Aasta 2016 jaanuaris avanes tegevus „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (edaspidi EETA)

.

Selle tegevuse eesmärk on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja –liikides ning luua kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. 

EETA toetab koolilõpetajate ettevõtliku hoiaku kujunemist ja ettevõtlusega alustamiseks vajalike teadmiste ja oskuste kasvu ning suurendab nende konkurentsivõimet tööturul. Oluliseks EETA programmi ülesandeks on samuti üldise teadlikkuse tõstmine ettevõtlikkuse kujundamise ja ettevõtlusõppe arendamise vajalikkusest.

Loe programmi kohta pikemalt.

Programmi toetab:

EL sotsiaalfond