ADAPTERi lõid 2016. aastal kuus avalik-õiguslikku ülikooli – Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Hiljem on meie võimekused täienenud veel Tartu Observatooriumi, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Keemilise ja  Bioloogilise Füüsika Instituudi, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse ja Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse liitumisega ning ADAPTERi võrgustik laieneb veelgi.