Aitame ettevõtteid ja organisatsioone väljakutsetes, mis seonduvad eeskätt: töötajate väljaõppe ja arenguga, toodete-teenuste testimise ja arendamisega, digitehnoloogiate rakendamise ja loovlahendustega.

Oleme koondanud ühise nime alla arendusprojektid ja teenused, et rakendada paremini teadlaste oskusteavet ja kogemusi ning ka tudengite ideid ja energiat uute toodete ning teenuste kujundamiseks koostöös ettevõtete, avaliku ja kolmanda sektoriga. EXU viib ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlaste ning üliõpilastega, et töötada koos välja tulevikukindlaid lahendusi praktilistele probleemidele.

EXU (ettevõte x ülikool) eesmärk on paremate tulemuste saavutamine ja säästlikum ressursikasutus. Koostöös ülikooliga võib tulemuseks olla nii uus toode või teenus kui ka selle kiirem turule toomine, parem kasutajakogemus, digitaalsed loovlahendused, aga ka võimekamad töötajad, tulemuslikkust suurendav töökeskkond, uute töötajate kiirem kohanemine ja palju muud.

Meie tugevus on võime siduda sotsiaal- ja humanitaarteadused tehnoloogia ja innovatsiooniga. Oma partneritele saame pakkuda nii teaduslike uuringute tulemusi kui rakenduslikke sihtuuringuid; koolitusi ja nõustamist; võimalust kasutada tipptasemel laboreid ja aparatuuri; rakendada meie tudengeid ja teadlasi.

Vaata EXU kohta täpsemalt SIIT.