Tallinna Ülikooli arengukava 2023–2027

TUTVU ÜLIKOOLI UUE ARENGUKAVAGA SIIN 

 

Arengukava valmimise etapid

Tallinna Ülikooli uue arengukava valmimise esimeses etapis valmis videoklipp, kus räägivad meie ühiskonna ja kõrghariduse suundadest erinevad eksperdid. Videos teevad sissejuhatuse ülikooli rektor Tõnu Viik, arengukava töörühma juht ja TLÜ riigiteooria professor Leif Kalev ning strateegiajuht Mikk Kasesalk. Lisaks jagavad videos arengukava koostajale näpunäiteid ja ideid Jaak Aaviksoo, Rasmus Rask, Raul Eamets, Linnar Viik ja Marju Lauristin.

Täpsem ülevaade arengukava valmimisest

 

Aeg Tegevus
Oktoober – november 2021 Kehtiva arengukava analüüs ja ettevalmistus töörühma kohtumiseks
Detsember 2021 Töörühma kohtumine:
1) kohtumine arengukava koostamise konsultandiga;
2) rektoraadi liikmed ja üksused tutvustavad eelmise arengukavaperioodi eesmärkide täitmist;
3) töörühm seab strateegilised eesmärgid järgnevaks arengukavaperioodiks.
Jaanuar – märts 2022

1) ülikooli akadeemilised üksused panevad kirja sihid ja tegevused, mis on seotud uue arengukava strateegiliste eesmärkide ja struktuuriga;
2) ülikooli akadeemilised üksused kaasavad eesmärkide kujundamisse sidusrühmi;
3) akadeemiliste üksuste arutelud enda liikmeskonnaga strateegilise eesmärkide ja arengukavaga seotud teemadel.

Märts – aprill Arengukava töörühm täpsustab eesmärgid, operatsionaliseerib ning koostab ülikooli ja üksuste arengukava mustandid.
Aprill – mai Ülikoolis ja akadeemilistes üksustes toimuvad avalikud arutelud ning kogutakse tagasisidet valminud mustanditele.
Mai – august Arengukava töörühm koostab arengukava puhtandit, toimuvad järelarutelud.
September – detsember Arengukava puhtandi menetlemine ja vastuvõtmine.
Jaanuar 2023 Arengukava tutvustav konverents

 

Arengukava töörühma liikmed

 

 • Tõnu Viik, rektor
 • Kristi Klaasmägi, haridusinnovatsiooni prorektor
 • Katrin Niglas, teadusprorektor
 • Katrin Saks, arendusprorektor
 • Helen Joost, õppevaldkonna juht
 • Mikk Kasesalk, strateegiajuht
 • Kurmet Ojamaa, finantsjuht
 • Eveli Ojamäe-Veider, personalijuht
 • Aija Sakova, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht
 • Andres Kollist, Akadeemilise Raamatukogu direktor
 • Hendrik Saadi, Akadeemilise Raamatukogu, erialainfo ja komplekteerimise osakonna juhataja
 • Birgit Vilgats, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor
 • Andres Jõesaar, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi meediapoliitika dotsent
 • Heli Kaldas, Haapsalu kolledži direktor
 • Gina Metssalu, Haapsalu kolledži disaini lektor
 • Peeter Normak, digitehnoloogiate instituudi direktor
 • Mart Laanpere, digitehnoloogiate instituudi matemaatika ja informaatika didaktika professor
 • Tiia Õun, haridusteaduste instituudi direktor
 • Kai Pata, haridusteaduste instituudi täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe professor
 • Katrin Poom-Valickis, haridusteaduste instituudi õpetajahariduse professor
 • Uku Lember, humanitaarteaduste instituudi direktori kohusetäitja
 • Merilin Aruvee, humanitaarteaduste instituudi emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor
 • Ruth Shimmo, loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
 • Kadi Liik, loodus- ja terviseteaduste instituudi organisatsiooni- ja arengupsühholoogia lektor
 • Indrek Grauberg, ühiskonnateaduste instituudi direktor
 • Leif Kalev, töörühma juht, ühiskonnateaduste instituudi riigiteooria professor
 • Kristen Aigro, üliõpilaskonna esimees
 • Lennart Mathias Männik, üliõpilaskonna esindaja, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
 • Merje Frey, strateegiabüroo organisatsioonianalüütik
 • Marek Tamm, humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor

 • Erik Terk, ühiskonnateaduste instituudi emeriitprofessor

 • Hannes Palang, maastiku ja kultuuri keskuse juhataja, inimgeograafia professor

 • Jaanus Terasmaa, Ökoloogia Keskuse juhataja, ökohüdroloogia professor

 • Aleksander Pulver, loodus- ja tervisteaduste instituudi isiksusepsühholoogia dotsent

Arengukava töörühmad akadeemilistes üksustes ja raamatukogus

Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu arengukava töörühma liikmed:

 • Andres Kollist, direktor, töörühma juht
 • Hendrik Saadi, erialainfo ja komplekteerimise osakonna juhataja, töörühma asejuht
 • Katrin Niglas, teadusprorektor
 • Sven Põder, asedirektor
 • Anna Allsaar, personali-, finants- ja kogude juht
 • Jaana Tõnisson, suhtekorraldaja-asjaajamisjuht
 • Peeter Kondratjev, IT-teenistuse juht

Loodus- ja terviseteaduste instituudi arengukava töörühma liikmed:

 • Kadi Liik, organisatsiooni- ja arengupsühholoogia teenekas lektor, töörühma juht
 • Eve Kikas, koolipsühholoogia professor
 • Sirje Vaask, õppejuht
 • Karel Kulbin, rekreatsioonikorralduse nooremlektor
 • Mati Heidmets, sotsiaalpsühholoogia professor
 • Ene Lind, käsitöö hariduse dotsent
 • Jaanus Terasmaa, ökoloogia keskuse juhataja, ökohüdroloogia professor
 • Tõnu Laas, rakendusfüüsika professor

Haridusteaduste instituudi arengukava töörühma liikmed:

 • Tiia Õun, haridusteaduste instituudi direktor
 • Mari-Liis Lind, õppejuht
 • Kai Pata, täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe kaasprofessor
 • Õnne Uus, nooremteadur
 • Elina Malleus-Kotšegarov, dotsent, õppekorralduse spetsialist
 • Kätlin Vanari, nooremteadur, haridusinnovatsioonikeskuse juhataja
 • Tiina Anspal, õpetajahariduse arendaja
 • Helin Puksand, emakeele ja eriõpetuse dotsent

Humanitaarteaduste instituudi arengukava töörühma liikmed

 • Merilin Aruvee, emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor, töörühma kaasjuht
 • Uku Lember, direktori kt, töörühma kaasjuht
 • Daniele Monticelli, semiootika ja tõlkeuuringute professor
 • Hannes Palang, inimgeograafia professor, maastiku ja kultuuri keskuse juhataja
 • Ulrike Plath, Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor
 • Marek Tamm, kultuuriajaloo professor, ülikooli nõukogu liige
 • Tauri Tuvikene, linnauuringute professor, TÜHI nõukogu juht
 • Piret Viires, eesti kirjanduse ja kirjandusteooria professor
 • Lydia Kurus, inglise keele ja kultuuri eriala BA üliõpilane
 • Sandra Peets, kultuuride uuringute eriala doktorant
 • Kerli Telve, kirjaliku tõlke eriala MA üliõpilane
 • Terje Kalamees, administratiivjuht
 • Kerstin Liiva, teaduskoordinaator
 • Maris Peters, rahvusvahelistumise koordinaator
 • Aija Sakova, Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht, rektoraadi esindaja töörühmas
 • Siiri Soidro, õppejuht

Ühiskonnateaduste instituudi arengukava koostamise töörühma liikmed:

 • Indrek Grauberg, direktor
 • Katrin Saks, rektoraadi esindaja, arendusprorektor
 • Tuuli Oder, õppejuht
 • Anneli Kommer, administratiivjuht
 • Koidu Saia, teaduskoordinaator
 • Kadri Täht, sotsioloogia professor
 • Marge Unt, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juht
 • Karmen Toros, sotsiaalkaitse akadeemilise suuna juht
 • Merike Sisask, sotsiaaltervishoiu professor
 • Mart Susi, õigusteaduse akadeemilise suuna juht
 • Matthew Crandall, rahvusvaheliste suhete dotsent
 • Gerly Elbrecht, valitsemisteaduste lektor
 • Kersten Kattai, avaliku halduse lektor
 • Martin Klesment, Eesti demograafia keskuse vanemteadur

Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi arengukava töörühma liikmed:

 • Birgit Vilgats, direktor, töörühma juht
 • Andres Jõesaar, meediapoliitika dotsent
 • Indrek Ibrus, meediainnovatsiooni professor
 • Veiko Vaatmann, filmikunsti külalislektor
 • Krista Aren, disaini dotsent
 • Oksana Tralla, tantsukunsti (ballet) lektor
 • Vaike Kiik-Salupere, lauluõpetuse dotsent
 • Riho Västrik, dokumentaalfilmi professor
 • Tarmo Rajaleid, montaaži lektor
 • Katrin Tiidenberg, osaluskultuuri professor
 • Anastassia Zabrodskaja, kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor
 • Hagi Šein, telekultuuri külalisprofessor
 • Külli-Riin Tigasson, ajakirjanduse külalislektor
 • Katrin Sigijane, koolitusjuht, loomelabori tegevprodutsent
 • Katrin Aava, kommunikatsiooni dotsent
 • Tiina Hiob, reklaamiteooria lektor
 • Mart Soonik, avalike suhete lektor
 • Lia Toro, õppejuht
 • Kaie Viigipuu-Kreintaal, administratiivjuht
 • Ulrike Rohn, meediamajanduse ja –juhtimise professor
 • Elen Lotman, filmikunsti dotsent
 • Alar Pink, turunduse lektor
 • Merili Mihkelsaar, kommunikatsioonispetsialist
 • Aija Sakova, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht

TLÜ Haapsalu kolledži arengukava töörühma liikmed:

 • Heli Kaldas, direktor, töörühma juht
 • Katrin Saks, arendusprorektor, rektoraadi esindaja
 • Gina Metssalu, disaini lektor
 • Martti Raavel, infotehnoloogia külalislektor
 • Tarmo Vanamõisa, liiklusvaldkonna külalislektor
 • Hele Leek- Ambur, tervise edenduse õpetaja
 • Eva Makienko, TERE KK direktor
 • Tiina Alasoo, koolitus- ja arendusspetsialist

Digitehnoloogiate instituudi arengukava töörühma liikmed:

 • Peeter Normak, digitehnoloogiate instituudi direktor, töörühma juht
 • Katrin Niglas, teadusprorektor
 • Kristi  Klaasimägi, haridusinnovatsiooni prorektor
 • Mikk Kasesalk, strateegiajuht
 • Merja Bauters, digitehnoloogiate instituudi digipöörde sihtrahastusega professor
 • Mart Laanpere, digitehnoloogiate instituudi matemaatika ja informaatika didaktika professor
 • David Lamas, digitehnoloogiate instituudi inimese ja arvuti interaktsiooni professor
 • Madis Lepik, digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika dotsent
 • Kadri Mäger, digitehnoloogiate instituudi teaduskoordinaator
 • Kersti Maidra, digitehnoloogiate instituudi täienduskoolituse juht
 • Maarika Miil, digitehnoloogiate instituudi administratiivjuht
 • Hans Põldoja, digitehnoloogiate instituudi õppejuht
 • Kairit Tammets, digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia professor, HTK juhataja
 • Sirje Virkus, digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professor