Suitsetamise ala

Vastavalt tubakaseadusele on suitsetamine lubatud õppeasutustes vaid selleks ette nähtud kohtades.

Tallinna Ülikooli linnakus võib suitsetada järgmistes kohtades:

  • Mare maja ja Silva maja vahel
  • Nova maja sissepääsu kõrval
  • Terra maja taga tagumises sisehoovis

Palun arvestage kaasinimeste tervisega ja ärge suitsetage väljaspool selleks ette nähtud alasid.