Tallinna Ülikool toetab Eesti arengut teadustulemuste rakendamise, haritlaste ettevalmistamise, ühiskondliku mõttevahetuse ning akadeemilise partnerluse edendamise kaudu. Väärtustame professionaalsust, avatust, kvaliteeti ja ühtsust. Panustame tervet elulaadi väärtustavate hoiakute kujundamisse Eestis ning soovime ka tööandjana olla eeskujuks tervist väärtustava mõtteviisi rakendamisel.

 

Tallinna Ülikoolis saavad tööd:

  • ühiskonnateaduste instituudi juhiabi. Kandideerimise tähtaeg on 12. aprill 2020;
  • andmekaitsespetsialist. Kandideerimise tähtaeg on 30. aprill 2020.

 

Lisainfo: personaliarenduse peaspetsialist Jana Veenpere, tel 619 9515.


Töötajaid ülikoolis815

akadeemilised töötajad394

mitteakadeemilised töötajad421