õpilasakadeemia

3D mudel, disain ja printimine

Tänapäeval  on arvutimaailmas üheks olulisemaks eesmärgiks innovaatilistele ja edumeelsetele ideedele rakenduse leidmine.

Eesti koolides on selle peale mõeldud. Üle 50 kooli kasutab Tehnotiigri projekti raames hangitud CNC freespinke, veelgi suurem arve koole omab 3D printereid.

3D printerid ei ole veel päris tavaliseks koduseks seadmeks, aga kindlasti ei ole see aeg väga kaugel. Samuti jõuab tõenäoliselt peagi kätte aeg, kus igaüks võib olla disainer, tootearendaja, kunstnik ning valmistada oma loomingut ise. Mõne vajaliku detaili asendamine kodustes oludes enda looduga, võiks olla jõukohane igaühele.

3D printerit on paljud näinud. Kindlasti mõned ka kasutanud. Ei olegi nii keeruline kui alguses võib tunduda.

Näiteks kommunismiohvrite memoriaali kaunistavad 12 000 3D prinditud mesilast.

Tavaliselt proovitakse printida mõnda internetist leitud mudelit.

Äkki oleks otstarbekam soovitud ese ise luua. Saab just selle mida tahetakse. Kuidas tekib fail, mida saab printida?

Koolituse käigus:

 • Luuakse mudelauto;
 • skaneeritakse töö autor, ning lisatakse autosse;
 • luuakse video;
 • prinditakse loodud mudel

 

 

Registreeri siin

  Nii erinevad tekstid... (vene keeles)

  Meie elame tekstide vahel… Meie ise loome tekste… Kuidas ehitatakse tekst? Kuidas kirjutada? Milleks luua? Millest rääkida? Kelle jaoks rääkida? Milleks on minu vene keele ja kirjanduse õpetajale minu kirjandid? Sellistest ja paljudest teistest asjadest saab rääkida Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi õppejõuga.

  Мы живем среди текстов… Мы сами создаем тексты… Как строится текст? Как писать? Для кого говорить? Зачем моему учителю русского языка и литературы мои сочинения? Об этом и о многом другом можно поговорить с преподавателями Института гуманитарных исследований Таллиннского университета.

   

  Registreeri siin

   

  Erivajadusega noor Eesti ühiskonnas

  Koolituselt saab baasteadmised erivajadustesest ning erivajadustega inimeste võimalustestest Eestis.

  Käsitletakse järgmisi ülevaatlikke teemasid: sissejuhatus eripedagoogikasse; ülevaade enam esinevatest erivajadustest; kaasava hariduse põhimõtted. 

  Erinevates loengutesse on kaasatud erivajadustega noori, kellega üheskoos arutletakse vastavatel teemadel.

   

  Registreeri siin

   

  Loovkirjutamine (kursus on täis)

  Loovtöö kavandamine ja alustamine: miks ainult andest ei piisa?

  Antud kursusel on hea ettevalmistus eneseavastuseks kirjandusmaailmas. Arutleme üheskoos, kuidas üle saada "valge lehe hirmust", kuidas alustada tööd ilma üleliigse stressita.

  • Tutvume ilukirjandusliku loo kõverjoone ja kurvidega: loojutustamise etapid
  • Millest koosneb tegelane: sisukas tegelane kui teose võti
  • Mis on dialoog? Tegelase sisekõne, autorikõne
  • Millest koosneb stiil? Kuidas tabada iseenda kui autori isikupära ja seda enesekindlalt rakendada?

  Registreeri siin

   

  Noortesündmuse korraldamine

  Kursuse käigus valmistavad osalejad ette noortesündmuse, viivad selle läbi ning hindavad. Sõltuvalt kursusel osalejate arvust valmib üks või mitu sündmust, mida esialgse pakkumise kohaselt viiakse läbi noortenädalal, 19.-25. novembril 2018.a. Täpne aeg lepitakse kokku osalejatega esimestel kohtumistel.
  Kursuse raames toimub viis 4-tunnist kohtumist ülikoolis, millest esimese nelja kohtumise jooksul valmistatakse ette noortesündmus (kursuse sisus toodud teemadel). Seejärel viiakse läbi kavandatud tingimustel noortesündmus (eeldatavalt noortenädalal, vahemikus 19.-25. novembril) ning sellele järgneb üks kohtumine sündmuse elluviimise analüüsiks.
  I kohtumine: Noortesündmuse sisuline eesmärk. Sündmuse kavandamise etapid.
  II kohtumine: Noortesündmuse elluviiva meeskonna planeerimine, tegevuste täpne kirjeldus ja vajalike ressursside kaardistamine. Sündmuse kommunikatsiooniplaan, suhtluse eesmärgid.
  III kohtumine: Noortesündmuse riskianalüüs, ennetavate meetmete planeerimine, varutegevuste kavandamine. Ettevalmistamise ülevaade.
  IV kohtumine: Sündmuse tagasiside ja hindamise kavandamine. Ettevalmistamise ülevaade, meeskonnana lahenduste leidmine.
  Sündmuse elluviimine: Ühiselt kavandatu kohaselt sündmuse elluviimine eeldatavalt noortenädalal, vahemikus 19.-25.november 2018.a (täpne aeg lepitakse kokku esimestel kohtumistel).
  V kohtumine: Ellu viidud sündmuse tagasiside ja analüüs. Osalejate ja noorte meeskonnaliikmete õppimise tunnustamine.

  Registreeri siin

  Mobiilirakenduste disain

  Kursuse eesmärgiks on tutvustada, kuidas disainitakse mobiilirakendusi. Disain ei ole ainult värvid, vaid ka sammud, mida kasutaja peab tegema, et jõuda eesmärgini. Disain võtab arvesse ka nuppude ja muude osade asetust lahenduses. Rakenduse loojale tulus rakendus on hästi läbimõeldud ja kasutaja jaoks mugav.

  Kursuse jooksul arendatakse rühmatöö projekti ideest kuni interaktiivse prototüübi tasemeni. Kursus sobib hästi ka siis, kui osaletakse mõnes ettevõtlusprogrammis ja tarvis on teha rakenduse prototüüp. Osalenu saab teadmised ja oskused, mis toetavad tema ideede teostamist tulevikus.

  Registreeri siin

  Ristmeedia - mis, miks ja kuidas (inglise keeles)

  Teadvustada, mõista ja väärtustada ristmeediat kui eriala; saada aimu ristmeedia sisu loomisest ja mõjust inimestele, kujundada vajalikud oskused ristmeedia olemuse mõistmiseks, ristmeedia sisu tarbimiseks, loomiseks ning analüüsimiseks.

  • Ülevaade meedia ajaloost, ristmeedia mõiste kujunemisest. Selgitus, mida meedia all mõeldakse. Erinevate meediate tutvustus: eripärad, sisuline ja tehnoloogiline kujunemine.
  • Loo jutustamine meedias Loo jutustamise kunst (storytelling), ideede otsimine, arendamine, teostamine, illusioonide loomine, mäng tunnete ja assotsiatsioonidega. Loo kombineeritud jutustamine erinevates meediates ja erinevatel platvormidel. Täiuslik esitlus.
  • Ristmeedia erinevad tehnoloogilised platvormid ning nendega seotud tehnoloogiaid ja vahendid. Sihtgrupi analüüs ning moodustamine.
  • Ristmeedia tänapäeval. Traditsioonilise meedia ja uue meedia kombineerimisel saavutatava sünergia tekkimise võimaluste analüüs.
  • Sotsiaalmeedia eripärad ning kogukonna loomine. Montaaži algtõed, lihtsamad tööriistad.
  • Ristmeedia äri teenistuses.

  Registreeri siin

  Sotsioloogia algajatele (vene keeles)

  Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased, kel on huvi ühiskonnas toimuva vastu, võime ja soov märgata seaduspärasusi ühiskonna toimimises ja inimestevahelistes suhetes; ja kes tunnevad end mugavalt venekeelses õppekeskkonnas – või, vastupidi, soovivad end venekeelsetes loengutes proovile panna.

  Учащиеся гимназий и профессионально-технических училищ, которым интересно что происходит в обществе, кто желает и интересуется возможностью увидеть закономерности в функционировании общества и в отношениях между людьми; те, кто чувствует себя комфортно в русскоязычной среде – или, наоборот, хотят попробовать послушать лекции по социологии на русском языке.

  Registreeri siin