Projekt: TRU21219 "Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvate seisuveekogude veemahtude kaardistamine teadmispõhiseks veemajandamiseks ja joogivee kvaliteedi tagamiseks." (1.06.2021−15.10.2022); Vastutav täitja: Egert Vandel; Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut, Ökoloogia keskus; Finantseerija: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Sisu: Projekti eesmärk on kaardistada ja koostada detailsed sügavuskaardid Tallinna linna pinnaveesüsteemi joogiveehaardesse kuuluvatele seisuveekogudele saamaks täpsed joogiveehaarde veemahud. Veemahtude ja varu täpne teave aitab kaasa optimeeritud ning teadmispõhisele veemajandamisele, mis omakorda aitab hoida või parandada nii joogiveehaardesse kuuluvate veekogude seisundit kui ka joogivee kvaliteeti. Puhta joogivee ressursi mahu teadmised on olulised just muutuvate klimaatiliste tingimuste kontekstis, põuaste suvede esinemissageduse tõus nõuab kõrgendatud täehelepanu strateegiliste veevarude ja veekogude seisundile ja nende ressursside kasutamisele. Töö käigus kaardistatakse veekogud mitmekiirelise sonariga, mille andmete põhjal koostatakse sügavuskaardid, veekogude 3D mudelid ja arvutatakse detailsed morfomeetriliste parameetrite väärtused (maht, pindala, keskmine sügavus jne). Lisaks koostatakse GIS kaardikihid, mille abil on võimalik läbi mängida erinevaid veekasutuse stsenaariume ja näha kuidas see mõjutab järvede mahtu, pindala, sügavusi jne. Kaardistatavad seisuveekogud on Ülemiste järv, Raku järv ja Männiku järv.

 

Aruannet saab lugeda siin: KIK_3-2.3_8967_aruanne.pdf

Tööde läbiviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja materjalid on mittetulunduslikel eesmärkidel vabalt kasutatavad.

 

KIK