rektori valimine

Kandidaadile

Tallinna Ülikooli rektori ametikohale võib kandideerida nõuetekohaselt üles seatud isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale.

Vastavalt Tallinna Ülikooli põhikirjale on rektorikandidaatide esitamise õigus Tallinna Ülikooli instituutide, kolledži ning asutuse nõukogudel, vähemalt kolmel ülikooli nõukogu liikmel ühiselt, vähemalt üheksal ülikooli senati liikmel ühiselt ning ametis oleval rektoril.

Ettepaneku kandidaadi ülesseadmiseks koos kandidaadi sobivuse põhjenduse ja oluliste elulooliste andmetega palume saata digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressile valimistoimkond@tlu.ee. Täiendav info akadeemiliselt sekretärilt telefonil 5345 2111 või akadeemilinesekretar@tlu.ee.

Rektori valimise ajakava

Kandidaatide esitamise tähtaeg 2. november 2020
Kandidaatide nimede avalikustamine 9. november 2020
Rektorikandidaatide tutvustamine,
esinemised akadeemilistes üksustes, avalik väitlus
10. november 2020 –
22. jaanuar 2021
Rektori valimiskogu kinnitamine

25. jaanuar 2021

Rektori valimine 1. veebruar 2021
Rektori ametisse astumine 17. mai 2021

Ajakava täieneb jooksvalt!

Rektori valimist korraldab valimistoimkond, kuhu kuuluvad:

  • Mati Heidmets, sotsiaalpsühholoogia professor; valimistoimkonna esimees
  • Suliko Liiv, inglise keele professor;
  • Edith Sepp, ülikooli nõukogu liige;
  • Jaanus Terasmaa, ökohüdroloogia professor;
  • Helevi Jurjev, üliõpilaskonna juhatuse liige.

 

Kõneisikud:
Mati Heidmets, valimistoimkonna esimees
E-post: mati.heidmets@tlu.ee
Tel. 619 9789
Sulev Oll, kommunikatsioonijuht
E-post: sulev.oll@tlu.ee
Tel. 640 9142