kirjastuse raamatud

Tallinna Ülikooli kirjastus on Tallinna Ülikooli allüksus, mille peamiseks eesmärgiks on akadeemilise ja intellektuaalse kirjanduse väljaandmine. Tallinna Ülikooli põhikutsumuseks on loovate ja vabade teadmiste arendamine ning pühendunud õpetlastest ja üliõpilastest kogukonna hoidmine. Kirjastuse sihiks on nimetatud kogukonna potentsiaali abil ülikooli tegevust toetada ning intensiivistada kõrgetasemelise akadeemilise kirjanduse avaldamise kaudu.

Kirjastuse tegevust suunab, nõustab ja koordineerib 18-liikmeline oma ala väljapaistvatest spetsialistidest koosnev akadeemiline üldkolleegium. Väljaannete kvaliteeti aitavad muuhulgas tagada osalt rahvusvahelised sarjakolleegiumid korraldades tekstide eelretsenseerimise vastava valdkonna asjatundjate poolt. Sel moel tagab pidev kvaliteedikontroll eelretsenseerimiste ja eksperthinnangute süsteemi näol, et antud kaubamärgi all jõuab trükki vaid see, mis on tõesti väärtuslik ja lugejaskonnale vajalik.

Kirjastuse toodang jaguneb peamiselt kolme sarja vahel, mille kujundus on ühtne ning värvilahendus jälgib ülikoolis juba kasutusel olevat valdkondlike värvide süsteemi. Nii viitab iga ilmuv teos alati tervikule ning samas toetab sari iga üksikraamatu identiteeti.

Oma tegevuses püüame kasutada ülikooli vaimseid ressursse võimalikult efektiivselt ja erinevatel tasanditel: alates koostööst instituutidega võtmelise tähtsusega tekstide avaldamisettepanekute leidmiseks ja lõpetades ülikoolis töötavate kõrgetasemeliste tõlkijate ning toimetajate kaasamisega raamatute väljaandmisse. Soovime, et kirjastuse ja ülikooli sümbioosist sündivad väljaanded oleksid mitte vaid formaalseks, vaid eelkõige sisuliseks panuseks eesti vaimsesse maastikku. Formaalsete kriteeriumite täitmine ei saa olla eesmärgiks omaette, ent siiski on see tänastes oludes vajalik, et kirjastus muutuks avaldamiskohana atraktiivseks. Niisiis teeme omalt poolt kõik, et avaldatud tekstid saaksid vähemalt osaliselt Eesti teadusinfosüsteemis väärikalt noteeritud.

Töötame selle nimel, et meie trükised võimalikult operatiivselt lugejani jõuaks ja oleks kättesaadavad akadeemilise kirjanduse levipunktides nii Eestis kui ka mujal maailmas ning samas leiaks kajastamist (teaduslikus) ajakirjanduses. Lähtume põhimõttest, et kvaliteedile orienteerituna ei saa meie eesmärk olla kasumlikkus, kuid meie tegevus peab siiski olema majanduslikult jätkusuutlik. Niisiis püüdleme kõiges optimaalsete kulude poole, et raamatute hinnad oleksid huvilisetele taskukohased.

Loodame, et meie potentsiaal Eesti teadus- ja kirjastusmaastikul realiseerub parimal moel ja samas toetab meie tegevus Tallinna Ülikooli kui vaba vaimset rahvusvahelist keskust, pakkudes võimalusi sealsetest teadmistest ka laiemal intellektuaalsete huvidega lugejaskonnal väljaspool ülikooli osa saada.