoloogia dotsent Tööantropoloogia. Selles loengus tutvustatakse läbi töö teema antropoloogia võtmeküsimusi ning tehakse töö teemaga seotud mõtteharjutusi. Antropoloog Eeva Kesküla, kes on uurinud kaevurite tööd Eestis ja kasahstanis ning globaalseid diginomaade seletab, miks tasub tööd uurida ning millised on sellega seotud takistused ja väljakutsed.
7.11.2020 12:15-15:45 A-325 Timothy Anderson, antropoloogia doktorant ja nooremteadur Tallinna Ülikoolis Asylum-seekers, settled refugees, and detained migrants in Estonia. (Loeng on inglise keeles)
21.11.2020 12:15-15:45 A-325 Carlo Cubero, antropoloogia dotsent A Historical Review of Anthropological Cinema (Loeng on inglise keeles)

Kursuse koordinaator: Kristiina Ranne, Kristiina.ranne@tlu.ee

 

Noorsootöö - mis, kellele ja milleks?

 

Oled kuulnud, et suurim õnn on teha tööd, mis on su hobi? Noorsootöö on just midagi sellist, mida tehes saad palju rohkem tagasi kui ootad ja loodad. Noorsootöö kursus Õpilasakadeemias on suurepärane algus, kust teha esimene samm oma tulevases karjääris.

Kursusel käsitletakse 
•    noorsootöö mõistet ja korraldamise põhimõtteid, 
•    noore määratlust, 
•    noorsootöötaja töö ja kutse sisu ning osapooli, 
•    noorsootöö keskkondasid, metoodikaid ja meetodeid,
•    noorsootöös toimuvat mitteformaalset õpet, selle korraldamist ja tunnustamist.

REGISTREERI END KURSUSELE

Kursuse kava:

Kuupäev Kellaaeg Ruum Läbiviija Teema
3.10.2020 11:00-14:00 T-415 Lianne Teder Noorsootöö mõiste. Sissejuhatus ainesse. Noorsootöö sisu ja noore määratlus.
17.10.2020 11:00-14:00 T-415 Lianne Teder Noorsootöötaja. Noorsootöötaja kutse, töö sisu ja osapooled.
31.10.2020 11:00-14:00 T-415 Lianne Teder Noorsootöö keskkonnad ja meetodid. Noorsootöö teostamise keskkonnad, kasutatavad metoodikad ja meetodid.
14.11.2020 11:00-14:00 T-415 Lianne Teder Õppimine noorsootöös. Noorsootöös toimuv mitteformaalne õpe, selle korraldus ja tunnustamine.
28.11.2020 11:00-14:00 T-415 Lianne Teder Noorsootöö praktikas. Noortele pakutavate tegevuste osalusvaatluse tutvustus.

Kursuse koordinaator: Riina Stahl, Riina.stahl@tlu.ee

Rakenduspsühholoogia "Vaadates tulevikku"

Rakenduspsühholoogia kursuse teemad aitavad sul mõista inimest ja tema vajadusi, mõttemaailma ning häireid. Püüame mõista miks tehakse vastavaid valikuid ning kas need on alati parimat valikud. Kas meie ühiskond aitab kaasa või saab ära hoida häireid?

 

 • Karjäärinõustamine

Loengu eesmärgiks on anda lühiülevaade karjäärinõustamise teooriatest ning eneseanalüüsi ja karjäärivalikute erinevatest meetoditest. Mõtiskleme karjääri kui mõiste üle, vaatame karjääriplaneerimise teooriaid, räägime eesmärgi seadmisest, valikutest ja otsustamisest. Loengu käigus teeme läbi mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa oma karjäärivalikute tegemisel.

 • Sõltuvused

Erinevatest sõltuvustest, mis ohustavad noori. Räägime lähemalt nikotiini, alkoholi, narkootikumide ja sotsiaalmeediaga seotud sõltuvustest. Antakse ülevaade sõltuvusele iseloomulikest tunnustest ning pikaajalise sõltuvuse tagajärjel tekkivatest terviseprobleemidest. Samuti arutletakse võimaluste üle, kuidas sõltuvusest vabaneda.

 • Toitumine ja toitumishäired

Loengus tutvustatakse erinevaid söömishäireid. Räägitakse riskigruppidest ning haiguse arenemise põhjustest, lisaks antakse ülevaade ravivõimalustest. Loengus õpitut näitlikustavad videod ning juhtumianalüüs.

 • Ajaplaneerimine

Ajaplaneerimise loengus teeme palju praktilisi harjutusi, mis aitavad aru saada kuhu ja kuidas me oma aega kulutame. Saad aimu sellest, kuidas otsuseid vastu võtta, et aeg kuluks sinna, kuhu seda päriselt investeerida soovin. Ehk siis vaatame lähemalt enda ajaplaneerimise teadlikkust, eesmärke ning otsuseid ja valikuid.

REGISTREERI END KURSUSELE

Enamik loenguid on üle viidud e-õppele. Täpsem info saadetakse registreeunutele. 

Kuupäev Kellaaeg Ruum Õppejõud Teema
3.10.2020 12:15-15:45 Videoloeng (video vaatamine): õpilastele saadetakse link video-loenguga Kadri Pakaste Sõltuvused. Räägime lähemalt nikotiini, alkoholi, narkootikumide ja sotsiaalmeediaga seotud sõltuvustest. Sõltuvustele iseloomulikud tunnused.
10.10.2020 12:15.15:45

Auditoorne loeng: Loeng tomub Tallinna Ülikoolis, ruumis A-222

Janno Pajupuu Stress igapäevaelus. Stressiolukorrad igapäevaelus ja meie reaktsioon stressoritele, stressireaktsioonide bioloogiline pool ning selle seosed meeleoluhäirete ja läbipõlemisega. Post-traumaatiline stressihäire ja riskikäitumine.
24.10.2020 12:15-15:45 E-loeng (Zoom, Skupe vm vahendusel) Link saadetakse vahetult enne loengut Kaisa Linnamägi Karjääriplaneerimine. Karjäärinõustamise teooriad ning eneseanalüüsi ja karjäärivalikute erinevatest meetoditest. Loengu käigus teeme mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitavad kaasa oma karjäärivalikute tegemisel.
31.10.2020 12:15-15:45 E-loeng (Zoom, Skype vms vahendusel) Link saadetakse vahetult enne loengut Rainer Mere Toitumised ja toitumishäired. Loengus tutvustatakse erinevaid söömishäireid. räägitakse riskigruppidest ning haiguse arenemise põhjustest, lisaks antakse ülevaade ravivõimalustest.
14.11.2020 12:15-15:45

E-loeng (Zoom, Skype vms vahendusel):

Link saadetakse vahetult enne loengut

Kaisa Linnamägi Ajaplaneerimine. Praktilised harjutused, mis aitavad aru saada kuhu ja kuidas me oma aega kulutame. Saad aimu sellest, kuidas otsuseid vastu võtta, et aeg kuluks sinna, kuhu seda päriselt investeerida soovid. 
21.11.2020 12:15-15:45 E-loeng (Zoom, Skype vms vahendusel): Link saadetakse vahetult enne loengut Kadri Pakaste Räägime mõjustamise psühholoogia olemusest ja põhilistest mõjustamisvõtetest. Püüame aru saada, kuidas meid vahel veendakse tegema midagi, mis meil tegelikult plaaniski polnud ja tagantjärele on raske mõista, kuidas nõustusime. Uurime lähemalt mõjustamise maagiat.

Kursuse koordinaator: Kädli Riitsaar, Kadli.riitsaar@tlu.ee

 

Mina olengi innovaatiline õpetaja

 

Vabandame! Kursus Innovaatiline õpetaja jääb olude sunnil ära.

Kursusel valmistatakse ette, viiakse läbi ning hinnatakse innovaatilist tundi põhikooli lastega. Kursuse läbimine annab kogemuspõhised teadmised ja oskused innovaatilise koolitunni korraldamisest.

 

 • Tänapäeva kool Eestis. Vastame küsimusele – mis? 

Õppefilm (Eesti edukus PISA kontekstis). Õpilaste vajadused. Tänapäeva kooli kaardistus.

 • Mis on innovatsioon ja kuidas seda leida ja luua? Vastame küsimusele – milleks?

Motivatsioon – teooria. Mis on innovatsioon? Erinevate innovaatiliste meetodite tutvustus.

 • Innovatsioon teoorias. Vastame küsimusele – kuidas?

Lõiming kui innovatsiooni näide – projektipäeva põhjalik tutvustamine ja analüüs. Innovaatilise tunni ettevalmistus ja läbiviimine

 • Innovaatilise koolitunni planeerimine õpetaja rollis.

HIK projektipäeva ettevalmistus (õpiväljundid, eesmärgid, rollide jaotamine, planeerimine)

 • Innovaatilise koolitunni läbiviimine põhikooli õpilastega.

Projektipäev HIKis põhikooli õpilastega

 

Kursuse kava:

Kuupäev Kellaaeg Ruum Loengupidaja Teema
10.10.2020 12:00-15:00 T-410 Valentina Paas Tänapäeva kool Eestis. Vastame küsimusele- mis? 
17.10.2020 12:00-15:30 T-410 Valentina Paas Mis on innovatsioon ja kuidas seda leida ja luua? Vastame küsimusele- milleks?
31.10.2020 12:00-15:00 T-410 Valentina Paas Innovatsioon teoorias. Vastame küsimusele- kuidas?
14.11.2020 12:00-15:00 T-410 Valentina Paas Innovatsioon praktikas
21.11.2020 12:00-15:00 T-410 Valentina Paas Innovatsioonilise koolitunni planeerimine õpetaja rollis
28.11.2020 12:00-15:00 T-410 Valentina Paas Innovaatilise koolitunni läbiviimine põhikooli õpilastega

 

Kursuse koordinaator: Riina Stahl, riina.stahl@tlu.ee

Ristmeedia- mis, miks ja kuidas?

Sellel kursusel saab õpilane aimu ristmeedia toimimisest. 

1. Ülevaade meedia ajaloost, ristmeedia mõiste kujunemisest. Selgitus, mida meedia all mõeldakse. Erinevate meediate tutvustus: eripärad, sisuline ja tehnoloogiline kujunemine.
2. Loo jutustamine meedias Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine erinevates meediates ja erinevatel platvormidel. Täiuslik esitlus.
3. Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid. Sihtgrupi analüüs ning moodustamine.
4. Ristmeedia tänapäeval. Traditsioonilise meedia ja uue meedia kombineerimisel saavutatava sünergia tekkimise võimaluste analüüs.
5. Sotsiaalmeedia eripärad ning kogukonna loomine. Montaaži algtõed, lihtsamad tööriistad.
6. Ristmeedia äri teenistuses.

 

REGISTREERI END KURSUSELE

Kursuse kava:

Kuupäev Kell Ruum Loengupidaja Teema
10.10.2020 12:00-15:00 V302 Siiri Häidma  
24.10.2020 11:00-16:00 V402 Siiri Häidma  
07.11.2020 11:00-16:00 V402 Siiri Häidma  
14.11.2020 11:00-14:30 V402 Siiri Häidma  
28.11.2020 11:00-14:00 V402 Siiri Häidma  

Kursuse koordinaator: Kaia Ljašh, kaia.ljash@tlu.ee

European foreign policy (inglise keeles)

Tahad teada saada, mida välispoliitika endas hõlmab? Miks erinevad riigijuhid erinevalt käituvad? Või miks Brexit ikkagi aset leidis? Kui jah, siis liitu kursusega European foreign policy! Kursus on inglise keeles ning annab ülevaate Euroopa riikide välispoliitikast ja selle kujunemisest

This course get students acquainted with the main foreign policy objectives of European states. It further introduces them to the basics of Foreign Policy Analysis (FPA)

- Basics of FPA, Foreign Policy main themes of Germany, France, UK

- Realism, Foreign Policy main themes of Small Western and Central European States

- Liberalism, Foreign Policy main themes of the Nordics and Baltics

- Cognitive Approaches, Foreign Policy main themes of Eastern European and Southern European States

- Foreign Policy main themes of European Union

 

REGISTREERI KURSUSELE SIIN

Date Time Room Lecturer Topic
3.10.2020 12:00-16:00 M-136 Benjamin Klasche Big Three
17.10.2020 12:00-16:00 M-131 Benjamin Klasche Central Europe
31.10.2020 12:00-16:00 M-136 Catlyn Kirna Nordic States
14.11.2020 12:00-16:00 M-136 Catlyn Kirna Eastern and Southern Europe
28.11.2020 12:00-16:00 M-131 Benjamin Klasche European Union

 

Kursuse koordinaator: Benjamin Klasche, benjamin.klasche@tlu.ee

 

Võta ühendust:

Teele Ilvest, Õpilasakadeemia projektijuht
Telefon: 6 409 369
E-post: akadeemia@tlu.ee, teele.ilvest@tlu.ee