ESF programmi koolitused

Pakume 2020. aasta sügisel tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Ootame koolitustele väikese ja keskmise suurusega ettevõtete töötajaid ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, digilahenduste, prototüpeerimis- ja visualiseerimisoskuste arendamise vastu. Koolituste kaudu soovime toetada ka ettevõtete isikupärase imagoloogia arendamist, turundus- ja reklaamitööd.

Täpse info ja registreerimistingimused leiate linkides kursuse nimele:

TALLINNAS

17.-19. ja 21. august Final Cut Pro X montaaži intensiivkursus

15.-16. ja 22.-23. september Sotsiaalmeedia

7. september - 27. november Digitaalse ligipääsetavuse töötuba

9. september - 28. oktoober  Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus

12. september - 31. oktoober  Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus 

28. september - 9. oktoober Mängustamine ettevõtluses

1. oktoober - 29. november Prototüüpide loomine

1. oktoober - 10. detsember Digitaalse informatsiooni haldamine ja kureerimine

19. oktoober - 18. detsember Kasutajakeskne interaktsioonidisain

29. oktoober - 19. november  Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu

3.- 4. ja 10.- 11. november Sotsiaalmeedia

26. november - 17. detsember Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu 

HAAPSALUS

4. september - 27. november Tooteprototüüpide 3D mudelite loomine ja tootejooniste tootmiseks ettevalmistamine programmiga SolidEdge

8. september - 3. november Meedia ja kommunikatsioon tervisedenduses

9. september - 13. oktoober Digitaalse esitluse koostamine ja avalik esinemine

16. september - 11. november Sotsiaalmeedia reklaamide kujundamine

4. november - 9. detsember Toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine

NB. Palume arvestada, et kursusele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas).Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud.  

Kursuste toimumise kuupäevi täpsustame jooksvalt. 

Sotsiaalfondi logo