Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi (EPAM) kollektsioon koosneb käsikirja-, trükise-, foto- ja audiovisuaalsest ning esemekogust. Oma olemuselt sarnaneb kogu enim Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuriloolise Arhiiviga, kuid analoogi EPAMile pole Eestis ega Euroopaski leida.

Käsikirjakogu sisaldab haridus- ja koolitegelaste mälestusi, uurimusi, kirjavahetust ning haridus- ja kultuuriloolisi allikaid (koolikroonikad, protokolli- ja päevaraamatud, koolitunnistused, vihikud jms). Vanimad originaalmaterjalid on pärit 19. sajandi teisest poolest, näiteks Joa vallakooli kroonika aastaist 1875–1909, Hulja kooli päevaraamat aastaist 1880–1902, Vändra Kurttummade Kooli kirjavahetus aastaist 1864–1879, koolivihikuid ja tunnistusi on alates 1870. aastate lõpust. Kogus on hulgaliselt Välis-Eesti haridus- ja kultuurilugu kajastavaid materjale – Eesti Komitee Koolitoimkonna materjalid, laagri- ja täienduskoolide päevikud, eesti üldhariduskoolide materjalid, sh lõpueksamite protokolle, hinnetelehti, tunnistusi. Mahukamad isikufondid on moodustunud rahvusvaheliselt tuntud kasvatusteadlaste ja koolitegelaste Johannes Käisi, Aleksander Elango, Herman Rajamaa ja Heino Liimetsa materjalidest.

Trükisekogu täiendamisel on pearõhk eestikeelsel ja Eestis ilmunud õppekirjandusel. Selle kõrval on tähtis koht koolide väljaannetel (õpilasalmanahhid, -ajakirjad, koolilehed) ning pedagoogilisel perioodikal. Omaette kogumi moodustavad Välis-Eesti kooli loomist ja arengut puudutavad trükised, välisriikides välja antud eestikeelsed kooliõpikud, mälestusteraamatud. Vanimad raamatud kogus on Halles väljaantud Tallinna raamatupidaja Johann Daniel Intelmannsi Aritmetischer Wegweiser, oder nach Ehst- und Lieflandischer Handlung gründlich eingerichtetes: Erstes Revalsches Rechenbuch: in XII Theilen und einem nützlichen Anhang (ilmunud 1736) ning Johann Friedrich Lorenzi Euklids Elemente (1781). Kogu pärliks võib pidada Johann Georg Schwartzi poolt toimetatud esimest standardiseeritud Koli-ramatu (1852–1861) sarja. Trükisekogu abil on võimalik saada ülevaade nii rahvusliku hariduse eri aegade õppe-metoodilisest kirjandusest kui õppekavadest, koolikorraldusest jms. Pidevalt täieneb kogu õppematerjalidega ka eesti keele kui võõrkeele õpetamise kohta.

Foto- ja audiovisuaalne kogu sisaldab fotosid haridus- ja koolitegelastest, koolihoonetest ning -sündmustest. Varasemad pildid pärinevad 19. sajandi 60. aastatest ja kujutavad omaaegse Vändra Kurtide Kooli õpetajaid. Lisaks paberfotodele on kogus õppeotstarbelisi klaas- ja diapositiive ning koolides kasutatud õppefilme. Viimastel aastatel on kiiresti kasvama hakanud digitaalsete fotode ja videote osakaal. Kogu sisaldab ka mitmesuguseid helikanjaid – vinüülplaate, helilinte, kassette ja CDsid. Audiomaterjalidest väärtuslikuma osa moodutavad intervjuud omaaaegsete haridustegelastega.

Esemekogu sisaldab õppe- ja näitvahendeid (seinakaardid, -tabelid, mõõteriistad, mudelid, mulaažid), koolitarbeid (kirjutusvahendid, tahvlid, olmeesemed), sümboolikaesemeid (rinnamärgid, medalid, vimplid, embleemid), kunsti- ja käsitööesemeid (joonistused, käsitsivalmistatud õpilastööd), tekstiiliesemeid (koolivormid, koolivormielemendid) ning koolimööblit. Vanimaks esemeks on Tsaari-Vene kohtukull aastast 1724, väärtuslikud on ka 20. sajandi algusest ning 1930. aastatest pärit füüsikaalased õppevahendid ja kooli olmeesemed ning -tarbed.

EPAMi kollektsiooni kajastab pidevalt täienev elektrooniline märksõnastatud andmebaas (http://arhmus.tlu.ee), mis aitab otsitavat materjali kiiresti ja kergelt leida.