Teade

2021. aasta teaduspreemiale esitati 5 TLÜ töötajat

Riigi teaduspreemiate komisjon kinnitas ettepanekud 2021. aasta teaduspreemiate määramiseks. TÜHI-st on preemiatele esitatud neli inimest ja ÜTI-st üks.

TÜHI teadlased

Riigi teaduspreemiate määramise aluseks on vastava teadusala paradigmat ja maailmapilti mõjutava või uut teadusvaldkonda rajava teadusliku avastuse või olulise sotsiaal-majandusliku innovaatilise tooteni viinud teaduslikul avastusel põhineva leiutis või teadus- ja arendustöö. 

Sotsiaalteaduste valdkonnas on esitatud kandidatuur ka Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. Prof. Merike Sisaski puhul on välja toodud tema panus vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsete mõjutegurite teadustegevusse. 

Merike Sisask

Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest ehk elutööpreemiale on esitatud TÜHI emeriitprofessor Irina Belobrovtseva

Aastapreemiate määramiseks on ettepanekuid esitatud kaheksas teadusvaldkonnas. Humanitaarteaduste valdkonnas on aastapreemiale esitatud TÜHI vanemteadur Epp Annus, kunstiajaloo professor Kersti Markus ja kultuuriajaloo professor Marek Tamm.

Riigi teaduspreemiate määramised selguvad eeldatavalt veebruari esimeses pooles.