TLÜ täiendav vastuvõtt

Esita avaldus 8. - 12. augustini infosüsteemis SAIS!

 

Kui Sa veel ei ole jõudnud sel aastal ülikooli astumiseks avaldust esitada, siis nüüd on uus võimalus! Täiendav vastuvõtt toimub kuuele bakalaureusetaseme ja viieteistkümnele magistriõppe erialale.

Vastuvõtueksamid toimuvad 13. - 19. august.

Lisadokumentide esitamine paberkandjal toimub 12. augustil kell 10 - 12. Leiad meid ruumist A-133 (Narva mnt 29).

Bakalaureuseõppe täiendav vastuvõtt


Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Audiovisuaalne meedia

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast
I voor: kandidaadid peavad saatma hiljemalt 12. augustil aadressile media@tlu.ee oma CV, motivatsioonikirja ja portfoolio.
II voor: loovülesanded. 13. augustil kell 10.00 saadetakse kandidaadi e-mailile (SAIS-i sisestatud e-maille) esimese töö kirjeldus, mille täitmiseks on aega 90 minutit. Valmis töö tuleb saata aadressile barbel.salumae@tlu.ee. Seejärel laekub kandidaadile uue töö kirjeldus, mille täitmiseks on aega 24 tundi. Töö tuleb saata aadressile barbel.salumae@tlu.ee (soovitavalt lingina).
III voor: vestlused 17. augustil. Vestluste aeg teavitatakse igale kandidaadile individuaalselt e-mailile. Igale kandidaadile on ette nähtud aega maksimaalselt 15 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada SAISis avaldusele. Vastasel juhul tuleb osaleda keeletestil.

lävendipõhine
Koreograafia

Avaldusele tuleb lisada motivatsioonikiri ja fotoga CV (treeningud, loomingulised tööd). Kandidaat peab olema valmis vastama küsimustele kultuuri- ja tantsuelu valdkonnas ning olema kursis viimase aasta kajastustega ajakirjas Teater. Muusika. Kino., Sirp, Tantsukuukiri.

Vastuvõtueksam:

1) 14. augustil kell 9.00 – 13.30 I voor (tantsukombinatsioonide ülesanne)

2) 14. augustil kell 15.00 – 17.30 II voor (essee kirjutamine)

3) 15. augustil kell 10.00 – 20.00 III voor (vestlus Zoomis ja tantsukompositsiooni ülesanne)

4) 16. augustil kell 10.00 Zoomi vestlus, tulemuste teatamine

14. augustil kell 9.00 saavad kandidaadid e-kirjaga I vooru ülesande (tantsukombinatsioonid), mille sooritamise lingi saadavad nad kella 13.30 vastuskirjaga ülikooli tagasi. Komisjon vaatab I vooru ülesande läbi ja edasi pääsenud kandidaadile saadetakse kell 15.00 II vooru ülesanne. Selleks on video põhjal essee kirjutamine (eesti keeles), analüüsides teose ideed, struktuuri ja koreograafiat (1,5-2 lehekülge A4 formaat). Aega esseed kirjutada ja vastuskirjaga ülikooli tagasi saata on kell 15.00 – 17.30. Seejärel saadetakse kandidaadile järgmise päeva vestluseks kellaaeg ja Zoomi link.

15. augustil kell 10.00 algavad vestlused Zoomis ning edasi pääsenud kandidaadile saadetakse III vooru ülesanne (tantsukompositsioon), mille saadavad kella 20.00 vastuskirjaga ülikooli tagasi. Seejärel saadetakse kandidaadile järgmise päeva vestluseks kellaaeg ja Zoomi link.

16. augustil kell 10.00 algavad vestlused Zoomis, teatatakse tulemused. 

1
Ristmeedia

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
audiovisuaalne CV (30%)
kirjalik loovülesanne (20%)
intervjuu vastuvõtukomisjoniga (50%)

I voor: kandidaadid peavad saatma hiljemalt 12. augustil aadressile crossmedia@tlu.ee oma audiovisuaalse CV ehk audiovisuaalseid väljendusvahendeid kasutades koostatud enesetutvustuse (n.-ö. motivatsioonivideo), mis tehakse komisjonile kättesaadavaks mõnel veebiplatvormil (nt Vimeo või YouTube). Ingliskeelse enesetutvustuse maksimaalne pikkus on 3 minutit. Lisaks enda tutvustusele peaks videomaterjal sisaldama ka selgitust, miks kandidaat ristmeediat õppima soovib tulla. Enesetutvustusele on soovitatav lisada ka eelnevat loomingulist tööd sisaldav portfoolio, kus võivad olla näiteks videod, veebilehed, animatsioonid, 3D-kujundused vms.

II voor: kirjaliku loovülesande leiab SAISist avaldust esitades ning see tuleb lisada avaldusele.

III voor: vestlused vastuvõtukomisjoniga toimuvad 13. augustil. Vestluse aeg teavitatakse igale kandidaadile individuaalselt SAISis avalduse esitamisel. Igale kandidaadile on intervjuuks ette nähtud maksimaalselt 20 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada SAISis avaldusele või anda märku crossmedia@tlu.ee, et soovitakse osaleda keeletestil.

lävendipõhine
Õigusteadus (ingliskeelne, päevaõpe)

13. augustil algusega kell 11.00 Zoomis. Täpse vestluse aja saab teada pärast SAISi avalduse esitamist, intervjueeritakse ühekaupa, kandidaadile arvestatakse 15 minutit.

SAISi tuleb üles laadida kirjalik ülesanne (motivatsioonikiri), mille juhised leiab siit

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAISis avaldusele.

lävendipõhine
Poliitika ja valitsemine

13. augustil algusega kell 10.00 ruumis M-226. Täpse kellaaja saab teada SAISis avalduse esitamisel, intervjueeritakse ühekaupa, kandidaadile arvestatakse 15 minutit.
SAISi tuleb üles laadida kirjalik ülesanne, mille leiab siit.
* Vastuvõtueksamist on vabastatud kandidaadid, kes on sooritanud 2020. a suvel riigiteaduste või haldus-ja ärikorralduse bakalaureuse vastuvõtueksami tulemusele vähemalt 65 punkti ning kellel on tõendatud inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.
Kõik ülejäänud kandideerijad sooritavad sisseastumiseksami, mis koosneb kirjalikust ülesandest ja intervjuust vastuvõtukomisjoniga. Ka sellisel kandideerimisviisil peab olema tõendatud inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAISis avaldusele.

lävendipõhine
Interdistsiplinaarsed sotsiaalteadused- Artes Liberales 

13. augustil algusega kell 10.00 ruumis M-133. Täpse kellaaja saab teada SAISis avalduse esitamisel, intervjueeritakse ühekaupa, kandidaadile arvestatakse 15 minutit.
SAISi tuleb üles laadida kirjalik ülesanne, mille leiab siit.

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAIS avaldusele.

lävendipõhine

Magistriõppe täiendav vastuvõtt

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus Õppekohad
Aasia uuringud, Aasia ühiskond peaeriala Vastuvõtueksam toimub 17. augustil kell 10.00 ruumis S-415 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Avaldusele tuleb SAISis lisada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Vastuvõtueksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. lävendipõhine
Aasia uuringud, Jaapani uuringute peaeriala

Vastuvõtueksam toimub 17. augustil kell 10.00 ruumis S-415 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Avaldusele tuleb SAISis lisada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Vastuvõtueksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal.

lävendipõhine
Ajalugu

Vastuvõtueksam toimub 17. augustil kell 10.00 ruumis S-403 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandidaadi magistritöö kavand, mis tuleb kaasa võtta vastuvõtueksamile, kus kandidaat tutvustab seda komisjonile. Vestluse käigus hinnatakse lisaks kandidaadi seniseid õpinguid, töökogemust ning motivatsiooni. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Lisaks peab kandidaat lisama SAISis avaldusele bakalaureusetöö, mille alusel hinnatakse kandidaadi akadeemilise kirjutamise oskust. Kui kandidaat on lõpetanud varasemad õpingud bakalaureuseeksamiga, siis peab ta esitama oma bakalaureuseõpingute käigus koostatud uurimistöö.

10
Antropoloogia

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse SAISis koos avaldusega magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja esialgset kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles. Vastuvõtueksam toimub 17. augustil kell 10.00 S-422. Vastuvõtueksamil kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) etteantud teemal, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust. Pärast essee kirjutamist toimub vestlus. Vestlus on inglise keeles ja räägitakse kandidaadi magistritöö kavast, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu.

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAIS avaldusele.

lävendipõhine
Dokumentaalfilm

Vastuvõtueksam koosneb neljast osast:
loomingulisest portfooliost (30%)
motivatsioonikirjast ja CV-st (10%)
loomingulisust näitavatest ülesannetest (35%)
intervjuust vastuvõtukomisjoniga (25%)

Loovülesandeks on vajalik on isiklik kaamera.

I voor: kandidaadid peavad saatma hiljemalt 12. augustil aadressile documentary@tlu.ee inglise keeles motivatsioonikirja (essee), CV ning loomingulise portfoolio (sobivad fotod, filmid ja videod, esseed, artiklid, luuletused jmt). Portfoolio tuleb teha kättesaadavaks veebiplatvormil (nt GoogleDrive, Dropbox, YouTube, Vimeo).
II voor: loovülesande leiab SAISist avaldust esitades ning selle link tuleb hiljemalt 12. augustil saata e-mailile documentary@tlu.ee.
III voor: 14. augustil toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestluse aeg teavitatakse igale kandidaadile individuaalselt SAISis avalduse esitamisel. Igale kandidaadile on intervjuuks ette nähtud maksimaalselt 20 minutit.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Keeleoskuse tõend tuleb lisada SAISis avaldusele või anda märku documentary@tlu.ee, et soovitakse osaleda keeletestil.

lävendipõhine
Inimese ja arvuti interaktsioon

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

1) motivatsioonikiri (kuni 1 lk, tuleb lisada SAISis avaldusele) peaks andma selge ülevaate kandidaadi motivatsioonist, keskendudes uurimistöö sisule ja võimalikule magistritöö teemale;
2) portfoolio peaks andma ülevaate kandidaadi kogemustest ja oskustest, nii akadeemilisel kui professionaalsel tasemel. Portfoolio võib sisaldada videosid, pilte, jooniseid, 3D mudeleid ja muid graafilisi ja interaktiivseid elemente. Portfoolios võib tutvustada kuni 5 parimat tööd koos lühikirjeldustega. Valitud tööd peaksid välja tooma kandidaadi parimad oskused. Töö kirjeldus peaks sisaldama lühikokkuvõtte ja muu asjakohase taustainfo. Kandidaat peaks selgelt kirjeldama oma panust, juhul, kui töö on valminud meeskonnatöö tulemusena.
Portfoolio peab olema saadetud lingina Google Slides esitlusele aadressile hci-studies@tlu.ee;
3) 14. augustil vestlus vastuvõtukomisjoniga (inglise keeles). Igale kandidaadile määratakse 30 minutit. Vestluse täpne kellaaeg lepitakse kokku e-posti teel.
Vestluse käigus peaks kandidaat tutvustama ennast ja andma ülevaate oma eelmisest õpingutest ja töökogemusest, sidudes neid inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnaga (5 minutit); tutvustama ühte portfooliosse kuuluvat projekti, reflekteerides põhjalikult projekti loomise protsessi, tuues välja projekti tugevused ja nõrkused (15 minutit); kirjeldama motivatsiooni tulla õppima inimese ja arvuti interaktsiooni erialale; tutvustama võimaliku magistritöö teemat (10 minutit).

Kandidaate hinnatakse vastavalt:
eelmiste õpingute asjakohasusele ja kvaliteedile;
töökogemuse ja professionaalsete õpingute asjakohasusele;
uurimistöö kirjeldusele;
tehnilistele ja/või disainioskustele;
inglise keele tasemele.

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAIS avaldusele.

lävendipõhine
Inimõigused digitaalses ühiskonnas

13. augustil algusega kell 10.00 Zoomis. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ülesandest ja vestlusest vastuvõtukomisjoniga. Kirjalik ülesanne tuleb lisada SAISis avaldusele. Vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist, intervjueeritakse ühekaupa, kandidaadile arvestatakse 15 minutit.
Maksimumpunktid on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus).
Kirjalik ülesanne on inglisekeelne motivatsioonikiri (umbes 1200 sõna), milles tuleb vastata muuhulgas ka järgnevatele küsimustele:
1. The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this programme? What courses of the programme are you most interested in?
2. Previous experience and studies: What is your first degree in? Why did you choose field of study? How does it relate to our MA programme?
3. Your plans after MA studies: Where do you see yourself in three years? How will the MA studies help your career?
4. Knowledge of the field: Briefly discuss one issue regarding human rights and digitalization.
5. How do you plan to finance your studies?

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAIS avaldusele.

lävendipõhine
Kommunikatsioonijuhtimine

Vestlused toimuvad 17. augustil algusega kell 14.30 interneti vahendusel. Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
- motivatsioonikiri (50%);
- vestlus 50%.

Nõuetekohane motivatsioonikiri (juhised leiad siit) tuleb lisada SAISis avaldusele.

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAIS avaldusele.

lävendipõhine
Kultuuriteooria ja filosoofia Vastuvõtueksam toimub 17. augustil kell 10.00 ruumis M-328 ning koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2−3 lehekülge), mis tuleb lisada SAISis avaldusele. Magistritöö esialgne kava peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi. Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit, lisaks hinnatakse tema huvi eriala vastu. 10
Muusikaõpetaja

17. augustil kell 11.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13), ruum täpsustub. Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne eksami kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks tööpäev enne vastuvõttu meili teel.
Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil:
- esitada omal valikul laul a cappella;
- esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga;
- komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
- instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
- muusikateoreetiliste teadmiste eksam. Faili eksami nõuetega leiab siit;
- suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Täpsem informatsioon:
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere (vaike.kiik-salupere@tlu.ee)
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristikiilu@ema.edu.ee)

lävendipõhine
Rahvusvahelised suhted

13. augustil algusega kell 10.00 ruumis M-226. Vastuvõtueksam on vestlus, täpse aja saab teada SAISis avalduse esitamisel, intervjueeritakse ühekaupa, kandidaadile arvestatakse 15 minutit. Avaldusele tuleb SAISis lisada motivatsioonikiri (min 1000 sõna), kus vastata järgnevatele küsimustele:
1. The choice of the programme: Why Tallinn University? Why IR programme? What courses and moduls interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
2. Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it.
3. Your plans after MA studies: What do you plan to do after the graduation? What is your dream job? How will the MA studies help to achieve your goals? What competences do you hope to get from the programme?
4. Knowledge of the field: What are the basic problems in the field of IR that you would like to solve? Give your solutions.
5. How do you plan to finance your studies?
NB! Vestlusele palume kaasa võtta bakalaureuseastme akadeemiline õiend ning kaitstud bakalaureusetöö ja retsensioon(id).

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAIS avaldusele.

lävendipõhine
Slaavi keeled ja kultuurid Vastuvõtueksam toimub 17. augustil kell 10.00 ruumis S-416. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust esseest (kirjutatakse kohapeal vene keeles, 200 sõna) ja vestlusest, mis toimub kohe pärast essee kirjutamist. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi. 9
Sotsiaalne ettevõtlus

13. augustil algusega kell 10.00 Zoomis. Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ülesandest ja vestlusest. Kirjalik ülesanne tuleb lisada SAISis avaldusele. Vestluse täpse aja saab teada SAISis avalduse esitamisel, intervjueeritakse ühekaupa, kandidaadile arvestatakse 15 minutit.
Maksimumpunktid on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kaasa tuleb võtta bakalaureuse lõputöö ja retsensioon(id).
Kirjalik ülesanne on inglisekeelne motivatsioonikiri (min 1000 sõna), milles tuleb vastata muuhulgas ka järgnevatele küsimustele:
1. The choice of the programme: Why Tallinn University? Why Social Entrepreneurship programme? What courses and moduls interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
2. Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Comment on your academic writing skills and give an overview of your BA thesis. Describe your work experience if you have it.
3. Your plans after MA studies: What do you plan to do after the graduation? What is your dream job? How will the MA studies help to achieve your goals? What competences do you hope to get from the programme?
4. Knowledge of the field: What are the basic problems in the field of Social Entrepreneurship that you would like to solve? Give your solutions.
5. How do you plan to finance your studies?
Kandideerimisel tuleb kasuks varasem kokkupuude sotsiaalse ettevõtluse valdkonnaga.

Inglise keele B2 oskust kinnitav tõend tuleb lisada SAIS avaldusele.

lävendipõhine
Suuline tõlge Suuline vastuvõtueksam toimub 17. augustil kell 10.00 ruumis S-529. Eksam algab lühikese vestlusega, kus kandidaadil palutakse end tutvustada. Seejärel testitakse kandidaadi keele- ja analüüsioskust tõlkeharjutustega: kandidaadile esitatakse ükshaaval umbes kolmeminutilised kõned tema motivatsioonikirjas väljatoodud keeltes. Sel ajal kandidaat märkmeid teha ei saa. Seejärel palutakse tal kõne kas oma emakeelde või tugevaimasse võõrkeelde ümber panna. Näide: Eksamile tuleb kandidaat C1 tasemel inglise ja B2 tasemel saksa keele oskusega. Talle tehakse ingliskeelne kõne, mille ta tõlgib eesti keelde, siis eestikeelne kõne, mille ta tõlgib inglise keelde ning lõpuks saksakeelne kõne, mille ta tõlgib eesti keelde. Pärast tõlkeharjutusi vesteldakse päevakajalistel teemadel, osa küsimusi esitatakse võõrkeeles, millega kandidaat on eksamile tulnud. SAISis tuleb avalduse esitamisel lisada motivatsioonikiri ja CV. Motivatsioonikirjas peab kajastuma ka keeleoskuse tase, kus keeleoskus on omandatud ja kas kandidaat on viibinud selle keele keskkonnas. Samuti peab motivatsioonikiri veenma vastuvõtukomisjoni kandidaadi huvis eriala vastu. 7
Vene keele ja kirjanduse õpetaja Vastuvõtueksam toimub 17. augustil kell 10.00 ruumis S-417. Vastuvõtueksamile tulles peab kandidaat võtma kaasa isikut tõendava dokumendi ja kirjutusvahendi.
Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast.
Esimese kirjaliku osana sooritatakse akadeemiline test, millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. Akadeemiline test kestab umbes ühe tunni. Teises kirjalikus osas kirjutatakse essee. Seejärel toimub kandidaadiga vestlus, kus keskendutakse eelkõige õpetajaametile ja -karjäärile suunatud küsimustele. Suuline osa toimub kohe pärast kirjalikku.
lävendipõhine

Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta

  • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja või mobiili ID. Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead, mis su PIN 1 on. Pangad enam uusi paroole ei väljasta.
  • Avalduse saab esitada ühele konkursile.
  • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Test toimub 17. augustil kell 8.30 ruumis S-412.
  • Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel B1 test. Test toimub 17. augustil kell 8.30 ruumis S-423. Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada ning kes peavad testil osalema.
  • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.

Lisainfo

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga.

E-post: vastuvott@tlu.ee 
Telefon: 6409 135