Kultuurilised kompetentsid
 

Reili Argus

Reili Argus (PhD) on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi eesti keele professor. Ta on kaitsnud filoloogiadoktori kraadi eesti keele alal ja uurinud eesti keele omandamist. Reili Argusel on koolitaja kogemust juba üle kümne aasta. Tema koolitatavate hulgas on nii eraettevõtteid, panku kui ka erakordselt suur hulk Eesti riigiasutusi. Töö Emakeele Seltsi keeletoimkonnas tagab selle, et koolitatavad saavad uutest reeglimuudatustest teada kiiresti ja vahetust allikast. Reili koolituste aluseks on tellija organisatsiooni kirjalike tekstide näited.

Võta meiega ühendust: Elina Tahvel,  640  92 89 või 509 0216

Toomas Lõhmuste

Toomas Lõhmuste lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri 9. lennu 1980. aastal. Esinenud laval, filmis, televisioonis ning raadios, olnud kauaaegne Tallinna Ülikooli kõnetehnika õppejõud, koolitaja Eesti Rahvusringhäälingus, sage dokfilmide ning telesaadete tekstide esitaja. Ta on viinud läbi kõnekoolitusi erinevates haridusasutustes, ministeeriumites, firmades ja erialaliitudes, osalenud kõnetehnika meistriklassides Saksamaal, Ungaris ning Venemaal. Toomase treeningud on alati praktilised ja ta annab osalejatele kaasa palju praktilisi nippe ja näpunäiteid, kuidas oma häält kasutada ning seda hoida.

Võta meiega ühendust: Elina Tahvel,  640  92 89 või 509 0216

Keelekoolitused
 

Gerli Kuhi

Gerli Kuhi on Tallinna Pedagoogikaülikooli lõpetanud paberitega pedagoog. Aega veetnud Tallinna Saksa Gümnaasiumis, Multilinguas ja Mereväes õpetades, KVÜÕA-s kaitseväelasi testides ning neile teste koostades. Õpetamisel on kõige olulisem, et õpilane lahkub tunnist naeratades ja tuleb rõõmsal meelel tagasi. Hobideks on tants, kultuur igal kujul ja loodus.

Võta meiega ühendust: Sirle Kivihall, 640  93 60

Terve ja jätkusuutlik eluviis
 

Snezana Stoljarova

Snezana Stoljarova (MSc) on Tallinna ülikooli vilistlane sotsiaalpsühholoogia alal ning on hiljem omandanud magistrikraadi ka sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale, Lund Ülikoolis Rootsis. Ta töötab spordipsühholoogia nõustajana erinevate spordialade ning tasemete sportlaste ja treeneritega ning lööb kaasa ka spordil põhinevas noorte arenguprojektis SPIN. Lisaks teeb Snezana aktiivselt tööd ka koolitamise valdkonnas, viies läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid koolitusi ja seminare nii eesti kui ka vene keeles. Tallinna Ülikooliga koostöös on Snezanal juba kolm aastat koolitaja kogemust nii erinevate alade treenerite, kui ka kehalise kasvatuse õpetajate, spordiharrastajate ja lapsevanemate sihtgruppidega. Tema koolitatavate hulgas on korduvaks koostööks saanud ka korvpalli-, võrkpalli- , sulgpalli-, tennise- ja võimlemisliidu treenerid. Snezana omab ka ise kogemust treenerina töötades ja sportlasena saavutusspordis.

Võta meiega ühendust: Katrin Soidra-Zujev, 639 1751

Eha

Eha Rüütel on kunstiteraapia juhtiv õppejõud. Eha on omandanud lahenduskeskse psühhoterapeudi kvalifikatsiooni Helsingi Psühhoteraapiainstituudis, on kaitsnud magistri- ja doktorikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis ning rahvatervise magistrikraadi Rootsis (Nordic School of Public Health). On Eesti Loovteraapiate Ühingu liige, registreeritud loovterapeut, kunstiterapeut. Praegu töötab Tallinna Ülikoolis kunstiteraapiate professorina ja kunstiteraapiate õppekava kuraatorina ning on Tallinna Ülikooli esindaja Euroopa Kunstiteraapiate Hariduse Konsortsiumis (ECArTE). Meelistegevus - saareline eluviis.

Võta meiega ühendust: Katrin Soidra-Zujev, 6391752

Mari Mägi

Mari Mägi on loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia õppejõud, somaatilise liikumise õpetaja, Body Mind Centering® praktiseerija ja õpetaja ning vabakutseline tantsukunstnik. Oma tantsu - ja liikumisterapeudi töös tähtsustab ta lahenduskeskset lähenemist ja kehateadlikkust.

Võta meiega ühendust: Katrin Soidra-Zujev, 6391752

Terje Kaldur

Terje Kaldur on Tallinna Ülikooli tantsu- ja liikumisteraapia lektor. Ta omab magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni psühholoogias ning terviseteaduste magistrikraadi kunstiteraapiates. Loovterapeudina praktiseerib hetkel rehabilitatsioonikeskuses ning on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina. Loovteraapiate alaseid teadmisi ja oskusi on Terje rakendanud töös vähihaigete lastega, osaledes loovteraapiatega seotud projektides, lisaks erapraksises, koolituste, töötubade ning enesearengugruppide läbiviimisel. Terje on Eesti Loovteraapiate Ühingu arendusjuht.

Võta meiega ühendust: Katrin Soidra-Zujev, 6391752

Digi- ja meediakultuur
 

Aira Lepik

Aira Lepik on oma Tallinna Ülikoolis töötamise vältel (töötab TLÜs peale pedagoogikakandidaadi kraadi kaitsmist 1983. aastast) tegelenud õppetööga nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritasemel keskendudes viimastel aastatel infoteenuste turunduse, digitaalse raamatukogunduse ning tulemuslikkuse juhtimise ja hindamise temaatikale. Aira kogemus õppekava arendajana, tudengitööde juhendajana ning panustamine rahvusvahelisse erialakogukonda on aluseks koolituspakkumistele.

Võta meiega ühendust: Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, +372 6409428

Sirje Virkus

Sirje Virkus on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professor. Ta on töötanud Tallinna Ülikoolis õppejõuna rohkem kui kolmkümmend aastat. Doktorikraadi kaitses ta Manchesteri Metropoli Ülikoolis ja tema teadustöö keskendub infopädevuse, infokultuuri ja -praktika ning infoteadusliku hariduse uurimisele. Praeguste loengukursuste hulka kuuluvad infoteaduste teooria ja metodoloogia, info- ja teadmusjuhtimine, infokäitumise ja -otsingu teooria, info- ja teadmusühiskonna käsitlused ja tehnoloogiad ning teadusteooria ja uurimismeetodid.

Võta meiega ühendust: Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, +372 6409428

image-20220411145332-1

Kristiina Vaikmets on Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor. Tal on eripedagoog-nõustaja ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrikraadid Tallinna Ülikoolist. Lisaks on ta omandanud lisaerialana informaatikaõpetaja oskused Tartu Ülikoolis. Ta on läbinud Alustavat Õpetajat Toetav Kool MTÜ-s mentorikoolituse, kuidas alustavaid õpetajaid jõustada ja juhendab regulaarselt paari õpetajat aastas. Täienduskoolitustel Tallinna ja Tartu Ülikoolis on ta koolitanud digivahendite kasutamise võimaluste ja aktiivse ainetunni teemadel. Koolitaja kogemust on tal ligemale kolm aastat. Kristiinale väga meeldib oma kogunenud rikkalike kogemusi edasi anda oma kolleegidele, et selle kaudu muuta õppimise kogemust paljude sihtrühmade jaoks mitmekesisemaks ja huvitavamaks.

Võta meiega ühendust: Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, +372 6409428

image-20220411145400-2

Marika Reinmets on Tallinna Ülikooli täienduskoolituste lektor. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi matemaatika-füüsika erialal ja Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaõpetaja erialal. Hetkel on ta Tartu Ülikooli informaatika doktorant.  Marikal on töökogemus reaalainete, robootika ja informaatika õpetajana ning IT-koolitajana. Lisaks viib ta läbi laste robootikaringe mitmes Tallinna lasteaias. Täiskasvanutekoolitaja kogemust on alates 1998. aastast. Tema õpetatavad valdkonnad on robootika, IT, füüsika, matemaatika, ettevõtlus.

Võta meiega ühendust: Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, +372 6409428

Ühiskond ja avatud valitsemine  

Andres

Andres Ojaver on Tartu Ülikooli magistrikraadiga jurist ning isikuandmete kaitse maailmas tegutsenud üle 7 aasta. Varasemalt oli Andres Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektor nii Eesti kui Euroopa Liidu suunal. Lisaks on Andres läbinud IT programmi juristidele, mis andis talle andmekaitsevaldkonnas olulise IT taustateadmise. Täna vastutab Andres erasektoris privaatsusteemade eest olles isikuandmete kaitse ekspert. Muuhulgas kuulub Andrese töö hulka projektijuhtimine, millega rakendatakse täiendavaid isikuandmete kaitse nõudeid uue määruse kontekstis. Seega annavad koolitused hea kombinatsiooni teooria ja praktika ühtsuses ja keskenduvad süsteemselt olulisele.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456

Adik Levin

Adik Levin (MD, Ph.D, MSc.D, FABM) on üle poole sajandi arstikogemustega pediaater. Tallinna Lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna looja ja juhataja 1979-2004. Humaanse ja perekeskse vastsündinute meditsiini initsiatiivi kontseptsiooni autor maailmas. Loengu tsüklis käsitleb ema ja lapse kontakti eri aspekte, rinnaga toitmist, humaanse ja perekeskse meditsiini olemust kaasaja globaliseerivas maailmas ning meditsiinieetika probleeme Eestis. Kõikides loengutes käsitleb väärtushinnanguid, mis on kooskõlas meie ümbritseva loodusega.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456

Anne Tiko

Anne Tiko on Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna psühhosotsiaalse töö lektor. Anne on lõpetanud  Tartu Riikliku Ülikooli psühholoogina ja saanud psühholoogiakandidaadi kraadi (arengupsühholoogias) Moskvas, Üld- ja pedagoogilise psühholoogia instituudis.  Töötanud Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis ja 1991. a  alates  Pedagoogikaülikoolis.
Tema uurimishuvi on keskendunud psühhosotsiaalselt ohustatud laste toimetulekule ja nende aitamise võimalustele.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456

Kristo Krumm

Kristo Krumm on töötanud 10 aastat õppejõu ja koolitajana, viinud läbi alustava ettevõtja koolitusi enam kui 5 aasta jooksul ning selle aja jooksul on koolitanud pea 500-t alustavat ettevõtjat. Kristo on olnud ise ettevõtja alates 1990-de aastate algusest, loonud 8 ettevõtet, töötanud turunduse ja müügi valdkonnas alates 1996. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja VI taseme kutsetunnistust. Kristol on MBA kraad ärijuhtimises, ärijuhtimise diplomid Audentese Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist rahvusvahelise majanduse ja ärikorralduse erialalt, hetkel omandab MA kraadi Tallinna Ülikoolist ja PhD kraadi Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456

Mare Leino

Mare Leino on Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpedagoogika dotsent. Loenguteemade fookuses on õpi- ja käitumisprobleemidega õpilased, samuti kooliprobleemide sotsiaalsed tagamaad. Pedagoogikamagistri kraad on kaitstud Tartu Ülikoolis, doktorikraad Tallinna Ülikoolis. Esimene kõrgharidus aga on omandatud hoopis Tartu Ülikooli žurnalistika osakonnast - kirjutamiskalduvusele osutavad kümned populaarteaduslikud  raamatud, nii tõlgitud, koostatud kui ka enda kirjutatud.

Võta meiega ühendust: Marika Kutškova, marika.kutskova@tlu.ee, 6409 456

Haridusuuendus