Pressiteade

Ilmus Rein Raua teos Aasia mõtteloost

Tallinna Ülikooli Aasia kultuuriloo professori Rein Raua värske raamat „Täiused ja tühjused: Lühiülevaade Aasia mõtteloost“ on mõeldud esmase sissejuhatusena Aasia, eeskätt India, Hiina ja Jaapani mõtteloo traditsioonidesse.

Rein Raua värske raamat „Täiused ja tühjused: Lühiülevaade Aasia mõtteloost“

Aasia mõttelugu on teoses käsitletud ühtse protsessina, mis ühendab omavahel nii religioosseid, filosoofilisi kui ka poliitilisi vaateid ja peegeldab erinevate traditsioonide vastastikuseid mõjutusi. Raamat koosneb kahest osast: esimene visandab ajaloolise ülevaate Aasia maailmavaadetest maade ja piirkondade kaupa (põhjalikumad peatükid on pühendatud india, hiina ja jaapani maailmavaadete arengule), teine aga käsitleb võrdlevalt konkreetseid filosoofilisi küsimusi (olemasolu, keel, subjekt/teadvus, eetika, poliitika).

Kultuurikriitik Tarmo Jüristo sõnul on tegemist väga olulise teosega: „„Täiused ja tühjused“ on raamat, mille kirjutamiseks Rein Raud on kogu oma elu valmistunud ja oleks väga raske leida inimest, kes selleks paremini kvalifitseeruks kui tema. Nende kaante vahel kohtuvad Aasia kultuuride ja religioonide süvitsi tundmine, erinevate algkeelte valdamine, kultuurilise ja ajaloolise tausta mõistmine ning ühendavate suurte teemade nägemine kombineerituna tundlikkusega kriitiliste detailide ja erinevuste suhtes – ning tulemuseks on tervik, mis võimaldab võrdlust ja sünteesi ka lääne mõtteloo ja filosoofiaga, ilma et üht teisele redutseeritaks.“

Raamat on kirjutatud Aasia maade kultuuriloost huvituvale laiemale lugejaskonnale, varasemaid teadmisi teemast ei ole eeldatud ning terminoloogiat ja nimesid on esitatud ainult sellises mahus, mis on vajalik süsteemse pildi loomiseks. Seetõttu sobib raamat lugemiseks nii gümnaasiumiõpilastele ja üliõpilastele, tööalaste kontaktide tõttu Aasia riikidega suhtlevatele inimestele kui ka lihtsalt intellektuaalsest uudishimust oma maailmapilti laiendada soovijatele.

Rein Raud on pälvinud tunnustust nii kirjaniku, tõlkija kui ka esseistina. Lisaks sellele uurimusele kuuluvad tema olulisemate teoreetiliste teoste hulka monograafia „Tähenduste keeris“ (2016, eesti keeles 2017), Zygmunt Baumaniga kahasse kirjutatud „Iseduse praktikad“ (2015, eesti keeles 2016) ning peagi eesti keeles ilmuv „Olemise voog“ (2021). Värskemast ilukirjanduslikust loomingust väärib äramärkimist romaan „Päikesekiri“ (2021).

„Täiused ja tühjused: Lühiülevaade Aasia mõtteloost“ ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas „Bibliotheca Asiatica“.

Rein Raua värske raamat „Täiused ja tühjused: Lühiülevaade Aasia mõtteloost“