Tallinna Ülikool toetab Eesti arengut teadustulemuste rakendamise, haritlaste ettevalmistamise, ühiskondliku mõttevahetuse ning akadeemilise partnerluse edendamise kaudu. Väärtustame professionaalsust, avatust, kvaliteeti ja ühtsust. Panustame tervet elulaadi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eestis ning soovime ka tööandjana olla eeskujuks tervist väärtustava mõtteviisi rakendamisel.

 

Hetkel ei ole Tallinna Ülikoolis aktiivseid tööpakkumisi mitteakadeemilistele ametikohtadele. 

 

Lisainfo: personaliarenduse peaspetsialist Jana Veenpere, tel 619 9515.


Töötajaid ülikoolis815

akadeemilised töötajad394

mitteakadeemilised töötajad421