Konkurssi ja sellega seonduvaid tegevusi viib läbi teadusosakond. Konkursile võib esitada 2020/2021. õppeaasta jooksul kaitstud bakalaureuse-, magistri-, doktori- ja diplomitöid ning teaduspublikatsioone, mis on ilmunud konkursile eelneval kalendriaastal (2021) ja mille ainsaks või esimeseks autoriks on konkursitöö esitav üliõpilane või vilistlane. Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2022 elektrooniliselt e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee, sh teaduspublikatsioonid võib vajadusel tuua paberkandjal teadusosakonda (ruumi M-642).

Töid hinnatakse neljas kategoorias:

 • doktoritööd;
 • magistritööd;
 • diplomi- ja bakalaureusetööd;
 • teaduspublikatsioonid.

Tööd jagunevad viide valdkonda:

 • haridusuuendus,
 • digi- ja meediakultuur,
 • kultuurilised kompetentsid,
 • terve ja jätkusuutlik eluviis,
 • ühiskond ja avatud valitsemine.

Konkursil osalemiseks on vaja esitada:

 • konkursitöö;
 • teaduspublikatsiooni puhul esitatakse publikatsioonile lisaks väljaande nimetus, köide, ilmumiskoht ja -aeg, soovitavalt ka publikatsiooni klassifikaator Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) järgi. Teaduspublikatsiooniks loetakse publikatsioone, mis on ETIS-e järgi klassifitseeritud klassifikaatoriga 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 või 3.2.

       ETISe publikatsioonide klassifikaatori kirjeldus asub siin;

 • valdkond, millesse konkursitöö esitatakse;
 • autori nõusolek töö konkursile esitamiseks ja kinnitus konkursi tingimustega tutvumise kohta elektrooniliselt või paberkandjal juhul, kui tööd ei esita konkursile autor ise;
 • autori kontaktandmed (kontakttelefon ja e-posti aadress).

Võitjaid premeeritakse järgmiselt:

 • doktoritööde kategoorias on auhind 315 eurot;
 • magistritööde kategoorias on esimese koha auhind 190 eurot;
 • diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias on esimese koha auhind 125 eurot;
 • teaduspublikatsioonide kategoorias on esimese koha auhind 125 eurot.

Teist ja kolmandat kohta tunnustatakse tänukirja ja ülikooli meenega.

 

Võidutööd koondatakse teadusosakonna poolt välja antavasse elektroonilisse artiklite kogumikku.

Täpsemad konkursitingimused on leitavad konkursi statuudist: eesti keelesinglise keeles.  

Konkursi kontaktisik:

Elena Stern

elena.stern@tlu.ee

+372 640 9149