Tallinna Ülikooli arengu- ja koostööfondi stipendiumid välismaal õppimiseks

Kõigil Tallinna Ülikooli üliõpilastel, kes TLÜ ülikoolidevaheliste lepingute (mitte Erasmus+ programmi lepingud) alusel õpivad või planeerivad minna 2017/2018 õppeaasta kevadsemestriks õppima ühte TLÜ partnerkõrgkooli väljaspool Erasmus+ programmi, on võimalus kandideerida Tallinna Ülikooli arengu- ja koostööfondi stipendiumile. Stipendiumifondi suurus 2017/2018 õppeaastal on 5000 eurot. Pingerea moodustamisel võetakse arvesse motivatsioonikirja ning kaalutud keskmist hinnet.

Kandideerijatel palume esitada järgmised dokumendid:

  • digitaalselt allkirjastatud avaldus;
  • motivatsioonikiri;
  • keeletõend selle keele kohta, milles toimub õppetöö;
  • akadeemilise üksuse poolt kinnitatud õpingukaardi väljavõte;
  • CV.

Kandideerimise tingimus: üliõpilane on läbinud lähetuse alguseks esimese õppeaasta bakalaureuseõppes.

 

Taotlused palume esitada e-posti aadressile: katlinke@tlu.ee 11.detsembriks 2017

Lisainfo: Kätlin Keinast, e-post: katlinke@tlu.ee, Tel: +372 640 9123.