Koolitus

Koolitus "Võrdne kohtlemine õppe- ja teadustöös"

07.02.2023 kell 12.15 - 13.45

Registration for the participatory workshop “Inclusive mentoring practices with an emphasis on diversity and equal treatment in research and teaching”

Trainer: Helen Biin

Registration is open until 24.01.2023.

Registration for the participatory workshop “Inclusive mentoring practices with an emphasis on diversity and equal treatment in research and teaching”

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Sihtgrupp: Juhendajad ja doktorandid
Koolitaja: Helen Biin

Koolitus on inglise keeles!

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise kohta, keskendudes eelkõige soolisele võrdõiguslikkusele. Käsitletakse ka seksuaalsust, vanust, (puuet), rahvust, rassi ning näidatakse nende ristumist sooga.

Osalejatele pakutakse nii teoreetilisi teadmisi mitmekesisuse, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise kohta kui ka rakendatavaid teadmisi, oskusi ja tööriistu. Kursusel osalejatele antakse võimalus analüüsida oma käitumist ja eelarvamusi ning harjutada uusi oskusi. Kursus on koostatud
Eesti konteksti silmas pidades ning arvestab seega Eesti akadeemilisi, ühiskondlikke ja hoiakute eripärasid.

Kursuse edukaks läbimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:
• Kuuest (4/6) töötoast vähemalt neljas osalemine;
• aktiivne osalemine kursuse jooksul toimuvates aruteludes ja harjutustes;
• Iseseisvatöö õigeaegne esitamine (õppija päevik).

Täpsem info koolituse kohta asub siin.

Registreerimine on avatud kuni 24.01.2023.

EL

 

 

 

 

Koolitus "Võrdne kohtlemine õppe- ja teadustöös" toimub projekti "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja" (nr 2014-2020.4.01.16-0033) tegevuse D45 toetusel.