Ülikool arendab koostöösuhteid kolmel tasandil: õppealane koostöö, arenduskoostöö ja strateegiline koostöö. Esimene tasand on suuresti mitterahaline ja võimaldab partneril/ettevõttel ülikooli tundma õppida. Teise tasandi koostöö aluseks on konkreetne projekt, millel ka selge eelarve ja tähtaeg. Kolmas tasand on pikaajaline ja näeb ette ülikooli ning partneri ühtset arengut ning selle kavandamist.

minip.png

Koostöösuhete arendamisel keskendume Tallinna Ülikooli viiele fookusvaldkonnale: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine.