Pressiteated

TLÜ haridusteadused maailma edetabelis

tabelid

Maailma ühe tuntuima ehk Times Higher Education´i ülikoolide pingereas on ka Tallinna Ülikooli haridusteadused, seda kohal 400+. "See on esimene kord, kui meie ülikooli tegevust hariduse valdkonnas rahvusvaheliselt nii kõrgelt hinnatakse,“ kinnitab Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun. 

Tema hinnangul on edetabelisse jõudmise põhjusi mitu, nende hulgas nii rahvusvahelise teadustegevuse kasv kui ka õppejõudude hinnatus oma valdkonna usaldusväärsete tippekspertidena. „Oluliselt suurem on ka hariduse valdkonna rahvusvahelistumine, seda nii välisõppejõudude, -üliõpilaste kui õppetegevuse mahu mõttes.“

Tallinna Ülikooli tugevustena saab välja tuua veel haridusuuenduse, mis sisaldab nii teadust, õpet kui ka haridusasutustega tehtavat koostööd. Erilise tähelepanu all on TLÜ-s kõrgetasemelise teaduspõhise õpetajahariduse tagamine ning edendamine Eestis.

„Sel aastal tähistab Tallinna Ülikool järjepideva õpetajahariduse 100. aastapäeva ning kõrge tulemus THE edetabelis on selle pika teekonna edukuse tõestus,“ lausus Tiia Õun.  

Tallinna Ülikoolis on vastuvõtuks avatud 22 õpetajaõppe eriala.

Haridusvaldkonnas paistab Tallinna Ülikool Times Higher Education ülikoolide pingereas enam silma rahvusvahelistumisega seotud teemadega. Rahvusvahelise väljavaate poolest oleme haridusvaldkonna nimekirjas esimese saja ülikooli hulgas.

Soliidselt oleme esindatud ka teaduses. Viimase alla kuuluvad nii teadusrahastus, teadusproduktiivsus kui ka tuntus teadusmaailmas.

Times Higher Education rahvusvaheline ülikoolide edetabel on üks tuntumaid ülikoolide järjestajaid maailmas, kus rivistatakse nii ülikoole üldiselt kui ka eri valdkondi eraldi.

Tallinna Ülikool on hetkel vahemikus 800–1000, mis tähendab, et kuulume maailma 5% tippkõrgkoolide hulka.

Kriteeriumid, mille põhjal edetabeleid koostatakse, varieeruvad vastavalt teemadele. Hinnatakse teadust, rahvusvahelist väljavaadet ning ülikoolivälist teadmiste ülekande käivet. Neil kõigil kategooriatel on omakorda alateemad, milleks võivad olla nii üliõpilaste kui ka töötajate arvuline suhe ning teadusartiklitele viitamine.

Haridusvaldkonna kõrgetel kohtadel domineerivad hetkel USA tippülikoolid, näiteks, nagu Stanfordi Ülikool ja Harvardi Ülikool. Tallinna Ülikoolil on au olla esindatud samas nimekirjas,  mis on tugev kvaliteedimärk ja tunnustus.