Pressiteated

TLÜ haridusteadused maailma edetabelis

tabelid

Maailma ühe tuntuima ehk Times Higher Education´i ülikoolide pingereas on ka Tallinna Ülikooli haridusteadused, seda kohal 400+. "See on esimene kord, kui meie ülikooli tegevust hariduse valdkonnas rahvusvaheliselt nii kõrgelt hinnatakse,“ kinnitab Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun. 

Tema hinnangul on edetabelisse jõudmise põhjusi mitu, nende hulgas nii rahvusvahelise teadustegevuse kasv kui ka õppejõudude hinnatus oma valdkonna usaldusväärsete tippekspertidena. „Oluliselt suurem on ka hariduse valdkonna rahvusvahelistumine, seda nii välisõppejõudude, -üliõpilaste kui õppetegevuse mahu mõttes.“

Tallinna Ülikooli tugevustena saab välja tuua veel haridusuuenduse, mis sisaldab nii teadust, õpet kui ka haridusasutustega tehtavat koostööd. Erilise tähelepanu all on TLÜ-s kõrgetasemelise teaduspõhise õpetajahariduse tagamine ning edendamine Eestis.

„Sel aastal tähistab Tallinna Ülikool järjepideva õpetajahariduse 100. aastapäeva ning kõrge tulemus THE edetabelis on selle pika teekonna edukuse tõestus,“ lausus Tiia Õun.  

Tallinna Ülikoolis on vastuvõtuks avatud 22 õpetajaõppe eriala.